ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інші підрозділи ННЦ "Інститут біології" Інші підрозділи ННЦ "Інститут біології"

Акімов Ігор Андрійович

 • Останні зміни:
19.07.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчив Київ. ун-т з відзнакою(1960). Кандидат дис. «Тетраниховые клещи степной зоны Украины» (1965). Докт. дис. «Морфологические и функциональные основы адаптаций и особенности эволюции пищеварительной системы акароидных клещей (Acaroidea)» (1977). У Київ. ун-ті: 1960–66 старш. наук. співроб. лаб. арахноентомології (територія Канівського заповідника). З 1966 в Ін-ті зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН України, з 1987 до дійсного часу – дир. цього Ін-ту.

Читати далі >Андржейовський Антон Лук'янович

 • Останні зміни:
01.01.1785- 24.12.1868

Місце народження: с. Варковичі, Волинської губ., зараз Дубнівський р-н Ріввненської обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: ад'юнкт каф. зоології Київ. ун-ту.
Закінчив Вілен. ун-т. У 1832-1938 – викл. ботаніки і перший професор зоології Київ. ун-ту. Вивчав флору та фауну Литви і України. Склав гербарій 10000 видів рослин, з них 9000 передано Київ. ун-ту. Описав біля 260 видів укр. флори. Результати вивчення родини Хрестоцвіті Brassicaceae увійшли у «Prodromus» Декандоля. Основоположник палеонт. досліджень в Україні. З 1841 займався садівництвом (акліматизацією рослин).

Читати далі >Бабійчук Едуард Бориславович

 • Останні зміни:
31.05.1963

Місце народження: с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1985 – закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту. У 1985-89 працював інженером, 1989-95 -мол. наук. співроб., у 1995-2006 старш. наук. співроб. відділу біофізики НДІ фізіології Київ.ун-ту. Неодноразово запрошувався на роботу для співпраці до Ін-ту Ненцького Польс. АН, Ін-ту молекул. біології Австрійської АН (м.Зальцбург, Австрія), Ліверпул. ун-ту (Англія), Ін-ту анатомії Берн. ун-ту (Швейцарія). З 2006 – наук. співроб. Ін-ту анатомії Берн. ун-ту (Швейцарія). Кандидат дис. « Структурно-функциональные характеристики субфрагмента-1 миозина скелетных мышц «(1992). Осн. напрями наук. діяльності: вивчення залежних механізмів регуляції скоротливої активності гладеньких м’язів.

Читати далі >Білай Віра Йосипівна

 • Останні зміни:
30.06.1908- 11.06.1999

Місце народження: м. Нікополь Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1929 закінчила агрономічний факультет Криворіз. с.-г. ін-ту. Працювала агрономом у Донецьк. обл., 1933 – асп-ру Ін-ту соціаліст. реконструкції сіл. госп-ва. АН УРСР Київ, асист. Агроінженерного ін-ту Ін-ту цукрового буряка у Києві(1933–35), 1942 присвоєне вчен. звання кандидат біологічних наук, у 1955 – вчен. звання доктора біологічних наук за працю « Систематика грибов рода Fusarium».З 1935-94 пройшла шлях від лаб-та до зав. відділом систематики і фізіології мікроміцетів Ін-ту мікробіології і вірусології НАН України.

Читати далі >Бранцевич Лариса Георгіївна

 • Останні зміни:
14.09.1929- 06.11.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1954 закінчила біол. ф-т, у 1957- асп-ру Київ. ун-ту. Асист.(1954-1958) та доцент каф. мікробіології та заг. імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту (1958 –89). Кандидат дис. «Влияние азотобактерий на активность ферментов и утилизацию ненасыщенных углеводов и азотистых соединений у некоторых сельськохозяйственных растений» (1957).

Читати далі >Василевська Ірина Олександрівна

 • Останні зміни:
17.01.1933

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1955 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, 1959 – асп-ру. У 1956-97 – асист., доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1964 – кандидат дис. «Антимикробная активность бромсалицила». Осн. наук. напрямок досліджень:вивчення біології та систематики аеробних спороутворюючих бактерій роду Bacillus. Читала спецкурси: «Основи вчення про антибіотики» та «Мікробний синтез»..

Читати далі >Вершигора Аполлінарій Юхимович

 • Останні зміни:
27.07.1924- 21.09.1995

Місце народження: с. Слободка Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор.
Із 1940 до поч. ВВВ навчався у Донецьк. мед. ін-ті, із 1946 – у Київ. мед. ін-ті, Із 1955 – в асп-рі каф. мікробіології Київ. ін-ту вдосконалення лікарів. Працював зав. сіл. лікар. ділянкою, викл. мікробіології в мед. училищі м. Ворошиловграда. 1962 – на каф. лаб. діагностики, вів доцент курс по мікробіології. 1964 – зав. лаб. мікробіології Київ. НДІ отоларингології. У 1974-88 – зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. присвячена дослідженню бактеріальних аерозолей при проведенні вакцинації per os (1959). Докт. дис. «Обоснование метода изготовления и применения микробных аллергенов» (1969). Ініціатор введення спеціалізації з імунології на каф. мікробіології Київ. ун-ту (1983). Читав нормат. курси « Мікробіологія» та «Імунологія», спецкурс «Актуальні проблеми імунології». Видав один з перших вітч. підруч. «Иммунология».

Читати далі >Возна Аїда Ігнатівна

 • Останні зміни:
23.03.1921

Місце народження: с.Сушки Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила лікувальний ф-т 2-го Київ. мед. ін-ту (1945). Кандидат дис. «Характеристика умовних рефлексів на одночасні комплексні подразники» (1954). У Київ. ун-ті: з 1946 мол. наук. співроб., з 1954 старш. наук. співроб., з 1957 в.о. зав. від.фізіології ЦНС і ВНД, 1962–83 старш. наук. співроб. відділу ЦНС і ВНД НДІ фізіології. Викладала фізіологію вищої нервової діяльності студентам кафедри фізіології людини і тварин.

Читати далі >Вольвач Федір Васильович

 • Останні зміни:
12.03.1937

Місце народження: с. Вольвачівка, Запорізької області.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1965 закінчив УСГА, у 1970 – асп-ру. 1987-92 – зав. сектором прикладної екології (пізніше – НДЛ прикладної ботаніки та екології) у Київ. ун-ті. Наук. інтереси: заг. екологія, фітоекологія, с.-г. екологія та екології освіти. Співавтор Концепції реформування екол. освіти (2001) і Концепції стійкого екол. безпечного розвитку України (схвалено ВР, 2002). Один із засн. екол. руху «Зелений світ» в Україні, гол. Всеукр. секції охорони лісів та зелених насаджень Укр. тов-ва охорони природи. Бл. 100 праць, зокрема:: Екологія. К., 1984; Экология сосновых лесов. К., 1989; Сільськогосподарська екологія. – К., 1989; Екологія ґрунту та його забруднення. К., 1991. Н.І. Карпенко

Читати далі >Гершензон Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
11.02.1906- 07.04.1998

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
В 1927 закінчив біол. ф-т. МДУ, у 1930 асп-ру каф. експерим. зоології МДУ. 1930-1937 працює в лаб. О.С.Серебровського в Біол. Ін-ті ім. К.А.Тимірязева, за сумісн. доцент МДУ. У 1936 – без захисту дис. присуджено вчен. ступінь кандидат біологічних наук за фахом «Генетика» за виявлення і дослідження високомутабільних генів у природ. популяціях дрозофіли. В 1937 зав. відділом генетики Інститу зоології АН УРСР, зав. каф. дарвінізму і генетики в Київ. ун-ті.

Читати далі >Голда Данило Мусійович

 • Останні зміни:
13.03.1927- 22.01.2007

Місце народження: с. Яхники Лохвицького району Полтавської області .
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1954 закінчив Київ. лісогосп. ін-т, асп-ру в Ін-ті ботаніки АН УРСР (1963). Працював мол. наук. співроб. у відділі генетики Ін-ту ботаніки АН УРСР. Кандидат дис. «Изучение изменчивости некоторых признаков у абрикоса» (1967). З 1968 по 2001 – доцент каф. генетики і селекції Київ. ун-ту.. Читав нормат. курс «Генетика з основами селекції» та спецкурси: «Генет. основи селекції», «Цитогенетика», «Рослинництво», «Спец. генетика».

Читати далі >Гребенюк Микола Васильович

 • Останні зміни:
23.06.1938- 21.03.2000

Місце народження: с. Жовте Баранівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Кандидат дис. «Почвенные грибы соснових лесов Центрального Полесья Украины» (1971). У Київ. ун-ті: 1972-76 – асист., 1976-81 – в.о. доцент, 1981-84 – доцент каф. нижчих рослин. Осн. напр. роботи: дослідження сист. складу та закономірностей розподілу грибів у ґрунтах соснових лісів УРСР, мед. мікологія. Викладав: «Ґрунтові гриби», спецпрактикум «Чисті культури ґрунтових грибів», співавтор програми нормат. курсу «Нижчі рослини», проводив літню навчальну практику для студентів-ботаніків. Розробив спецкурс «Ґрунтові гриби», спецпрактикум «Чисті культури ґрунтових грибів». Наук. інтереси: дослідження сист. складу та закономірностей розподілу грибів у ґрунтах соснових лісів УРСР, мед. мікологія.

Читати далі >Гринь Федір Олександрович

 • Останні зміни:
01.03.1902- 07.04.1960

Місце народження: с. Куріньці Чорнухинського району Полтавської області .
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1922 – закінчив Лубен. пед. технікум, 1925 – біол. відділ ф-ту профосвіти Київ. ІНО. Працював в Київ. лісотехнічному ін-ті (1936-1937 – асист.), КДПІ (1938-1940 – доцент). 1945-1948 – доцент каф. вищих рослин Київ. ун-ту. 1939 – кандидат дис. кандидат дис. на тему «Растительность Хемской лесотундры».

Читати далі >Гришко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
06.01.1901- 03.01.1964

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
В 1924 з відзнакою закінчив Полтав. с.-г. ін-т. В 1926 працює у Майнівському с.-г. технікумі (Чернігів. обл.). У 1931 очолив відділ генетики та селекції у НДІ конопель м. Глухові. У 1936 без захисту дис. присуджено наук. ступінь доктора с.-г. наук, у 1937 – наук. звання професор В 1939 – акад. та дійсн. чл. АН УРСР. В 1939-44 очолював Ін-т ботаніки АН УРСР, в 1941-44 – Башкир. селекційну станцію Наркомзему СРСР. З 1944 – дир. Центр. респ. бот. саду АН УРСР та викладає курс «Генетика з основа селекції» у Київ ун-ті. В 1946 за його акт. участі створена каф. генетики і селекції рослин Київ ун-ті.

Читати далі >Добровольська Зоя Олександрівна

 • Останні зміни:
04.01.1937- 23.03.1989

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Роль гіпоталамусу в регуляції процесів всмоктування у тонкому кишечнику» (1967). У Київ. ун-ті: з 1958 старш. лаб-т відділу фізіології травлення НДІ фізіології, з 1960 наук. співроб., 1965–82 старш. наук. співроб. відділу травлення та кровообігу, 1982–89 старш. наук. співроб. відділу регуляції травлення. Вела практичні заняття з фізіології травлення для студентів кафедри фізіології людини і тварин. Наук. інтереси: центральні і периферичні механізми регуляції діяльності системи травлення, зокрема тонкого кишечнику, фізіологія гіпоталамусу і надгіпоталамічних структур.

Читати далі >Жуковський Олександр Васильович

 • Останні зміни:
01.09.1890- 18.11.1957

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1914 – закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Юр'їв. (Тарту) ун-ту, вищі пед. курси Мін. освіти. 1956-57 – професор каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту. Осн. напрями наук. роботи: вивчав флору і рослинність, лишайники, техн. та лікарські рослини. Осн. напрями пед. діяльності: шкільне природознавство, пропаганда біологічних науки серед робітників, колгоспників, військовослужбовців Нагороджений орденом Леніна (1949).

Читати далі >Зеров Дмитро Костянтинович

 • Останні зміни:
08.09.1895- 20.12.1971

Місце народження: м. Зіньків Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР .
У 1922 закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат природничих наук за сукупністю наук. праць (1922). Докт. дис. «Болота УССР. Растительность и стратиграфия» (1937). У Київ. ун-ті: з 1922 – асист.каф. морфології та систематики рослин, 1933-41, 1945-57 – зав. каф. нижчих рослин. 1936 – професор чл.-кор. АН УРСР (1939), акад. АН УРСР (1948). Викладав: мікологію, палеоботаніку, болотознавство. 1946-63 – дир. Ін-ту ботаніки АН УРСР. Осн. напрями наук. діяльності: систематика, флористика та філогенія спорових рослин, болотознавство, бот. географія, палеоботаніка, історія рослинності. Засн. укр. палінологічної школи з вивчення відкладів верхнього кайнозою. Вперше запропонував схему поділу голоцену на ранній, середній і пізній і дав характеристику клімату й рослинності кожного з цих періодів. Цікавився проблемами походження та філогенії рослинного світу, систематики та походження нижчих рослин.

Читати далі >Зима Ігор Григорович

 • Останні зміни:
04.05.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту в 1979. В 1992 – кандидат дис. «Электрофизиологическое исследование обонятельных структур мозга крысы: нейрофизиологические и поведенчесие аспекты». З 1979 – старш. лаборант, 1981 – інженер, 1987 – мол. наук. співроб., 1992 – наук. співроб., 1996 – старш. наук. співроб. Ін-ту фізіології, 2007 – зав. НДЛ «Біофізики збудливих систем» Ін-ту фізіології, 2011 зав. відділу Фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології імені Петра Богача. Наук. інтереси: нейрофізіологія, електрофізіологія головного мозку, фізіологія вищої нервової діяльності, психофізіологія. Має понад 80 наук. праць.

Читати далі >Каніболоцький Дмитро Сергійович

 • Останні зміни:
19.05.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
У 1996 закінчив Київ. ун-т, у 1999 – асп-ру каф. фізичної хімії хім. ф-ту ун-ту. З 1999-2003 – мол. наук. співроб. хім.ф-ту, з 2003-07 – мол. наук. співроб., 2007 – 2011 наук. співроб., 2011 – старш. наук. співроб. відд. біофізики НДІ фізіології ННЦ «Інституту біології» Київ. ун-ту. В 2002 – кандидат дис. «Термодинамічні властивості рідких потрійних сплавів на основ. алюмінію».

Читати далі >Карнаухова Леонарда Адольфівна

 • Останні зміни:
18.10.1926- 08.12.2007

Місце народження: с. Хмільна, тепер с. Копилів Макарівського району Київської області.
1949 – закінчила біол. ф-т, 1952 – асп-ру каф. фізіології та біохімії рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала в ун-ті: 1952-58 – асист., 1959-85 – старш. викл. каф. вищих рослин. Наук. роботу проводила в галузях анатомії, морфології, біохімії та фізіології рослин. Вивчала вплив листкового апарату пшениць на їх стійкість до полягання, природу хлорофілу у покритонасінних. Вела лекц. курси «Морфологія рослин», «Бот. географія» та «Стійкість рослин». Ветеран праці ун-ту. Нагороди: медалі «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», премії та числ. грамоти.

Читати далі >Кірін Адольф Олександрович

 • Останні зміни:
15.06.1935- 26.01.2010

Місце народження: м. Кривий Ріг.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Математичний аналіз залежності між основними параметрами м'язовоїроботи людини» (1971). У Київ. ун-ті: 1958–95 асист., викл., доцент каф. фізіології людини і тварин, заст. декана біол. ф-ту. Викладав курси «Фізіології праці», «Математичне моделювання фізіологічних процесів», « Фізіологія людини і тварин».

Читати далі >Коваль Віра Павлівна

 • Останні зміни:
04.10.1917- 11.11.2006

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила каф. зоології хребетних, біол. ф-т Київ. ун-ту (1940). Працювала асист.(з 1943), доцент каф. зоології безхребетних(1956-83).Кандидат дис. «Дигенетические трематоды рыб Днепра»(1952).Відома в Україні і в багатьох країнах світу як висококоваліфікований іхтіопаразитолог. Наук. напрямок – систематика, морфологія, екологія плоских червів (трематоди) риб, людини та рибоїдних тварин України. Описала 11 нових для науки видів трематоди, зокрема тих, що передаються від риб людині і рибоїдним тваринам. На оригінальному матеріалі створила широкоекранний навч. фільм: «Трематоди і їх життєві цикли». Протягом 12 років (1970-83) працювала заст. декана з наук. роботи біол. ф-ту; з 1946 – чл. правління Укр. наук. тов-ва паразитологів, чл. редколегій журн. «Вестник зоологии», «Проблемы паразитологии», кер. багатьма наук. експедиціями ф-ту і каф.

Читати далі >Кожевнікова Лідія Олексіївна

 • Останні зміни:
11.04.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1965). Кандидат дис. «Механизм снесения яйца у кур. Гипоталамо-гипофизарные функции» (1973). У Київ. ун-ті: з 1973 мол. наук. співроб., 1976–92 старш. наук. співроб. відділу регуляції травлення НДІ фізіології. Викладала загальний курс цитології та спецпрактимум цитології для студентів кафедри цитології. Наук. інтереси: гормональна регуляція статевих функцій у тварин.

Читати далі >Кравець Григорій Климентійович

 • Останні зміни:
01.12.1920- 08.10.2001

Місце народження: с. Нова Розоновка Новобузького району Миколаївської обл.асті.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив природозн. ф-т Херсон. пед. ін-ту ім. Н.К. Крупської у 1948. Кандидат дис. «Сравнительная характеристика методов вегетативной гибридизации» (1954). В Київ. ун-ті працював до 1987: з 1952 – асист., у 1955-56 – старш. викл., з 1957–87 доцент каф. дарвінізму та генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту. В. о. заст. декана (1957-59, 1966-72). Вчен. секретар ради біол. ф-ту (1957-72). Читав нормат. і спецкурси: «Дарвінізм», «Методи культури тканин», «Тваринництво», «Дарвінізм та історія евол. вчень», «Основи евол. генетики», «Теорія еволюції».

Читати далі >Красильщиков Костянтин Борисович

 • Останні зміни:
22.10.1934- 02.08.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив лікувальн. ф-т Київ. мед. ін-ту ім. О.О. Богомольця (1959). Кандидат дис. «Двигательная функция пищевода и кардиального сфинктера и механизмы ее регуляции» (1975). У Київ. ун-ті: у 1961–82 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. НДІ фізіології. Наук. інтереси: фізіологія травлення (моторна активність стравоходу, механізми періодичної моторної активності травного тракту, нейро-гуморальна регуляція періодичної та харчової моторики травного тракту).

Читати далі >Кришталь Олександр Пилипович

 • Останні зміни:
02.09.1908- 11.03.1985

Місце народження: с. Слепцівка, Сунженського району, Грозненської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1935); асп-ру на каф. зоології безхребетних (1937). Очолював каф. зоології безхребетних з 1960 по 1981. В 1939 – кандидат дис. «Значение дикой растительности, как кормовой базы, для размножения вредных видов мух основных злаковых культур» і працював старш. наук. співроб. в Ін-ті зоології. В 1960 – докт. дис. «Главнейшие элементы энтомофауны центральних р-н ов Лесостепи и Полесья Украины». Сфера наук. інтересів – ентомологія, екологія. Відомий організатор наук. дослідж., зокрема – кафедральної лаб. арахноентомології Фундатор створення ефективного бактеріального препарату (бактокуліцид) для боротьби з личинками кровосисних комарів Організатор та кер. багатьох ентомол. експедицій в різні регіони України та СРСР (Карелія, вустя Волги тощо) для вивчення ентомофауни, зокрема кровосисних комарів.

Читати далі >Лазаренко Андрій Созонтович

 • Останні зміни:
14.11.1901- 13.10.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1924 – закінчив Київ. ІНО. Працював у Бот. каб. і та Гербарії АН УРСР. В 1944-45 – зав. каф. морфології та анатомії рослин Київ. ун-ту. З 1945 – зав. відділом географії спорових рослин Ін-ту ботаніки АН УРСР, зав. каф. систематики нижчих рослин Львів. ун-ту. У 1936 – кандидат біологічних наук за сукупністю праць без захисту дис., у 1944 – докт. дис. «Основные моменты развития бриофлоры Советского Дальнего Востока». Бріосистематик, флорист, фітоценолог, каріолог, анатомоморфолог, еколог, ботаніко-географ, знавець структури виду і видоутворення, еволюції та філогенії рослинного світу. Сфера наук. інтересів: дослідження бріофлори України, Білорусі, Сер. Азії, Далекого Сх., Кавказу.

Читати далі >Липа Олексій Лаврентійович

 • Останні зміни:
17.03.1907- 19.12.1990

Місце народження: м. Кіровоград .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1930 закінчив Дніпропетр. ун-т, 1935 – асп-ру, 1941 – докт-ру Ін-ту ботаніки АН УРСР. Кандидат дис. «Дендрофлора УССР. Хвойные в садах и парках Украины» (1934). Докт. дис. «Дендрофлора УССР. Пути и методы ее обогащения и применения» (1952). У 1948-78 – зав. каф. вищих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1978-84 – професор цієї каф. Відомий ботанік, систематик-дендролог. Займався питанням охорони бот. об’єктів. Чл. Експертної комісії Мінвузу УРСР, чл. наук. ради АН УРСР з проблем біосфери та Проблемної ради «Біол. основи раціонального використання, перетворення та охорони рослинного світу». Незмінний голова секції дендрології і акліматизації УБТ, голова Респ. секції охорони пам’яток живої природи, чл. 2-х спец. вчен. рад по захисту дис. зі спец. «Ботаніка»; ред. колегій і метод. комісій. Підготував бл. 20 кандидат та 3 докторів наук.

Читати далі >Липський Володимир Іполитович

 • Останні зміни:
11.03.1863- 24.02.1937

Місце народження: с. Самостріли Ровен. пов. Волин. губ., тепер Корец. р-н Ровен. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік УАН.
Закінчив 1886 природн. відділ фіз.-мат. ф-ту ун-ту св. Володимира, де навчався під кер. зав. каф. систематики і морфології рослин проф. І.Ф.Шмальгаузена.

Читати далі >Лисенко Лія Миколаївна

 • Останні зміни:
29.02.1936

Місце народження: м. Новомосковськ Тульської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1960 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, у 1964 – асп-ру. З 1964 – 96 працювала старш. лаборантом, асист.(з 1966), доцент (з 1969) каф. мікробіології та заг. імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1966 – кандидат дис. «Развитие резистентности стафилококка к новым синтетическим антимикробным соединениям» (1966). Наук. напрямок: дослідження впливу синтетичних антимікробних речовин – галагенсаліциланідів на бактеріальну клітину, вивчення властивостей ентомопатогенних препаратів. Читала спецкурси: «Основи метаболізму мікроорганізмів», «Водна мікробіологія», «Геологічна мікробіологія», «Геохімічна діяльність мікроорганізмів».

Читати далі >Мазурмович Борис Миколайович

 • Останні зміни:
04.03.1904- 29.01.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
В 1926 закінчив Київ. ун-т. З 1935 працював у Київ. ун-ті асист., з 1951 – доцент, з 1973 – професор каф. зоології безхребетних. Кандидат дис. «Паразитические черви амфибий, их взаимоотношения с хозяевами и внешней средой»(1950), докт. дис. «Развитие зоологии на Украине» (1969). Рад. зоолог, паразитолог і історик науки. Сфера. наук. досліджен: зоологія безхребетних, паразитологія, історія біології. Вивчав паразитів амфібій різних р-нів України. Автор ряду монографій з історії розвитку біології на Україні, підруч і навч. посіб. з зоології.

Читати далі >Маркевич Олександр Прокопович

 • Останні зміни:
06.03.1905- 23.04.1999

Місце народження: с. Плоске, нині Київcька область.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив Київ. ІНО у 1930. У 1930-35- працював в Іхтіологічному Ін-ті в Ленінграді. У 1935 Вчен. рада Ленінград. держ. ун-ту за сукупністю наук. робіт присвоїла без захисту дис. вчен. ступінь кандидат біологічних наук. У 1935 -79 – професор, у 1935-60 – в.о. зав. каф. зоології безхребетних Київ. ун-ту, одночасно з 1937-70 – зав. відділом паразитології Ін-ту зоології, з 1970 зав. відділом паразитології водних тварин Ін-ту зоології. У 1956 -79 – професор каф. зоології безхребетних, в 1944-47 – проректор з наук. роботи Київ. ун-ту. У 1956 – докт. дис. «Паразитические веслоногие рыб СССР и сопредельных стран» (1956).

Читати далі >Масюк Надія Прохорівна

 • Останні зміни:
01.10.1930- 13.03.2009

Місце народження: м. Київ.
1954 закінчила з відзнакою каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1957 – асп-ру при Ін-ті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Кандидат дис. «Флора протококковых водорослей западноукраинского Полесья» (1960). Докт. дис. «Род Dunaliella Teod. Морфология, систематика, экология, географическое распространение и перспективы практического использования» (1973). 1972-85 – зав. каф. нижчих рослин Київ. ун-ту. Звання професор отримала 1974. Викл. курси: «Нижчі рослини», «Альгологія», «Методи дослідження нижчих рослин». Осн. напрями наук. діяльності: філогенія нижчих рослин, систематика зелених водоростей, еволюційна морфологія нижчих рослин, порівняльна флористика, порівняльна цитологія водоростей, фікотехнологія. Започ. на каф. нижчих рослин функц.-морфол. та хемотаксоном. напрями досліджень нижчих рослин, створила колекцію чистих культур галофільних водоростей, розробила технологію пром. культивування каротиноносних водоростей, ініціювала ґрунтово-альгологічні дослідження

Читати далі >Миронюк Василь Іванович

 • Останні зміни:
15.07.1939- 24.03.2004

Місце народження: с. Тимошівка Маньківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1963 закінчив агрономічний ф-т Білоцерків. с.-г. Ін-ту, 1969 – асп-ру відділу біохімії нижчих рослин при Ін-ті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Кандидат дис. «Особливості деяких окисно-відновних систем Dunaliella salina Teod.» (1969). У Київ. ун-ті: з з 1973 асист., з 1974 старш. викл., у 1979–2002 доцент каф. нижчих рослин Київ. ун-ту.

Читати далі >Мирутенко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
25.09.1930- 27.02.2001

Місце народження: с. Чоповичі, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив радіофіз. ф-т Київ. ун-ту (1953), асп-ру у відділі біофізики і радіобіології Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР (1961). Кандидат дис. «Тепловой эффект действия и некоторые вопросы дозиметрии СВЧ-импульсного электромагнитного поля» (1963). У Київ. ун-ті: з 1968 – старш. викл., 1971–95 – доцент каф. біофізики біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1995-2000 – зав. НДЛ «Біофізики збудливих систем».

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 91
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи