ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Перемежко Петро Іванович

12.07.1833- 27.12.1894

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1859). Захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «О развитии поперечнополосатых мышечных волокон из мышечных ядер (у лягушки)» (1863). Засновник і перший кер. каф. гістології, ембріології і порівн. анатомії (1868-90), декан мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира (1872-75). Наук. праці присвячені гістологічній будові щитовид. залози і гіпофізу, розвитку і будові селезінки, утворенню зародкових листків у курячому яйці. Описав поділ тварин. клітин, а також нервові утворення, згодом названі І.М. Сєченовим пропріоцепторами. Один з авторів першого вітч. посіб. з гістології. Учні: В.В. Підвисоцький, Ф.І. Ломинський та ін.

Осн. праці: Основания к изучению микроскопической анатомии человека и животных (Под ред. М.Д. Лавдовского и Ф.В. Овсянникова). СПб., Т. I. 1887; Т. II. 1888 (автор декількох глав). Л-ра: Квитницкий-Рыжов Ю.Н. Петр Иванович Перемежко (1833-1894). М. 1985; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф. НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001.

Автор: І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи