ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фурзікова Тетяна Михайлівна

09.06.1972

Місце народження: с. Рагівка Поліського району, Київська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1994 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, 2001- асп-ру каф. мікробіології та загальної імунології біол. факультету. У 2001 – кандидат дис. «Вплив макроорганізму та хіміотерапевтичних препаратів на біологічні властивості біоспорину та субаліну». З 2001 – мол. наук. співроб., з 2003 наук. співроб., з 2006 р. старш. наук. співроб. та зав. НДЛ мікробіологічних та імунологічних проблем біотехнології біол. ф-ту Київ. ун-ту. З 2007 – на посаді доцент каф. мікробіології та загальної імунології. Осн. напрямок наук. діяльності – вивчення антимікробних властивостей новосинтезованих металовмісних комплексів. Читає спецкурси «Цитологія мікроорганізмів», «Ґрунтова мікробіологія», «Біологія та систематика окремих груп мікроорганізмів».

 Автор 34 публікації, 4 навч.-метод. робіт.

Осн. праці: Цитологія мікроорганізмів. Методичні рекомендації до спец практикуму. К., 2000 (співавт); Мікробіологія : Підруч. К., 2005, 2008 (у співавт); Антимікробні властивості новосинтезованих гетеробіметалічних Cu/m (M=Zn, Cd) комплексів з етилендіаміном // Вісник Київ. національного ун-ту імені Тараса Шевченка,2006 (у співавт.). 

Автор: Л.Г.Степура

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи