ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інші підрозділи механіко-математичного факультету Інші підрозділи механіко-математичного факультету

Баклан Владислав Володимирович

 • Останні зміни:
22.02.1938

Місце народження: м. Ромни, Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив факультет Київ. ун-ту (1960). Канд. дис.: «Уравнения в вариационных производных и марковские процессы в гильбертовом пространстве» (1964). У Київ. ун-ті: 1962–1966 асист., ст. виклад.

Читати далі >Безущак Оксана Омелянівна

 • Останні зміни:
19.09.1966

Місце народження: с. Перемилів Гусятинського району Тернопільської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1988). У Київ. ун-ті: з 1991 інж.-математик, з 1994 асист., з 2005 доц., з 2007 заст. декана мех.-мат. ф-ту.

Читати далі >Бурим Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
07.10.1946- 24.06.2004

Місце народження: м. Львів .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. факультет Київ. держ. ун-ту (1970). Канд. дис.: «Асимптотична поведінка розв’язків задачі Коші та деякі задачі оптимального керування» (1974). У Київ. ун-ті: 1973–2004 асист., ст. викл., доц., заст. декана мех.-мат. ф-ту. Читав нормат. курси з теорії диф. рівнянь, теорії інтегральних рівнянь, спецкурси.

Читати далі >Васильєв Ігор Юрійович

 • Останні зміни:
29.07.1963

Місце народження: м. Магнітогорськ Челябінської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис.: «Проблеми оптимізації довготривалих пілотованих космічних польотів» (1998). У Київ. ун-ті: з 1987, з 2000 ст. наук. співроб. лаб. диф. та інтегральних рівнянь мех.-мат. ф-ту. Наук. інтереси: оптимізаційні задачі механіки космічного польоту та розробка і вдосконалення способів формалізованого описання процесів функціонування складних динамічних систем стосовно до проблем біології та медицини. Результати стосуються проблем керуванням рухом і оптимізацією параметрів пілотованого косм. апарату при виконанні довготривалих міжпланетних експедіцій та оптимизації міжорбітальних перельотів косм. апаратів із двигунами малої тяги.

Читати далі >Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович

 • Останні зміни:
12.11.1825- 27.08.1912

Місце народження: с. Маліївка, тепер Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив Київ. ун-т, навчався в «Колеж де Франс» і Сорбонні. Докт. дис.: «Риманова теория функций составного переменного» (1866). У Київ. ун-ті: з 1863 приват-доц., з 1867 проф. каф. чистої математики. Читав курси вищої алгебри, аналітичної геометрії двох та трьох вимірів, теорію визначників, теорію чисел, теорію ймовірностей, варіаційне числення й теорію аналітичних функцій. Написав 12 навчальних посібників. Особливо цінними підручниками, які витримали декілька перевидань, були підручники з алгебраїчного аналізу, аналітичної геометрії двох та трьох вимірів, варіаційного числення, проективної геометрії та ін. 1862 уперше систематично виклав операційне числення і застосував його до розв’язання диф. рівнянь; 1880 опублікував переклад «Начал» Евкліда. Перший в Київ. ун-ті історик математики.

Читати далі >Вишенський Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
20.12.1934

Місце народження: с. Жовтневе Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат.ё факультет Київ. ун-ту (1957). Канд. дис.: «АR-алгебри груп підстановок та їх застосування» (1984). У Київ. ун-ті: 1955–2002 інж., асист., старш. викл., доц. 1963–89 вів щотижневі навч. передачі з математики на Укр. телебаченні для школярів та студентів-заочників. Понад 20 років співробітничав із Респ. фіз.-мат. школою-інтернатом при Київ. ун-ті. Наук. інтереси: дослідження теорії груп підстановок і алгебричної комбінаторики.

Читати далі >Гумінська Ніна Олександрівна

 • Останні зміни:
14.05.1938

Місце народження: с. Любеч, Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті працювала а посадах: ст. виклад. (1964); доц. (1975). Упродовж 1982-1990 заст. декана підготов. ф-ту із зовнішніх зв’язків; у 1975-85 секретар парторганізації підготов. ф-ту, заст. секретаря з ідеології групи АН СРСР на Кубі (Гавана). Читала курс з «Вищої математики» для студентів ф-ту міжнар. відносин. Наук. зацікавлення – методи сумарних зображень в теорії потенціалу. Канд. дис.: «Методы суммарных представлений для решения задач осесимметричного потенциала» (1971).

Читати далі >Даниленко Володимир Григорович

 • Останні зміни:
13.09.1959

Місце народження: с. Туровець, Житомир. р-ну, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Український прозаїк, літературознавець, критик. Закінчив 1985 філол. ф-т Житомир. держ. пед. ін-ту, 1993 асп. Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. У Київ ун-ті: на умовах строков. труд. договору на посаді асист. каф. періодичної преси ІЖ (2002–03).

Читати далі >Динник Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
19.01.1876- 22.09.1950

Місце народження: м. Ставрополь, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік ВУАН (1929), академік АН СРСР (1946).
Закінчив Київ. ун-т (1899). У 1910 стажувався в Німеччині під кер. А.Фепля та А.Зомерфельда. У 1944 заснував каф. опору матеріалів мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. У 1944-1950 працював проф. каф. теорії пружності та опору матеріалів Київ. ун-ту. Отримав фундамент. результати з теорії пружності, опору матеріалів, аналітичної і прикладної мех. Виконав важливі дослідження з мех. гірських порід і теорії шахтних підйомних стальних канатів, розробив методику застосування рядів Фур’є до теорії гнучких ниток, зробив вагомий внесок у теорію стійкості стрижнів, пластин, оболонок та стрижневих систем, теорію коливань, теорію пружності анізотропного середовища, прикладну та обчислювальну мат.

Читати далі >Єрмаков Василь Петрович

 • Останні зміни:
11.03.1845- 16.03.1922

Місце народження: с. Терюхи, Гомельська область, Республіка Білорусь .
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: заслужений професор, член-кор. Петербурзької АН (1884).
Закінчив Київ. ун-т (1868), був залишений стипендіатом для підготовки до проф. діяльності. У 1870 відкрив нову ознаку збіжності числових рядів. Слухав лекції в Берліні та Парижі. Після захисту магіст. дис. в С.-Петерб. ун-ті (1874) працював у Київ. ун-ті (приват-доц., екстраорд. проф., орд. проф.). З 1899 працював також у КПІ. Талановитий педагог, лекції Є. відзначалися доступністю викладу та новизною. Опублікував низку курсів і посібників тих дисциплін, які читав: Теорія ймовірностей (1879); Нелінійні диф. рівняння з частинними похідними (1884); Диф. рівняння першого порядку з двома змінними (1886); Метод найменших квадратів (1887); Теорія векторів на площині (1887); Аналітична геометрія (1899, 1900); Аналіз нескінченно малих величин (1907, 1908, 1919); Аналітична геометрія (1918, 1920). Осн. напрямки наук. діяльності: теорія рядів, теорія диф. рівнянь, варіаційне числення, теорія спеціальних функцій. Автор монографії «Теорія абелевых функций» (1897). Магіст. дис.: «Общая теория интегрирования линейных дифференциальных уравнений высших порядков с частными производными и проч.» (1874). Докт. дис.: «Интегрирование дифференциальных уравнений механики» (1877).

Читати далі >Зінченко Надія Мусіївна

 • Останні зміни:
04.09.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: провідний науковий співробітник.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1973) та асп. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1976). З 1979 по 2009 працювала на посадах мол., ст. та пров. наук. співроб. НДЧ при Київ. ун-ті.

Читати далі >Злацький Віктор Трохимович

 • Останні зміни:
25.12.1948- 06.04.1995

Місце народження: м. Кіровоград .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1973). У Київ. ун-ті працює з 1969 на посадах техніка, інж. (1970), ст. інж. (1973), ст. наук. співроб. (1977), зав. лаб. диф. рівнянь та їх застосувань у механіці мех.-мат. ф-ту (1993). Канд. дис.: «Дослідження вироджених варіаційних задач механіки польоту» (1982). Осн. наук. праці присвячені мех. польоту космічних апаратів. Зробив суттєвий внесок в розробку методу обчислення оптимальних траєкторій динамічних систем з сингулярними дугами і в теорію обробки результатів експериментів в аеродинамічних трубах.

Читати далі >Зуховицький Семен Ізраїлевич

 • Останні зміни:
17.06.1908- 02.02.1994

Місце народження: Олькініки, тепер Литовська Республіка .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1929 екстерном, закінчив мат. від-ня КІНО та захистив канд. дис. Почав працювати одночасно у Київ. ін-ті шкіряної пром-ті, Київ. ун-ті (1933-1950) й Ін-ті мат. АН УСРР. З 1939 до 1941 кер. каф. вищої мат. Ін-ту шкіряної пром-ті, з 1944 по 1947 – каф. вищої мат. Київ. технол. ін-ту легкої пром-ті. У 1953-1960 зав. каф. мат. Луцького пед. ін-ту. В 1962-1965 працював на каф. мат. аналізу й геометрії Ін-ту фіз.-мат. та інформатичної освіти. В 1965 на запрошення Москвов. інж.-буд. ін-ту переїжджає до Москви, де створює каф. прикл. мат. Організував Всесоюзну зимову школу з мат. програмування у м. Дрогобич («семінар Зуховицького»), яка мала колосальний успіх і стала щорічною.

Читати далі >Івасишен Степан Дмитрович

 • Останні зміни:
10.12.1937

Місце народження: с. Угорники, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Чернівец. держ. ун-т (1959). Упродовж 1980-1988 працював у Київ ун-ті на посадах доц., проф. мех.-мат. ф-ту. Осн. результати наук. роботи пов’язані з досл. матриць Гріна для параболічних крайових задач. Докт. дис.: «Матрицы Грина параболических граничных задач» (1981). Автор 185 наук. і метод. праць. Нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора (1971), медаллю з нагоди 100-річчя з дня народження В.І. Леніна (1970), знаком «Відмінник народної освіти».

Читати далі >Ільяшенко Олександр Андрійович

 • Останні зміни:
01.10.1922

Місце народження: м. Костянтинівка Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Львів. ун-т (1951), асп-ру в Київ. ун-ті (1953). В Київ. ун-ті працював упродовж 1954–1957 на посадах ст. виклад., доц.

Читати далі >Ішлінський Олександр Юлійович

 • Останні зміни:
24.07.1913- 07.02.2003

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР (1948), академік АН СРСР (1960).
Закінчив Москов. держ. ун-т (1935). В 1948–55 дир. Ін-ту мат. АН УРСР і одночасно проф. каф. теорії пружності та опору матеріалів мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Обіймав посаду віце-президента Всесвітньої федерації інж. орг-цій (з 1970), був Іноземним членом ПАН, ЧСАН (з 1977) і Інж. академії Мексики (з 1976). В 1981 І. було обрано почесним членом Міжн. академії історії наук. Наук. інтерси лежать у сфері заг. мех., динаміки твердого тіла і гіроскопів, теорії коливань, теорії систем інерційної навігації і керування, теорії тертя, пружності і пластичності.

Читати далі >Кір’єв Анатолій Михайлович

 • Останні зміни:
15.08.1948

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
закінчив з відзнакою ф-т електронної техніки КПІ (1974). У Київ. ун-ті працює з 1994р. на посадах с. н. с., пров. інж. – електронника. Виконував дослідження за декількома держбюджетними та госп договірними темами. Осн. наук. інтереси стосуються проектування та дослідження систем свердловинних приладів, гравітаційний кут. датчиків положення, мікротвердометрії, неохолоджуваних інфрачервоних систем, тунельної мікроскопії. Має понад 30 публікацій, зокрема: Скануючий мікро-нано модифікатор // Вісник Київського ун-ту. Серія фіз.-мат. науки. – 2008. – №3 (у співавт.), 11 авт свідоцтв та патент України на винахід «Обтюратор лучистого потока» 1998

Читати далі >Коваленко Анатолій Дмитрович

 • Останні зміни:
16.01.1905- 19.09.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, член-кор. АН УРСР (1951), академік АН УРСР (1961).
Закінчив КПІ (1929). З 1949 зав. каф. теорії пружності та опору матеріалів мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Осн. наук. результати стосуються теорії пружності та термопружності відносно до конструкцій нової техніки. Ним розроблені термодинамічні підстави теорії термопружності, отримано важливі результати в теорії спец. функцій, в яких він ввів й досліджував гіпергеометричні функції другого роду. Одержав точні розв’язки низки задач про напружений стан круглих пластин й оболонок обертання змінної товщини, створив ряд прикладних методів розрахунку елементів турбомашин.

Читати далі >Константінов Олексій Юрійович

 • Останні зміни:
12.09.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех-мат. ф-т Київ ун-ту (1979). Канд. дис.: «Класы асимптотических постоянных и существование волновых операторов» (1986). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., з 1987 доц. Читає нормат. курси з мат. аналізу, функційного аналізу, теорії міри та інтегралу, спец. курси. Наук. інтереси: спектральна теорієя операторів та її застосування в мат. фізиці. Член Амер. мат. тов-ва. Понад 50 праць. В.М. Радченко

Читати далі >Кравчук Михайло Пилипович

 • Останні зміни:
27.09.1892- 09.03.1942

Місце народження: с. Човниця, Волинської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік ВУАН (1929). .
Закінчив Київ. ун-т (1914). Докт. дис.: «Про квадратні форми та лінійні перетворення» (1924). У Київ. ун-ті: з 1917. У 1919–21 викл. і дир. школи в с. Саварка Богуслав. р-ну Київ. обл. Учитель А. Люльки – конструктора реактивних авіадвигунів і С. Корольова – конструктора косм. кораблів. 1938 засуджений на 20 років ув’язнення за звинуваченням у націоналізмі і шпигунстві. Помер у таборі. Реабілітований посмертно (1956). Поновлений у складі дійсних членів АН України (1992).

Читати далі >Кукуш Олександр Георгійович

 • Останні зміни:
23.05.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1979). Працює в ун-ті з 1979 р. Перебував на посадах інж., мол. наук. співроб., асист., доц. За час праці в ун-ті брав участь у наук.-досл. проектах у Статистичному Центрі при Київ. ун-ті (розробка алгоритмів та програм статистичної обробки інф.). У рамках міжн. європ. програми TEMPUS-TACIS «Статистичні аспекти економіки» проводив спільні досл. зі шведськими вченими з фінанс. мат. У рамках європ. проекту INTAS проводив дослідження з асимптотичної статистики. Брав участь у наук.-досл. проектах у Нац. Авіаційному ун-ті з питань організації диспетчерської авіаційної служби. Осн. напрямки наук. діяльності: асимптотична статистика випадкових процесів, фінанс. мат., прикл. статистика, мат. освіта.

Читати далі >Курченко Олександр Олексійович

 • Останні зміни:
15.12.1951

Місце народження: м. Ленінськ-Кузнецький Кемеровської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1974). У Київ. ун-ті працює з 1976 р. на посадах асист., ст. виклад., доц., проф. Читає норматив. курс мат. аналізу для студ.-математиків, проводить заняття гуртка з мат. аналізу. Проводить досл. у галузі граничних теорем бакстерівського типу для випадкових процесів і полів, функціональних граничних теорем для бакстерівських сум, а також застосуванні бакстерівських статистик для оцінювання параметрів випадкових процесів і полів.

Читати далі >Куценко Григорій Васильович

 • Останні зміни:
29.07.1937

Місце народження: с. Гута-Катюжанська Вишгородського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1960). У Київ. ун-ті працював з 1984 до 2002 р. на посадах ст. наук. співроб., доц. каф. теорет. механіки. Читав курси лекцій з теорет. мех., операційного числення, теорії пластин і оболонок. Осн. наук. праці виконані у галузі просторових задач теорії пружності, динаміки матеріальних тіл зі змінною масою. Канд. дис.: «Осесимметричная деформация толстостенной тороидальной оболочки» (1969).

Читати далі >Лавренюк Ярослав Васильович

 • Останні зміни:
04.06.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
З відзнакою закінчив мех.-мат. ф-т (1997) і асп-ру (2000) Київ. ун-ту. З 2001 р. мол. наук. співроб., а з 2004 р. наук. співроб. НДЧ мех.-мат. ф-ту Київ. нац. ун-ту. В січ. 2006 р. призначений заст. декана з наук. роботи. З грудня 2008 р. – ст. наук. співроб. НДЧ мех.-мат. ф-ту. Наук. iнтереси: теорія груп (групи породжені скінченними автоматами, слабко-гіллясті групи, локально скінченні прості групи), динамічні системи (символьна динаміка, групи і групоїди, що діють на множині Кантора), операторні алгебри (алгебри асоційовані з діями груп), іографія. У 2000 р. достроково захистив канд. дис.: «Групи автоморфізмів шарово-однорідних дерев». Докторська дисертація «Групи гомеоморфізмів канторових просторів» (2009). Опублікув 26 наук. статей.

Читати далі >Лобанов Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
17.04.1935

Місце народження: м. Кунгур, РФ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1959), мех.-мат. ф-т. У 1959-1997 рр. – асист., доц. (з 1991 до 1998 – зав. каф. вищої мат.). Читав курс лекцій з «Вищої математики» для студентів геолог. ф-ту Київ. ун-ту.Напрям наук. діяльності: мех. твердого тіла. Канд. дис.: «Некоторые связанные задачи термоупругости тонких пластинок» (1969). Громадська діяльність – секретар ради ун-тів України, член Респ. ради інтернац. дружби. Осн. праці: Довідник для інженерів зварювальників. – К.: Наукова думка, 1969; Алгебра і початки аналізу.

Читати далі >Мазур Костянтин Іванович

 • Останні зміни:
23.02.1944

Місце народження: с. Скоморишин Оратівського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1967). Ст. інж. (1967-1971), ст. наук. співроб. (1971-1991) лаб. експериментальних та обчислювальних методів каф. теорії пружності. В 1991-2002 – доц. підготовчого ф-ту Київ. ун-ту . З 2002 працює доц. в КПІ. Наук. інтереси – застосування методу фотопружності до дослідження напруженого стану оболонок складної геометрії з концентраторами.

Читати далі >Малежик Михайло Павлович

 • Останні зміни:
05.10.1948

Місце народження: м. Бобровиця Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив геолог. ф-т Київ. держ. ун-ту (1977). В Київ. ун-ті працював з 1970 на посадах механіка при каф. теорії пружності мех.-мат. ф-ту, молод. наук. співроб. (1978), ст. наук. співроб. (1981). В 1984 був обраний за конкурсом зав. сектором, а в 1986 – зав. лаб. «Чисельних і експериментальних методів досліджень в МТДТ». За час роботи в лаб. осн. наук. результати отримані з розробки і вдосконалення поляризаційно-оптичних та мікро- радіохвильових методів дослідження напружено-деформівного стану та процесів руйнування композитних анізотропних матеріалів при статичних і імпульсних навантаженнях. З 1994 працює викл., а з 2002 доц. каф. фізики Нац. мед. ун-туНМУ ім. О.О.Богомольця. Наук. інтереси пов’язані з дослідженням деформування неоднорідних геофізичних середовищ методом динамічної фотопружності, що проводиться у відділенні геодинаміки вибуху Ін-ту геофізики НАН України ім. С.І.Субботіна.

Читати далі >Малишев Ігор Григорович

 • Останні зміни:
07.04.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. Київ. держ. ун-ту (1968). В Київ ун-ті працював у 1968-1979 рр. на посаді асист., ст. виклад. (1975). Канд. дис.: «Некоторые обратные задачи для дифференциальных уравнений параболического типа» (1973).

Читати далі >Мельник Валерій Сергійович

 • Останні зміни:
24.01.1952- 10.08.2007

Місце народження: с. Червоне Барського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1974 закінчив Вінницький техн. ін-т. З 1976 по 1979 навч. в асп-рі. КПІ. З 1979 по 1997 працював в Ін-ті кібернетики НАН України, де пройшов шлях від мол. наук. співроб. до зав. відділу. У 1991, після захисту докт. дис., очолив відділ синтезу керуючих систем Ін-ту кібернетики НАН України. В 1997 р. із перейшов на роботу до новоствореного Ін-ту прикладного системного аналізу. На умовах штатного сумісництва працював проф. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка (1997) та провід. наук. співроб. Ін-ту математики НАН України (2004). Серед його учнів 4 д-ри і 16 канд. наук. Осн. напрямки наук. діяльності – оптимальне керування, нелінійний аналіз, многозначні динамічні системи в нескінченновимірних просторах, рівняння в частинних похідних.

Читати далі >Назаренко Микола Олексійович

 • Останні зміни:
04.11.1951

Місце народження: с. Маломихайлівка Покровського району, Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Дніпропетр. ун-ту та очну асп-ру при Ін-ті мат. АН УРСР. З 2000 р. працює в Київ. ун-ті на посаді доц. Читає норматив. курс з мат. аналізу та спец. курс теорії наближення. Реферує статті для журналу «American Mathematical Review». Скарбник Укр. мат. т-ва. Наук. кер. секції мат. Київ. територіального відділення Малої академії наук України. Очолював журі секції прикладної мат. Всеукраїнського конкурсу-захисту членів Малої академії наук. Медаль Макаренка, 2006. Напрями наук. діяльності: сплайн-апроксимація; кодування, декодування та відновлення мат. об’єктів; ізогеометричне сплайн-відновлення. Канд. дис.: «Параметрическая интерполяция и приближение сплайнами на классах функций» (1979). Відмінник народної освіти України.

Читати далі >Нестеренко Олексій Никифорович

 • Останні зміни:
12.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка у 1998 р. Канд. дис.: «Обернена задача наближення та оцінки норм цілих функцій експоненціального типу і многочленів» (2007). Працює в Київ. ун-ті з 1998 р. на посадах асистент, доцент. Читає нормативні курси математичного аналізу, функціонального аналізу, теорії міри та теорії наближень. Отримав ряд результатів в теорії наближень та в теорії функцій. Член журі Всеукраїнського турніру юних математиків, та працює зі школярами в рамках МАН.

Читати далі >Нижник Леонід Павлович

 • Останні зміни:
15.07.1935

Місце народження: с. Майданівка Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. КДУ (1957). Працював в Київ. держ. ун-ті в 1961- 1967 рр. на посаді доц. Докт. дис.: «Обернені нестаціонарні задачі розсіювання» (1974).

Читати далі >Нікітенко Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
12.07.1951

Місце народження: м. Самарканд, Узбекистан.
закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1976). У Київ. ун-ті працює з 1980 р. на посадах мол.н.сп., наук. сп., провід. інж.-математика, зав. навчальною лабораторією електро-механічних та акустичних систем. Виконував дослідження за декількома держбюджетними та госпдоговірними темами.

Осн. наукові інтереси – контекстні задачі теорії пружності, дослідження форм коливань п’єзорезонаторів для сенсорних систем, дослідження мікромеханічних систем для віброаналізу та гіроскопії, мікротвердометрія, тунельна мікроскопія. Має понад 30 наук. публікацій.

Читати далі >Острик Володимир Іванович

 • Останні зміни:
17.07.1962

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1984 р. закінчив Харківський політехнічний інститут, Сумський філіал, факультет хімічного машинобудування за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини та установки». Кандидатську дисертацію «Розв’язання деяких динамічних задач теорії пружності і магнітопружності» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла захистив у 1996 р., а докторську дисертацію «Розробка математичних методів і дослідження контактної взаємодії пружних тіл при врахуванні тертя» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла у 2004 р. В Київському державному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2006 р.

Читати далі >Панасович Володимир Олексійович

 • Останні зміни:
15.01.1932

Місце народження: с. Андріїв Холмського повіту, Люблінського воєводства (Польща).
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Луцький університет (1956). У Київ. ун-ті працює з 1964, асист., доц. Читав норматив. курси з мат. аналізу, функціонального аналізу, теорії міри та інтегралу, спец. курси. Осн. напрямки наук. роботи: отримав оцінки лишків відомих кубатурних формул теорії наближення функцій. Канд. дис.: «Об оценках точности кубатурных формул для круга и шара» (1968). Осн. праці: Тлумачний словник з основ математики та інформатики.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 60
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи