ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білай Віра Йосипівна

30.06.1908 - 11.06.1999

Місце народження: м. Нікополь Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

В 1929 закінчила агрономічний факультет Криворіз. с.-г. ін-ту. Працювала агрономом у Донецьк. обл., 1933 – асп-ру Ін-ту соціаліст. реконструкції сіл. госп-ва. АН УРСР Київ, асист. Агроінженерного ін-ту Ін-ту цукрового буряка у Києві(1933–35), 1942 присвоєне вчен. звання кандидат біологічних наук, у 1955 – вчен. звання доктора біологічних наук за працю « Систематика грибов рода Fusarium».З 1935-94 пройшла шлях від лаб-та до зав. відділом систематики і фізіології мікроміцетів Ін-ту мікробіології і вірусології НАН України. 1969-71 – зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. заг. Курс «Загальна мікробіологія», та спецкурс «Мікологія» Сфера наук. інтересів: вивчення етіології фузаріотоксикоза людей та розробка профілактичних заходів боротьби з ними (1942-46). Співавт. антибіотика «мікроцид».

Підготувала 36 кандидат та 4 докт. наук. Автор 15 монографій, 285 статей та 15 авт. свідоцтв. Осн. праці: Микроскопические грибы – продуценты антибиотиков. К., 1961; Биологически активные вещества микроскопических грибов и их применение. К., 1965; Основы общей микологии. К., 1974. Засл. діяч науки УРСР, лауреат Держ. Премії (1952, 1978). Нагороджена орденом Леніна, двома орденами Трудового Червоного Прапора, двома орденами «Знак Пошани», 5 медалями СРСР; медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».

Автор: Л.Г. Степура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи