ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Смірнов Валерій Веніамінович

 • Останні зміни:
07.03.1937- 27.12.2002

Місце народження: м. Таганрог .
Науковий ступінь: доктор медичних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
У 1961 закінчив санітарно-гігієнічний ф-т Дніпропетр. мед. ін-ту. Кандидат дис. «Шляхи підвищення ефективності щеплення проти грипу живою грипозною вакциною» (1966). Докт. дис. «Розробка і оцінка ефективності системи комплексних заходів проти грипу: ГРЗ в металургійній промисловості» (1977). 1961-1962 – мол. наук. співроб., з 1962-74 заст. дир. заводу бактерійних препаратів НДІ мікробіології та епідеміології МОЗУ м. Львова. 1977- 2002 – дир. Ін-ту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. 1989-2001 – зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Викладав: спецкурс «Антибіотики» Наук. діяльність була пов’язана з фундамент. дослідженнями пробіотиків та антимікробних речовин бактерій і вищих рослин, вивченням закономірностей їх утворення та механізму дії.

Читати далі >Соколовський Олександр Іванович

 • Останні зміни:
27.08.1892- 22.05.1975

Місце народження: с. Межиріч, тепер Лебединського району Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1916 закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Харків. ун-ту, 1923 – ВІНО, 1925 – асп-ру при наук.-досл. каф. ботаніки. В Київ. ун-ті працював з 1928: асист. каф. морфології та систематики рослин, старш. викл., доцент, професор, зав. секції морфології і систематики рослин НДІ біології, зав. гербарію, в 1936-38 – декан біол. ф-ту Київ. ун-ту, в 1942-44 – професор каф. ботаніки Об’єднаного укр. держ. ун-ту (ОУДУ) в м. Кзил-Орда, в 1962-64 – професор Київ. ун-ту.

Читати далі >Ставська Софія Стефанівна

 • Останні зміни:
28.12.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т в 1959, асп-ру Київ. ун-ту в 1966. З 1959 – інженер, з 1963 асист., 1968-1972 доцент каф. мікробіології та заг. імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «N-дихлорйодзалициланимидиновые антигрибковые вещества» (1966)..У 1983 докт. дис. «Микробиологическая очистка воды от анионных ПАВ». Викладала: нормативний курс «Загальна мікробіологія», спецкурс «Біохімія і фізіологія мікроорганізмів» Осн. напрямок наук. діяльності присвячений дослідженню антимікробної активності та мікробної деструкції ксенобіотиків.

Читати далі >Степура Лариса Григорівна

 • Останні зміни:
21.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1984 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала в Ін-ті біоколоїдної хімії НАН України стажером-дослідником. У 1996 – кандидат дис. «Биофлотационное обогащение руд, в состав которых входит золото». З 1998 асист., з 2005 – доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Осн. напрямок наук. діяльності: вивчення антимікробних властивостей ксенобіотиків та важких металів. Читає спецкурси «Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів», «Водна мікробіологія», «Геологічна мікробіологія», «Технологічні основи мікробіол. виробництв», «Закономірності росту мікробних популяцій» та веде спецпрактикуми до них.

Читати далі >Стрельчук Степан Іванович

 • Останні зміни:
01.08.1915- 16.11.1999

Місце народження: с. Моньки Красилівського району, Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1954-62 працював на цілині в Алтайському краї. З 1962 асп. Сибір. відділені АН СРСР. Кандидат дис. «Особенности районирования сортов кукурузы в условиях целины»(1967). Після захисту дис. працював науковцем у Новосибір. НДІ цитології і генетики. У Київ. ун-ті: з 1968 старш. викл., а згодом доцент Київ. ун-ту. Читав спецкурси «Цитогенетика», «Експериментальний мутагенез» та нормат. курс «Генетика з основами селекції. Наук. інтереси: генетика, селекція рослин.

Читати далі >Толкач-Міхновська Наталія Дмитрівна

 • Останні зміни:
31.01.1930

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту(1955), асп-ру (1958). В 1959-60 – інженер-хімік лаб. «Антибіотиків», 1961-63 – старш. викл., з 1963 – доцент 1972-74 в. о. зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1959 кандидат дис. «О некоторых новых антимикробных веществах». Осн. напрями наук. діяльності: вивчення ентомопатогенних бактерій та розробка на їх основі біол. методів боротьби з комахами. Читала спецкурси «Промислова мікробіологія», «Медична мікробіологія», «Екологія мікроорганізмів».

Читати далі >Толстанова Ганна Миколаївна

 • Останні зміни:
24.02.1978

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (2002). Кандидат дис. «Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію» (2003). Докт. дис. «Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника» (2011). У Київ. ун-ті: з 2003 мол. наук. співроб, з 2008 наук. співроб., з 2011 старший наук. співроб. НДІ фізіології, з 2012 – д.б.н., доцент кафедри Біохімії ННЦ «Інститут біології». Наук. інтереси: нейро-гуморальних механізми шлункової секреції, моторної та всмоктувальної функції шлунково-кишкового тракту; дослідження молекул. механізмів виразкоутворення гастро-дуоденальної зони та товстої кишки та пошуки засобів їх попередження та лікування. Понад 200 праць, зокрема: Цитофізіологія і біохімія травлення.

Читати далі >Тюленєв Володимир Іванович

 • Останні зміни:
26.05.1939- 27.12.1998

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Закінчив біол ф-т Київ. ун-ту у 1961, працював у відділі біохімії нервової системи Інституту біохімії АН УРСР. У 1967 кандидат дис. «Сравнительное исследование неорганической пирофосфатазы», у 1987 докт. дис. «Нейроэндокринная регуляция синтеза РНК в печени животных». У 1972-76 старш. наук. співроб. у відділі фізіологічної генетики Ін-ту фізіології Київ. ун-ту. У 1992-98 зав. НДЛ «Генетики індивідуального розвитку» Київ. ун-ту. Читав спецкурс «Нейро-гормональна регуляція активності генів». Осн. напрями наук. досліджень: фізіол. і молекул. генетика, молекул. організація хромосом, структура хроматину. та ін.

Читати далі >Філімонова Наталя Борисівна

 • Останні зміни:
12.02.1958

Місце народження: м. Кишинів.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У 1980 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У 1980-89 працювала в Ін-ті Кібернетики АН УРСР. 1997 – кандидат дис. «Метод та алгоритм інваріантної обробки сигналів». У Київ.ун-ті: з 1989 – ст. інженер, у 1989-97 – м. н. с., у 1997-98 – н. с., з 1998 – с. н. с. Отримав вчене звання с. н. с. за спец. «Фізіологія людини і тварин» (2005). З 2011 – с. н. с. відділу Фізіології мозку та психофізіології. Викладає спецпрактикуми: «Математичне моделювання фізіологічних процесів» та «Основи доказової медицини».

Читати далі >Фролова Ірина Олександрівна

 • Останні зміни:
31.01.1919- 07.11.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1941 закінчила біол. ф-т, 1947 – асп-ру каф. нижчих рослин Київ. ун-ту. В ун-ті працювала з 1944: наук. співроб. Канів. біогеографічного заповідника КДУ (1944-45), асист. (1945-54), старш. викл. (1954-56), доцент каф. нижчих рослин біол. ф-ту (1956-74). Кандидат дис. «Водорості озер і ставків, їх значення для типології водойм» (1953).

Читати далі >Фурзікова Тетяна Михайлівна

 • Останні зміни:
09.06.1972

Місце народження: с. Рагівка Поліського району, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1994 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, 2001- асп-ру каф. мікробіології та загальної імунології біол. факультету. У 2001 – кандидат дис. «Вплив макроорганізму та хіміотерапевтичних препаратів на біологічні властивості біоспорину та субаліну».

Читати далі >Ходецький Старіон Мартиніанович

 • Останні зміни:
09.02.1821- 29.01.1887

Місце народження: м.Сімферополь .
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарчих наук.
Наукове звання: професор.
1842 – закінчив філос. ф-т Петерб. ун-ту. Працював в Київ. ун-ті: 1852-63 – професор і зав. каф. агрономії та лісівництва, 1863-73 – голов. ред. газети «Университетские известия» (Київ), 1874-77 – декан фіз.-мат. ф-ту. Осн. напрями наук. діяльності: методи селекції с.-г. тварин. Обґрунтував положення про вплив умов існування (клімату, ґрунтів, кормів) на розвиток організму тварини. Прихильник агротехнічних методів в с.-г., введення в сівозміну кормових трав і коренеплодів.

Читати далі >Холодна Лідія Степанівна

 • Останні зміни:
11.04.1950

Місце народження: м. Переяслав-Хмельницький.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила біолог. ф-т Київ. ун-т в 1972, асп-ру в 1980. Працювала в ун-ті: з 1971 – інженер, з 1976 – мол. наук. співроб., з 1983 – старш. наук. співроб., з 1991 – доцент, у 2002-09 – професор каф. мікробіології та загальної імунології Київ. ун-ту. Кандидат дис «Иммунобиологическая активность белка А стафилококка» (1981). Докт. дис «Вплив стафілококового білка А та його різних форм на імунну відповідь» (2002). Осн. напрямок наук. діяльності присвячений вивченню імунобіол. властивостей антигенних субстанцій умовно-патогенних мікроорганізмів та розробці способів імунодіагностки, імунокорекції та імуномодуляції, впливу різних типів опромінення на іммунну систему.

Читати далі >Хржановський Володимир Геннадійович

 • Останні зміни:
24.10.1912- 10.04.1985

Місце народження: м. Ялта .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1938 закінчив Середньоазіат.держ. ун-т. 1944-45 – доцент каф. вищих рослин Київ. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності ботаніка – флористика, систематика й морфологія. Автор багатьох нових для науки видів роду Rosa L. Наук. інтереси: флористика, систематика й морфологія. Бл. 130 праць, зокрема: Розы. Филогения и систематика. 1958; Флора УРСР. У 12-ти томах. К., 1954. (у співавт.); Визначник рослин України. К., 1950, 1965, (у співавт.). Кер. міжвузівського наук. семінару по філоморфогенезу Моск.відділення Всесоюз. бот. тов.-ва, чл. президії ред. ради і гол. секції природознавства вид-ва «Высшая школа», чл. редколегії журн. «Успехи современной биологии». Нагороджений Орденом Дружби народів. Бот. журнал. 1985. т. 42., № 5. Н.І.Карпенко

Читати далі >Чернишов Олег Борисович

 • Останні зміни:
06.12.1916- 17.03.1992

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив біол. ф-т Ленінгр. держ. ун-ту у 1940 за спец. «Гістофізіологія». Кандидат дис. «Искусственный развод осетра и севрюги» (1954). Матеріали дис. мали практичне значення для проектування заводів для розведення осетрових риб. В Київ. ун-ті: у 1949-60 – асистент, з 1960–61 – доцент каф. експерим. біології та дарвінізму біол. ф-ту. Читав нормат. та спец. курси: «Гістологія», «Дарвінізм», «Порівняльна ембріологія» та ін.

Читати далі >Чикаленко Валентина Григорівна

 • Останні зміни:
21.08.1931

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила в 1954 біол. ф-т. Кандидат дис. «Физиолого-биохимические аспекты предпосевной обработки зерновых кукурузы химическими препаратами» (1967). У Київ. ун-ті: 1958 – м. н. с. відділу фізіології рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна. 1960–61 – зав. групи фотосинтезу. Після переведення лаб. на каф. фізіології рослин – мол.наук.співроб. в цій лабораторії.1967 – 1974– асист. каф. фізіології рослин;1974 – 76 – старш. викл. цієї каф.;1976 – 1997 – доцент каф. фізіології рослин, яка згодом змінила назву на каф. фізіології та біохімії рослин. Читала нормат. курси «Анатомія рослин» та «Фізіологія рослин», спецкурси «Біохімія рослин», «Біотехнологія рослин», «Ріст і розвиток рослин», «Історія фізіології рослин», «Основи наук. досліджень». Наук. інтереси: анатомія та фізіологія вищих рослин.

Читати далі >Швець Юлія Вікторівна

 • Останні зміни:
11.06.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1995 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, 1998 – асп-ру Ін-ту експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Працювала в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. З 2001 – асист., з 2006 – доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2000 – кандидат дис. «Подолання лікарської резистентності пухлинних клітин шляхом індукції СD-95-опосередкованого апоптозу».

Читати далі >Шевцова Інна Іванівна

 • Останні зміни:
12.11.1932- 29.12.1997

Місце народження: м. Умань.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила біол. ф-т в 1955, асп-ру Київ. ун-ту в 1958. З 1958 наук. співроб., з 1988 – на посаді доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Наук. напрямок досліджень пов’язаний із вивченням впливу деяких ґрунтових бактерій на с.-г. рослини.

Читати далі >Шкварников Петро Климович

 • Останні зміни:
12.07.1906- 06.07.2004

Місце народження: м. Корсун-Шевченківський Черкаської області .
Науковий ступінь: професор.
Остання займана посада: доктор біологічних наук.
В 1927 закінчив Маслів. ін-т селекції. В 1930 вступає до асп-ри Біол. НДІ ім. К.А.Тімірязєва при Комакадемії у Москві. У 1927-30 працює в Одес. НДІ генетики та селекції. У 1936 присуджений вчен. ступінь кандидат біологічних наук без захисту дис. за роботи в галузі мутагенезу. У 1937-41 – в Ін-ті генетики АН СРСР. У 1940-1941 заст. дир. Ін-ту генетики з наук. роботи. З 1958 в Ін-ті цитології і генетики АН СРСР(м. Новосибірськ). За сумою наук. праць у 1966 йому присуджений вчен. ступінь доктора біол. З 1967 по 1971 очолював каф. генетики і селекції в Київ. уні-ті.Сфера наук. досліджень: природній та індукований мутагенез. Разом з М.С.Навашиним довів, що частота мутацій в процесі зберігання насіння різко збільшується з підвищенням температури або вологості середовища та вмісту кисню в ньому. Довів зв’язок між спонтанною мутаційною мінливістю в природі із метаболічними процесами в клітині.

Читати далі >Шмальгаузен Іван Іванович

 • Останні зміни:
11.04.1884- 07.10.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН СРСР, академік АН УРСР .
Закінчив Київ. ун-т (1907), працював в ун-ті до 1912. У 1913-17 – приват-доцент Моск. ун-ту, у 1918-21 – професор зоології Вороніз. ун-ту. З 1921 – професор зоології і ембріології ВІНО: організовує каф. механіки розвитку дарвінізму і генетики, читає курси заг. біології, ембріології та динаміки розвитку. Викл. у Моск. ун-ті (1938-48), одночасно в 1930-41 – дир. Ін-ту зоології і біології АН УРСР, в 1936-48 – дир. Ін-ту еволюційної морфології АН СРСР, з 1948 – в Зоол. ін-ті АН СРСР (з 1955 – зав. морфологічною лаб.).

Читати далі >Шпілева Лариса Дмитрівна

 • Останні зміни:
07.04.1938

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Закінчила біол. ф-т в 1963, в 1970 – асп-ру Київ. ун-ту. З 1963 – інженер, з 1983 – інженер I категорії, з 1988 старш. наук. співроб., з 2002 зав. навч. лаб. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту В 1973 кандидат дис. «Антикандидозные свойства каприлата аммония». Наук. напрямок досліджень пов’язаний із вивченням впливу синтетичних антимікробних речовин на бактеріальну клітину. Автор 32 публікації у фахових журналах. Нагороджена грамотою за сумлінну працю в Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка (2009).

Читати далі >
Персоналії 71 — 91 з 91
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи