ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Філімонова Наталя Борисівна

12.02.1958

Місце народження: м. Кишинів.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

У 1980 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У 1980-89 працювала в Ін-ті Кібернетики АН УРСР. 1997 – кандидат дис. «Метод та алгоритм інваріантної обробки сигналів». У Київ.ун-ті: з 1989 – ст. інженер, у 1989-97 – м. н. с., у 1997-98 – н. с., з 1998 – с. н. с. Отримав вчене звання с. н. с. за спец. «Фізіологія людини і тварин» (2005). З 2011 – с. н. с. відділу Фізіології мозку та психофізіології. Викладає спецпрактикуми: «Математичне моделювання фізіологічних процесів» та «Основи доказової медицини». Осн. напрямок наук. діяльності – вейвлет-аналіз ЕЕГ та ЕКГ людини при когнітивному навантаженні, зокрема при тестуванні оперативної та асоціативної пам’яті та інтелекту, психофізіол. механізми обробки вербальної та невербальної інформації. Запропонувала новий метод обробки сигналів, який використовує функції Кравчука і базується на моделюванні властивості інваріантності процесу розпізнавання зображень зоровою системою. Розробила комплекс комп’ютерних тестів для визначення основних психофізіологічних характеристик людини.

Має 65 статей та 56 тез..

 Осн. праці: Signal processing and polynomials of discrete argument // Systems and Networks: Mathematical Theory and Applications. – Berlin: Akademie Verlag, 1994 (у співавт.); Hyperspectral imagery with the application of Krawtchouk polynomials // Algorithms for Multispectral and Hyperspectral Imagery. A.Evan Iverson, Editor, Proc. SPIE. – 1994 (у співавт.); Математична модель інваріантності розпізнавання образів в зоровій системі // Фізика живого, 2005 (у співавт.); Особливості обробки зорової вербальної та невербальної інформації в оперативній пам’яті людини // Фізика живого, 2006 (у співавт.); Метод виділення інваріантних ознак сигналів // Доповіді Національної академії наук України, 2009 (у співавт.); Вейвлет-перетворення з використанням функцій Кравчука // Вісн. ун-ту Україна. Серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», 2010 (у співавт.); Адаптивні фільтри видалення артефактів з ЕЕГ на основі вейвлет-аналізу з використанням функцій Кравчука // Вісн. ун-ту Україна. Серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», 2011 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи