ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гершензон Сергій Михайлович

11.02.1906- 07.04.1998

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.

В 1927 закінчив біол. ф-т. МДУ, у 1930 асп-ру каф. експерим. зоології МДУ. 1930-1937 працює в лаб. О.С.Серебровського в Біол. Ін-ті ім. К.А.Тимірязева, за сумісн. доцент МДУ. У 1936 – без захисту дис. присуджено вчен. ступінь кандидат біологічних наук за фахом «Генетика» за виявлення і дослідження високомутабільних генів у природ. популяціях дрозофіли. В 1937 зав. відділом генетики Інститу зоології АН УРСР, зав. каф. дарвінізму і генетики в Київ. ун-ті. Під час окупації Києва працював в Уфі, куди був евакуйований Ін-т зоології АН УРСР. У1937-1941 рр. і 1944-1948 рр. – зав. каф. дарвінізму і генетики в Київ. ун-ті, зав. відділом генетики в Ін-ту зоології АН УРСР Під кер. Гершензона С.М. у 1939 у відділі генетики Ін-ту зоології АН УРСР відкрито мутагенну дію ДНК і вплив екзогенної ДНК на спадковий апарат дрозофіл. 1942 докт. дис. «Начальные этапы внутривидовой дифференциации у животных».1963-1968 заст. дир. Ін-ту мікробіології та вірусології АН УРСР, з 1968 зав. сектором молекул. біології і генетики. У 1973 Г. став організатором та першим дир. Ін-ту молекул. біології та генетики АН України. З 1976 – дійсн. чл. АН УРСР. Лауреат Держ. премії України (1981, 1998). Герой Соціалістичної Праці(1990).

Автор понад 300 наук. та наук.-популярних статей, 9 монографії.

Осн. праці: Курс генетики.1931.Монографії: Основы современной генетики.1979, 1983.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи