ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Скороход Анатолій Володимирович

10.09.1930

Місце народження: м.Нікополь Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Київ. ун-т (1953), асп-ру. при Москов. держ. ун-ті (1956). В Київ. ун-ті працював з 1956 до 1963 на посаді ст. виклад., доц. З 1964 до 1991 працював на посаді проф. Результати опубл. в монографії «Исследования по теории случайных процессов» (К., Київ. ун-т, 1961), істотно вплинули на розвиток теорії випадкових процесів в другій половині ХХ ст. «Метод одного ймовірнісного простору», «топології J та D Скорохода», «зображення Скорохода» – цими спеціальними термінами і понині послуговуються в досл. теорії випадкових процесів. Зробив вагомий внесок в розвиток ун-тської та шкільної мат. освіти. Читав осн. курси мат. аналізу, теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів. Спільно з Й.І.Гіхманом опублікував перший в СРСР навч. посібник з теорії випадкових процесів («Введение в теорию случайных процессов» (1965, 1977). Голов. ред. журналу «Теорія ймовірностей та математична статистика». Лауреат Дер. Премії УРСР (1982), Держ. премії України (2003).

Осн. праці: Исследования по теории случайных процессов. – К., 1961; Случайные процессы с независимыми приращениями. М.: Наука, 1964, 1986; Стохастические дифференциальные уравнения. К.: Наукова думка, 1968 (у співавт. з Й.І.Гіхманом); Теория случайных процессов. – В 3-х т. – М.:Наука, т.1, 1971; т.2, 1973; т.3, 1975 (у співавт. з Й.І.Гіхманом); Лекції з теорії випадкових процесів. – К.: Либідь, 1991 (1994 – перекладена на англ. мову); Random perturbation methods with applications in science and engineering. Appl.Math.Sciences 150, Springer-Verlag, New York 2002 (у співавторстві). Всі монографії перекладені англійською мовою. Л-ра.: Skorokhod’s Ideas in Probability Theory. – К., 2000. Анатолій Володимирович Скороход. – НАН України. Біо-бібліографія вчених України. – К., 1991; Королюк В.С., Портенко Н.И. Об исследованиях А.В.Скорохода в области предельных теорем для случайных процессов и теории стохастических дифференциальных уравнений // Укр. матем. журнал. – 1990, т.42, № 9; Булдыгин В.В., Ядренко М.Й. О работах А.В.Скорохода, связанных с изучением вероятностных распределений в бесконечномерных пространствах //Укр. мат. журнал. – 1990, т.42, № 9; Сита Г.М. Мій учитель – Анатолій Скороход. – Україна. Наука і культура. – 2002, Вип.31.

Автор: М.Й. Ядренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи