ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Карнаухова Леонарда Адольфівна

18.10.1926- 08.12.2007

Місце народження: с. Хмільна, тепер с. Копилів Макарівського району Київської області.

1949 – закінчила біол. ф-т, 1952 – асп-ру каф. фізіології та біохімії рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала в ун-ті: 1952-58 – асист., 1959-85 – старш. викл. каф. вищих рослин. Наук. роботу проводила в галузях анатомії, морфології, біохімії та фізіології рослин. Вивчала вплив листкового апарату пшениць на їх стійкість до полягання, природу хлорофілу у покритонасінних. Вела лекц. курси «Морфологія рослин», «Бот. географія» та «Стійкість рослин». Ветеран праці ун-ту. Нагороди: медалі «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», премії та числ. грамоти.

Автор понад 40 друк. наук. та навч.-метод. робіт.

Осн. праці: Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. К.,1989 (у співавт.), Стійкість рослин. К., 1971, ч. І, ІІ(у співавт.), «Изучение свободных аминокислот генеративных органов кукурузы в связи с гетерозисом» (1978, Физиология и биохимия культурных растений, Т.10, №5 – у співавт.), «Про природу стійкості сортів озимої пшениці до полягання» (1970, Вісник КДУ, серія біології, 12– у співавт.).

Автор: Л.Ф. Кучерява

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи