ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Красильщиков Костянтин Борисович

22.10.1934- 02.08.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

Закінчив лікувальн. ф-т Київ. мед. ін-ту ім. О.О. Богомольця (1959). Кандидат дис. «Двигательная функция пищевода и кардиального сфинктера и механизмы ее регуляции» (1975). У Київ. ун-ті: у 1961–82 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. НДІ фізіології. Наук. інтереси: фізіологія травлення (моторна активність стравоходу, механізми періодичної моторної активності травного тракту, нейро-гуморальна регуляція періодичної та харчової моторики травного тракту). Понад 50 праць, зокрема: Влияния реакса на моторную и эвакуаторную функции пищевода, желудка и тонкого кишечника (клинико-эксперементальное исследование). 1974. (у співавт.); О влиянии селективной проксимальной ваготомии на моторную и эвакуаторную функции желудка. 1983 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи