ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Острик Володимир Іванович

17.07.1962

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1984 р. закінчив Харківський політехнічний інститут, Сумський філіал, факультет хімічного машинобудування за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини та установки». Кандидатську дисертацію «Розв’язання деяких динамічних задач теорії пружності і магнітопружності» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла захистив у 1996 р., а докторську дисертацію «Розробка математичних методів і дослідження контактної взаємодії пружних тіл при врахуванні тертя» за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла у 2004 р. В Київському державному університеті імені Тараса Шевченка працює з 2006 р. Має 108 науково-методичних публікацій, в т. ч. 1 монографію, 1 навчальний посібник, 71 статтю, 12 методичних посібників. Підготував 2 кандидатів наук. Коло наукових інтересів: контактні задачі теорії пружності, механіка руйнування, методи факторизації. Основні праці: Острик В. И., Улитко А. Ф. Метод Винера – Хопфа в контактных задачах теории упругости. – К.: Наук. думка, 2006. – 328 с.; Острик В. І. Контакт пружного та жорсткого клинів з урахуванням тертя і зчеплення // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48, № 3. – С. 88-100; Улітко А. Ф., Острик В. І. Міжфазна тріщина на межі розділу кругового включення і матриці // Фізико-матем. моделювання та інформ. технології. – 2006. – Вип. 3. – С. 138-149; Острик В. И., Улитко А. Ф. Фрикционный контакт двух вращающихся упругих дисков // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 2007. – № 5. – С.117-128; Острик В. И. Вдавливание штампа в упругую полосу при наличии трения и сцепления // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 2011. – № 4. – С.181-193.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи