ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андржейовський Антон Лук'янович

01.01.1785 - 24.12.1868

Місце народження: с. Варковичі, Волинської губ., зараз Дубнівський р-н Ріввненської обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: ад'юнкт каф. зоології Київ. ун-ту.

Закінчив Вілен. ун-т. У 1832-38 – викл. ботаніки і перший професор. зоології Київ. ун-ту. Напрямки дослідж.: систематика рослин, зоологія, палеозоологія, геологія. Вивчав флору та фауну Литви і України. Склав гербарій 10000 видів рослин, з них 9000 передано Київ. ун-ту. Описав біля 260 видів укр. флори., з них біля 30 пріорит. видів та форм. Результати вивчення родини Хрестоцвіті Brassicaceae увійшли у «Prodromus» Декандоля. Основоположник палеонт. досліджень в Україні. Польові геол. експедиції присвячені збору та обробці палеонт. колекцій переважно міоценової фауни і флори та колекцій мінералів і гірських порід території колишніх Подільської, Катеринославської та Херсон. губ., а також вивченню геол. будов» зх частини України. Геол. опис Волино-Поділля А. на поч. ХІХ ст. та палеонт. визначення зберегли у ряді випадків його авторство і до теперішнього часу. З 1841 займався садівництвом (акліматизацією рослин).

Чл. Моск. Тов-ва дослідників природи, Тов-ва сіл. госп-ва Пд. Росії (Одеса), Рос. тов-ва любителів садівництва та ряду ін. наук. тов-в (у т.ч. закорд.).

Напрями наук. досліджень: систематика рослин, зоологія, палеозоологія, геологія. Викладав ботаніку. Наук. інтереси: систематика рослин, зоологія, палеозоологія, геологія.

Осн. праці: Исчисление растений Подольской губернии и смежных с нею мест // Труды комиссии для описания губерний Киевского учебного округа. 1860; Замечания о лесоводстве и необходимости разведения лесов в южных губерниях России. 1836; Rys botaniczny krain zwiedzonych w podryїach pomikdzy Bohem a Dniestrem od Zbrucza aї do Morza Czarnego // Записки общества сельского хозяйства Южной России. 1855. Л-ра: Биологи. Биографический справочник. К., 1984; Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. К., 1959.

Автор: Н.І. Карпенко, Л.С.Киселевич

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи