ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бурим Володимир Михайлович

07.10.1946- 24.06.2004

Місце народження: м. Львів .
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив мех.-мат. факультет Київ. держ. ун-ту (1970). Канд. дис.: «Асимптотична поведінка розв’язків задачі Коші та деякі задачі оптимального керування» (1974). У Київ. ун-ті: 1973–2004 асист., ст. викл., доц., заст. декана мех.-мат. ф-ту. Читав нормат. курси з теорії диф. рівнянь, теорії інтегральних рівнянь, спецкурси. Наук. інтереси: вивчення властивостей розв’язків неавтономних диф. рівнянь та застосування одержаних результатів до прикладних задач; побудова розв’язків у замкнутій формі за методом К.Я. Латишевої; дослідження диф. рівнянь у теорії екон. росту. Бл. 50 наук. та навч.-метод. праць, зокрема: Приближенно-аналитические решения неавтономних дифференциальных уравнений. К., 1980 (у співавт.); Вища математика. Спеціальні розділи. К., 1996 (чл. авт. колективу); Основи математичної економіки. К., 1995 (у співавт.). Л-ра.: Механіко-математичному факультету – 60 / Під. ред. проф. М.О.Перестюка. – К., 2000.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи