ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Михальський Леонід Олександрович

 • Останні зміни:
12.09.1962

Місце народження: с. Снітівка Летичівського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1985 закінчив біол. ф-т Київ ун-ту, асп-ру в 1989. З 1985 працював на посадах стажера-дослідника, з 1990 асист., з 1993 доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. 1986-1989 р в. о. заст. декана ф-ту.. На сьогодні працює в НаУКМА. У 1991 – кандидат дис. «Физико-химические свойства и иммуннохимические характеристики биополимеров внешней мебраны семейства Pseudomonas».

Читати далі >Модилевський Яків Самуїлович

 • Останні зміни:
16.01.1883- 08.03.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР .
Закінчив природ. відд. Мюнхен. ун-ту (1907), природн. відділ фіз.-мат. відд. Київ. ун-ту (1908). Докт. дис. – «Женский гаметофит покрытосеменных растений» (1929). 1945-1949 – зав. каф. вищих рослин Київ. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності: ембріологія покритонасінних рослин.

Читати далі >Моложава Ольга Станіславівна

 • Останні зміни:
10.03.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
В 1993 закінчила біол. ф-т, в 1997 – асп-ру біол. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала в Ін-ті медицини праці МОЗ України. З 1998 – на посаді мол. наук. співроб., з 2000 – наук. співроб. в НДЛ «Мікробіол. та імунологічних проблем біотехнології». З 2002 – асист., з 2007 доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1998 – кандидат дис. «Сальмонели: вірулентність і імуносупресивні властивості». Осн. напрямок наук. діяльності вивчення імуносупресивних властивостей патогенних бактерій, роль ліпополісахаридного антигену в адаптації та патогенезі.

Читати далі >Морочковська Галина Семенівна

 • Останні зміни:
22.01.1925- 13.02.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1948 – закінчила каф. мікології та фітопатології Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Микофлора Велико-Анадольского лесничества и полезащитных лесонасаждений Донецкой области» (1968). 1965-84 – працювала в ун-ті на посадах асист., доцент каф. нижчих рослин. Розробила програму спецкурсу «Мікологія» для студентів каф. вищих рослин біол. ф-ту (1980).

Читати далі >Морочковський Семен Філімонович

 • Останні зміни:
01.11.1897- 27.03.1960

Місце народження: м. Сміла, Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1928 закінчив агробіол. ф-т Київ. ІНО, 1930 – асп-ру при всесоюз. НДІ цукрової пром-сті. Кандидат дис. «Грибы Penicillium на сахарной свекле» (1936). Докт. дис. «Грибная флора кагатной гнили сахарной свеклы и условия ее развития» (1943). 1935-44 – доцент каф. нижчих рослин, 1944-1950 зав. каф. мікології та фітопатології, 1950-60 доцент каф. нижчих рослин біол. ф-ту.

Читати далі >Мошкова Нонна Олексіївна

 • Останні зміни:
13.08.1919- 19.05.1998

Місце народження: м. Саратов, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший наукоий спіробітник.
Закiнчила каф. нижчих рослин Київ. ун-ту, асп-ру Ін-ту. ботаніки ім. М.Г. Холодного. Кандидат дис. «Донная прибрежная альгофлора верхней части Среднего Днепра и ее хозяйственное значение» (1953). Осн. напрями наук. діяльності: систематика, морфологія та ймовірні шляхи еволюції зелених нитчастих водоростей. Поклала поч. дослідженню аерофітних водоростей в Україні.

Читати далі >Нікітін Геннадій Олексійович

 • Останні зміни:
22.01.1928- 10.08.2007

Місце народження: с. Піски Воронезької області, РФ .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік Академії інженерних наук.
У 1951 закінчив технологічний ф-т Ленінгр. технол. ін-т харчової пром-сті. У 1961 – в асп-рі каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Після закінчення працював у Ін-ті військ. медицини м. Свердловська. Працював в НДІ спиртової пром-сті, з 1968 – у НДІ харчових технологій. 1971-72 – зав. каф. мікробіології та заг. імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту, з 1972 працював в Укр. держ. ун-ті харчових технологій. В 1961 – кандидат дис. «Изучение микроорганизмов, разлагающих клетчатку». У 1970 – докт. дис. «Исследование процесса метанового брожения на отходах спиртового производства». Викладав: спецкурс «Промислова мікробіологія»

Читати далі >Овод Володимир Васильович

 • Останні зміни:
05.12.1953

Місце народження: м. Носівка Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту в 1976.З 1979 – асист., з 1984 доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Стан місцевого імунітету при стафілококовій інфекції»(1983). Наук. напрямок досліджень стосується вивчення антигенної структури бактеріальної клітини, імунохімії. Читав спецкурси «Імунохімія», «Фізико-хімічні методи». В 1986 р. виїхав за кордон, де працює по спец.

Читати далі >Оканенко Аркадій Семенович

 • Останні зміни:
05.03.1894- 24.09.1982

Місце народження: м. Сміла Черкаської області .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
В 1926 закінчив Київ. с.-г. ін-т. Докт. дис. «Особенности сахаронакопления у различных форм и сортов свеклы и перспективы дальнейшего повышения сахаристости сахарной свеклы» (1942). У Київ. ун-ті: у 1944–48 професор кафедри Фізіології та біохімії рослин Викладав біохімію рослин. Наук. інтереси: фізіологія і біохімія рослин. Заснував наук. школу по фізіології та екології фотосинтезу.

Читати далі >Оксіюк Ольга Петрівна

 • Останні зміни:
01.09.1930

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1953 закінчила Київ. ун-т. 1958 присуджений ступiнь кандидат бiол. наук без захисту дис. 1953-59 – асист. каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1959-1961 – старш. викл. Читала «Заг. курс нижчих рослин для біологів», «Заг. курс ботаніки для географів», «Курс гідробіології з основами альгології». Осн. напрями наук. діяльності: флора і систематика водоростей України, гідробіологія водоканалів, гідробіол. проблеми будівництва міжбасейнових каналів, управління якістю води прісних водойм. Нагороджена премією НАН України ім. М.Г. Холодного (1975), Засл. діяч науки і техніки України (1991), Лауреат держ. премії України в галузі науки і техніки (1995).

Читати далі >Оксіюк Петро Федорович

 • Останні зміни:
19.01.1896- 05.03.1960

Місце народження: с. Луковиско Холмської губернії, тепер Польща.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1922 – закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Звання кандидат біологічних наук присуджено без захисту дис. (1935). Докт. дис. «Порівняльне цитолого-ембріологічне дослідження родини Resedaceae» (1939). У Київ. ун-ті: 1939-45 – професор каф. ботаніки, 1945-46 – зав. каф. вищих рослин Київ. ун-ту. Вчен. звання професор – 1939. Осн. напрями наук. діяльності: ембріологічнийо розвиток цукрового буряка; розвиток гаметофіту, зародку, морфології хромосом.

Читати далі >Окснер Альфред Миколайович

 • Останні зміни:
03.02.1898- 20.11.1973

Місце народження: м. Єлісавєтград, тепер м. Кіровоград.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор,чл.-кор. АН УРСР.
1920 закінчив природ. відділ фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту, 1926 – асп-ру при АН УРСР. Ступінь кандидат наук без захисту дис. (1935). 1942 – захистив докт. дис. Вчен. звання професор – 1943. 1934-72 – доцент та професор каф. морфолії і систематики спорових рослин (з 1944 – каф. систематики нижчих рослин). Один із засн. Ін-ту бот., зав. лаб. (згодом – відділу) ліхенології цього ін-ту, 1968-70 – дир-р Ін-ту бот. АН УРСР. Викл. курс «Ліхенологія». Осн. напрями наук. діяльності: описав понад 100 нових таксонів лишайників і започаткував екол.-ценологічний та філогенет. напрями в ліхенології, розробив істор.-геогр. підхід до аналізу регіональних ліхенофлор. Засн. Київ. ліхенологічної школи.

Читати далі >Омельянюк Василь Степанович

 • Останні зміни:
24.05.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1980 закінчив біол. ф-т, 1990 – асп-ру біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 1981-86 – інженер, 1986-90 – мол. наук. співроб., 1990-93 – наук. співроб., 1993 – 2011 – старш. наук. співроб. відділу біофізики НДІ фізіології ННЦ «Інституту біології» Київ.ун-ту. Кандидат дис. «Спектроскопические исследования структурных перестроек миозина и его фрагментов» (1990).

Читати далі >Опольський Анатолій Францевич

 • Останні зміни:
28.01.1932

Місце народження: с. Снитків Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1957). У Київ. ун-ті: з 1975 старш. наук. співроб. відділу фізіологічної генетики, з 1987 старш. наук. співроб. відділу регуляції клітинного метаболізму, 1995–96 старш. наук. співроб. відділу фізіології та біохімії печінки НДІ фізіології. Наук. інтереси: функціональна активність геному. Понад 70 наук. праць та 2 винаходів. Осн. праці: Assotiation of type 11 congenital dyserythropoietic anemia and von Willebrand’s disease // British.J.of Hematology, 1974 (у співавт.); Участие окситоцина и вазопрессина в гипоталамической регуляции функциональной активности генома соматических клеток животных и человека // Проблемы физиологии гипоталамуса, 1992 (у співавт.).

Читати далі >Осичнюк Віталій Веніамінович

 • Останні зміни:
25.11.1918- 17.02.1994

Місце народження: с. Михайлівка Бершадського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.
1952 – закінчив біол. ф-т, каф. вищих рослин біолого-ґрунтознавчого ф-ту Київ. ун-ту, 1958 – асп-ру Ін-ту ботаніки. 1952-1959 – асист. каф. вищих рослин біол. ф-ту. Кандидат дис. «Флора и растительность Среднего Побужья» (1962). Степознавець, флорист, систематик, ботаніко-географ, еколог, созолог. Осн. напрями наук. діяльності: аналіз флори східної частини Поділля, вивчення динаміки рослинності в степових заповідниках України. Висловив власні погляди на генезис і еволюцію бот.-географ. комплексів рівнинної частини Правобережної України, її ендемізм та біогеограф. особливості просторового розподілу рослинності.

Читати далі >Пастер Євгенія Устимівна

 • Останні зміни:
03.12.1939

Місце народження: с.Глушківці. Ярмолинський район, Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1961 закінчила біол. ф-т ЛДУ, в 1970 – асп-ру. 1972 – 2000 працювала доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1971 – кандидат дис. «Патогенные и энтеротоксигенные свойства стафилококков».Сфера наук. досліджень: вивченню імуногенних та біол. властивостей стафілокока.

Читати далі >Паульсон Отто Михайлович

 • Останні зміни:
10.01.1834- 01.06.1886

Місце народження: м. Нарва, Естонія .
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Петерб. ун-ту у 1857. До 1860 вивчає анатомію у Мед.-хірург. академії. У 1865-69 – приват-доцент при каф. зоології Київ. ун-ту. У 1867 – магістер. дис. «Анатомия Diplozoon paradoxum. Взгляд на процессы слияния и соединения организмов», у 1875 – докт. дис. «Исследование ракообразных Красного моря с заметкам относительно ракообразных других морей». У 1876-77 – екстраордин. професор, до 1886 – ордин. професор, у 1876-81 – секретар фіз.-мат. ф-ту, у 1881-84 – проректор Ун-ту св. Володимира. Осн. напрям наук досліджень: порівняльна анатомія і гістології. Поширив на півдні Росії раціональне бджільництво. Нагороджений орденом Святого Станіслава ІІ ступеня (1865) та Святої Анни ІІ ступеня.

Читати далі >Піскорська Наталія Георгіївна

 • Останні зміни:
13.06.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
1972 – закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. З 1972 працює в НДІ фізіології: інженер, 1978 – мол. наук. співроб., 1988 – - наук. співроб., 1992 – старш. наук. співроб. НДЛ фізіологічної кібернетики та психофізіології. 1986 – кандидат дис. «Влияние ангиотензина и брадикинина на электрическую и сократительную активность гладких мышц taenia coli морской свинки». Осн. напрями наук. діяльності: електрофізіологія та психофізіологія, зокрема вивчення змін психофізіол. та вегетативних показників людини при сприйнятті зовн. сенсорної інформації.

Читати далі >Позур Володимир Костянтинович

 • Останні зміни:
26.07.1948

Місце народження: с. Морозівка Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН ВШ України.
Закінчив біол. ф-т в 1977, в 1980 – асп-ру Київ. ун-ту. З 1976 – інженер, з 1980 – асист., з 1989 – доцент, з 1996 – професор каф. мікробіології та загальної імунології біл. ф-ту. Працював заст. декана біол. ф-ту у 1989-98, з 2001 – зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1984 – кандидат дис. «Исследование свойств компонентов клеточной стенки стафилококка», у 1996 – докт. дис. «Імунобіологічна активність стафілококового пептидоглікану». Викладає: заг. курс «Мікробіологія», спецкурси «Імуногенетика», «Генетика бактерій».Сфера наук. досліджень: вивчення особливостей імунобіол. активностей компонентів стафілокока і псевдомонад (глікопротеїдів, тейхоєвої кислоти, ліпополісахариду, пластівцевоутворюючого фактору).

Читати далі >Поливана Марія Федорівна

 • Останні зміни:
21.07.1922- 04.06.1997

Місце народження: с. Коновал Гадяцького району Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту з відзнакою у 1949, в 1954 – асп-ру Київ. ун-ту. З 1949 до 1952 – старш. лаборант НДІ фізіології людини та тварин при Київ. ун-ті., 1954-60 – наук. співроб., 1960-73 – старш. наук. співроб., 1973-82 – зав. відділом вищої нервової діяльності, 1982-88 – вчен. секретар НДІ фізіології. Кандидат дис. «Сравнительно-физиологические данные по тренировке нервных процессов» (1954) Осн. напрямок наук. досліджень: роль підкоркових структур головного мозку в умовнорефлекторній діяльності. Похована на Байковому цвинтарі у м. Києві. Автор понад 90 наук. робіт.

Читати далі >Поливана Мотрона Федорівна

 • Останні зміни:
25.03.1924

Місце народження: с. Коновал Гадяцького району Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Карело-Фінського ун-ту в 1947, асп-ру у 1951. Працювала на каф. зоології хребетних біол. ф-ту Київ. ун-ту у 1951- 1959 ст. викл., 1959 -86 – доцент Кандидат дис. «К познанию зоопланктона Онежского озера» Осн. напрямок наук. досліджень: вивчення гідробіол. режиму різного типу прісних водойм: озер, річок, водосховищ, каналів, водойм – охолоджувачів теплових та атомних електростанцій.

Читати далі >Попов Михайло Григорович

 • Останні зміни:
06.04.1893- 18.12.1955

Місце народження: м. Вольськ Саратовської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор,чл.-кор. АН УРСР .
1917 закінчив Петерб. ун-т. 1944-45 – зав. каф. систематики вищих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту.1928 – вчен. звання професор Викладав: систематику і еволюцію вищих рослин, екологію. Осн. напрями наук. діяльності: систематика, флорогенетика, ботанічна географія, еволюція вищих рослин, наук.-прикладні питання ботаніки і декоративного садівництва, вивчення плодових і плодово-ягідних рослин та винограду.

Читати далі >Поспєлов Володимир Петрович

 • Останні зміни:
22.03.1872- 01.02.1949

Місце народження: м. Богородицьк, тепер Тульська область, РФ .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР .
Закінчив Моск. ун-т (1896). Працював в Моск. с.-г. ін-ті, на Київ. ентомологічній станції і в Київ. ун-ті (1904-13). В 1913-20 – професор Вороніз., в 1930-40 – Ленінград. с.-г. ін-тів; в 1927-30 – професор Саратів., в 1945-46 – Київ. ун-тів. З 1946 – дир. Ін-ту ентомології і фітопатології АН УРСР. У 1910 – магіст. дис. «Постэмбриональное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых». У 1935 присвоєно без захисту дис. вчений ступінь доктора біологічних наук.

Читати далі >Потульницький Павло Михайлович

 • Останні зміни:
02.12.1906- 12.12.1988

Місце народження: м. Оринин, Хмельнська область.
Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук.
Наукове звання: доцент.
1930 закінчив агроном. ф-т Київ. с.-г. ін-ту. Звання кандидат с.-г. наук отримав без захисту дис. (1947). У Київ. ун-ті: 1980-80 – асист., 1961-73 доцент каф. вищих рослин. Вчен. звання доцент – 1951. Читав нормат. курс «Морфологія рослин».

Читати далі >Пурієвич Костянтин Андріанович

 • Останні зміни:
16.05.1866- 18.08.1916

Місце народження: м. Житомир .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив природничий фак. Ун-т св. Володимира в 1889. Магіст. дис. «Образование и распределение органических кислот у высших растений» (1893), докт. дис. «Физиологические исследования над опоражниванием вместилищ запасных веществ при проростании» (1898). В 1900-16 – професор, зав. каф. анатомії та фізіології рослин. Викладав анатомію та фізіологію рослин. Наук. інтереси: обмін речовин, вивчення процесів дихання та фотосинтезу. Застосував фіз. метод в біології у вивченні теплоти згоряння асимілятів. серед перших дослідників звернув увагу на різноманіття первинних продуктів фотосинтезу. Автор більше 300 наук. праць.

Читати далі >Радченко Ольга Сергіївна

 • Останні зміни:
06.02.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
1981 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала та навчалась в асп-рі Ін-ту колоїдної хімії та хімії води НАН України (1981-86). 1996-97 – докт-ра в Ізраїлі. З 1997 працює в ун-ті на посадах асист., з 2002 – доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. 1987 – кандидат дис. «Бактериальная деструкция алкилбензолсульфанатов». Осн. напрямок наук. діяльності: вивчення антимікробної активності та мікробної деструкції ксенобіотиків. Читає спецкурси «Метаболізм мікроорганізмів», «Фізіологія анаеробних мікроорганізмів», «Очистка стічних вод», веде спецпрактикуми до них.

Читати далі >Ротмістров Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
17.09.1907- 10.10.1989

Місце народження: м. Лохвиця Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1928 закінчив Полтав. с.-г. ін-т. До 1941 працював у НДІ м. Полтави і Харкова. У 1942 вступив добровольцем у санепідзагін діючої армії, дійшов з нею до Берліна і в 1945 демобілізувавшись у званні майора повернувся до наук. роботи. Після війни керував мікробіол. лаб-ми у Харків. НДІ харчової промисловості та Харків. наук.- досл. хім.-фармацевтичному ін-ті. У 1950 – докт. дис. «Анаэробное брожение целлюлозы и направленная изменчивость его возбудителей», у 1952 – звання професор 1953-68 – зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Викладав: загальний курс «Загальна мікробіологія», спецкурс «Антибіотики» З ініціативи Р. на каф. почав розвиватись напрямок досліджень–вивчення антимікробної дії синтетичних антимікробних препаратів. Створив лаб., що займалася синтезом нових хім. сполук і вивченням їх антимікробної дії. Наук. розробки стосувались вивчення збудників анаеробного розкладу целюлози, біотехнології очищення води. Підготував 100 кандидат та 9 докторів наук.

Читати далі >Рубенчик Лев Йосипович

 • Останні зміни:
22.03.1896- 14.12.1988

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
У 1922 закінчив Одес. ІНО. Після закінчення ін-ту працював лаборантом Одес. губ. відділу охорони здоров’я, асист., професор ІНО. У 1926 році захистив дисертацію «Исследования над уробактериями Хаджибейского лимана» на звання доктора ботаніки. У 1939 році ця робота затверджена ВАК і присвоєно звання доктор біологічних наук, професор.З 1929 – зав відділом Ін-ту курортології. У 1932 – зав. каф. Одес. ун-ту. У 1939 – чл.-кор. НАН України. У 1946-51 – на посаді зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту.. Викладав: загальний курс «Загальна мікробіологія», спецкурс «Фізіологія мікроорганізмів». Наук. інтереси присвячені дослідженням у галузі водної та геол. мікробіології. Розкрив природу і генезис лікувальної грязі одеських лиманів. Вивчав геохім. діяльність бактерій циклу сірки, зокрема сульфатвідновлювальних бактерій як осн. агентів утворення біогенного сірководню у морях, пластових водах нафтових родовищ та ґрунтах, досліджував роль бактерій циклу сірки у процесах корозії бетонів і металів.

Читати далі >Сенчило Наталія Василівна

 • Останні зміни:
10.02.1976

Місце народження: с. Переселення Кагарлицького району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1998 закінчила біол. ф-т, 2002 – асп-ру Київ. ун-ту. З 2000 – асист., з 2012- доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2004 – кандидат дис. «Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність». Наук. діяльність спрямована на вивчення особливостей імунобіологічної активності тейхоєвої кислоти Staphylococcus aureus. Читає спецкурси «Генетика бактерій», «Збудники інфекційних захворювань хвороб», «Протиінфекційний імунітет». Автор 37 публікацій, 4 патенти, 1 навч.-метод. роботи. Осн. праці: Генетика мікроорганізмів. Методичні рекомендації до спец практикуму (співавт). К., 2005. Вплив тейхоєвої кислоти стафілокока на ріст та метастазування карциноми легень Льюїс у мишей. Биополимери и клетка, 2007, (у співавт.).

Читати далі >Сергійчук Михайло Гордійович

 • Останні зміни:
01.09.1944- 02.02.2010

Місце народження: с. Рагівка Поліського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту в 1972. З 1973 працював в ун-ті на посаді асист., з 1983 старш. викл., з 1989 – доцент каф. мікробіології та заг. імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту.У 1981 – кандидат дис. «Инфракрасная спектроскопия в идентификации бактерий семейства Bacillus». У 1983-86 викладав мікробіологію в Нац. автономному ун-ті в Нікарагуа. Наук. діяльність направлена на вивчення біології та систематики аеробних спороутворюючих бактерій роду Bacillus.

Читати далі >Сєвєрцов Олексій Миколайович

 • Останні зміни:
23.09.1866- 19.12.1936

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
У 1889 закінчив природн. відділення Моск. ун-ту; залишений для підготовки до професор звання. У 1895 – магістер. дис. «Развитие затылочной области низших позвоночных», у 1898 – докт. дис. «Метамерия головы электрического ската». Професор Юр’їв. (1898-1902), Київ. (1902-11), Моск. (1911-30) ун-тів. 1930 – організував і очолив Лаб. евол. морфології і екології тварин (з 1935 – Ін-т еволюційної морфології тварин) АН СРСР. Осн. наук. дослідження: евол. морфологія, встановлення закономірностей евол. процесу, проблемам онтогенезу.

Читати далі >Ситник Костянтин Меркурійович

 • Останні зміни:
03.06.1926

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
Навчався на природнич. ф-ті Луган. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка (1945-1949). Кандидат дис. «Водний режим і живлення лимону» (1954), докт. дисертація «Рост и взаимодействие органов растений» (1965). З 1970 очолював Ін-т ботаніки Н.Г.Холодного НАН України. У Київ. ун-ті: професор каф. фізіології та біохімії рослин біол. ф-ту (1974-76). У1978-1980 роках за сумісництвом викладав «Ріст і розвиток рослин» на кафедрі фізіології рослин. В Учень професор С.І.Лебедєва, послідовник акад. М.Г.Холодного та В.І.Вернадського.

Читати далі >Сіренко Лідія Якимівна

 • Останні зміни:
26.11.1930

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила біолого-ґрунтознавчий ф-т, каф. фізіології та біохімії рослин (1953), у 1956 – асп-ру Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Влияние условий хранения на обмен веществ в клубнях картофеля», докт. дис. «Физиологические основы масового размножения сине-зелёных водорослей» (1971). У 1972 – асист., старш. викл., доцент каф. фізіології та біохімії рослин. Читала курс лекцій з фотобіотехнології для студентів-біотехнологів ун-ті.

Читати далі >Сківка Лариса Михайлівна

 • Останні зміни:
17.12.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту в 1989. Працювала в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. У 1993 – кандидат дис. «Иммуномодулирующее действие лазерного излучения при злокачественной меланоме кожи». З 2002 – асист., з 2008 – доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Осн. напрямок наук. діяльності: бактеріальна імуномодуляція при пухлинному рості, ад’ювантна терапія раку.

Читати далі >Славний Павло Сидорович

 • Останні зміни:
28.08.1941

Місце народження: с. Папуженці Тальнівського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біологічний ф-т Київ. ун-т (1968). Кандидат дис. «Зимостойкость некоторых сортов озимой пшеницы в связи с их физиологическими особенностями» (1971). У Київ. Ун-ті з 1971 – асист., доцент каф. фізіології рослин. Читає нормат. курс «Фізіологія рослин» та спецкурси: «Біологія лікарських рослин», «Водообмін рослин», «Фізіологія насіння», «Ферментологія». Наук. інтереси: з’ясування шляхів реалізації адаптаційного потенціалу рослин за умов багатофакторного впливу.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 91
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи