ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єрмаков Василь Петрович

11.03.1845- 16.03.1922

Місце народження: с. Терюхи, Гомельська область, Республіка Білорусь .
Науковий ступінь: доктор математики.
Наукове звання: заслужений професор, член-кор. Петербурзької АН (1884).

Закінчив Київ. ун-т (1868), був залишений стипендіатом для підготовки до проф. діяльності. У 1870 відкрив нову ознаку збіжності числових рядів. Слухав лекції в Берліні та Парижі. Після захисту магіст. дис. в С.-Петерб. ун-ті (1874) працював у Київ. ун-ті (приват-доц., екстраорд. проф., орд. проф.). З 1899 працював також у КПІ. Талановитий педагог, лекції Є. відзначалися доступністю викладу та новизною. Опублікував низку курсів і посібників тих дисциплін, які читав: Теорія ймовірностей (1879); Нелінійні диф. рівняння з частинними похідними (1884); Диф. рівняння першого порядку з двома змінними (1886); Метод найменших квадратів (1887); Теорія векторів на площині (1887); Аналітична геометрія (1899, 1900); Аналіз нескінченно малих величин (1907, 1908, 1919); Аналітична геометрія (1918, 1920).

Осн. напрямки наук. діяльності: теорія рядів, теорія диф. рівнянь, варіаційне числення, теорія спеціальних функцій. Автор монографії «Теорія абелевых функций» (1897). Магіст. дис.: «Общая теория интегрирования линейных дифференциальных уравнений высших порядков с частными производными и проч.» (1874). Докт. дис.: «Интегрирование дифференциальных уравнений механики» (1877). Зробив вагомий внесок у розвиток мат. освіти в Україні і Росії. Один із організаторів Київ. фіз.-мат. т-ва (1899). У 1884 розпочав видавати «Журнал элементарной математики», який став популярним серед викладачів гімназій і реальних училищ. Л-ра.: Добровольский В.А. Василий Петрович Ермаков. – М., 1981; Букрєєв Б.Я. Василь Петрович Єрмаков // У світі математики. – 1984, вип. 15; Ядренко М.Й. В.П. Єрмаков – засновник «Журнала элементарной математики» // У світі математики. – 1995, Вип. 1. 

Автор: М.Й. Ядренко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи