ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мірам Едуард Ернестович

04.08.1811- 24.03.1887

Місце народження: м. Митава (Курляндської губ., нині – Латвія).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

Засн. і перший кер. каф. фізіології Ун-ту св. Володимира. З 1829 був вільним слухачем С.-Петерб. МХА, де займався анатомією, однак у 1831 перейшов також вільним слухачем на мед. ф-т Дерпт. ун-ту. 1833 призначений пом. прозектора порівн. анатомії при Вілен. МХА, де продовжив свою освіту. Одночасно завідував зоолог. каб. 1836 отримав ступінь лікаря, 1837 затверджений прозектором порівн. анатомії при Вілен. МХА. З 1839 викладав порівн. анатомію, з вересня того ж року – зоологію. З кінця 1840 протягом 1,5 років удосконалювався з фізіології, патології, порівн. анатомії і зоології за кордоном: в Берліні, Лондоні і Парижі. 1842 Кенігсбер. ун-том удостоєний ступеня д-ра медицини і хірургії. Призначений екстраордин. проф. і кер. каф. фізіології мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. В 1847 і 1857 під час епідемії холери зав. декількома холерними лікарнями в Києві. В 1854-62 – декан мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. 1862 вийшов у відставку. Наук. праці, присвячені анатомії і зоології. З 1840 – чл. Вілен., а з 1843 – Київ. мед. тов-в.

Осн. праці: Über einige neue noch nicht beschriebene Eingeweidwurmer // Bull. de la Soc. des Natur de Moskau. 1840; Beitrage zur Naturgeschichte der Sumpfschildkröte // Bull. des Natur de Moskau. 1858. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. Ун-та Св. Владимира (1834-1884) / Под. ред. В.С. Иконникова К., 1884; В.А. Волков, М.В. Куликова. Росс. професура XVIII – нач. ХХ в. Биол. и мед.-биол. науки. Биограф. словарь. СПб., 2003.

Арх.: ЦДІАУ. Ф. 707. Оп. 8, спр. 235; Оп. 9, спр. 284; Оп. 19, спр. 433; ДАК. Ф. 16. Оп. 342, спр. 111.

Автор: І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи