ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельник Валерій Сергійович

24.01.1952- 10.08.2007

Місце народження: с. Червоне Барського району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1974 закінчив Вінницький техн. ін-т. З 1976 по 1979 навч. в асп-рі. КПІ. З 1979 по 1997 працював в Ін-ті кібернетики НАН України, де пройшов шлях від мол. наук. співроб. до зав. відділу. У 1991, після захисту докт. дис., очолив відділ синтезу керуючих систем Ін-ту кібернетики НАН України. В 1997 р. із перейшов на роботу до новоствореного Ін-ту прикладного системного аналізу. На умовах штатного сумісництва працював проф. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка (1997) та провід. наук. співроб. Ін-ту математики НАН України (2004). Серед його учнів 4 д-ри і 16 канд. наук. Осн. напрямки наук. діяльності – оптимальне керування, нелінійний аналіз, многозначні динамічні системи в нескінченновимірних просторах, рівняння в частинних похідних. Заклав основи теорії мультидинамічних систем в бананових і топологічних просторах, ввів многозначні напівпотоки і дослідив структуру їх глобальних атракторів, розвинув топологічні методи для диф.-операторних включень. Канд. дис.: «Вариационные методы в задачах управления систем с распределенными параметрами» (1984). Доктор. дис. (1992). Член-кор. НАН України (2000) Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2005).

Автор понад 200 наук. праць.

Осн. праці: Вариационные методы в задачах управления для систем с распределенными параметрами. – К.: Наук. думка, 1988 (у співавт.); Нелинейный анализ и управление бесконечномерными системами. – К.: Наук. думка, 1999, (у співавт.); Прикладные методы анализа и управления нелинейными процессами и полями. – К.: Наук. думка, 2004 (у співавт.); Evolution Inclusions and Inequalities in Banach Spaces with Wλ0-Pseudomonotone Maps. – К.: Наук. думка, 2007 (у співавтор.); Global Attrators of Multi-Valued Dynamical Systems and Evolution Equations without Uniqueness. – К.: Наук. думка, 2008 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи