ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кравець Григорій Климентійович

01.12.1920- 08.10.2001

Місце народження: с. Нова Розоновка Новобузького району Миколаївської обл.асті.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив природозн. ф-т Херсон. пед. ін-ту ім. Н.К. Крупської у 1948. Кандидат дис. «Сравнительная характеристика методов вегетативной гибридизации» (1954). В Київ. ун-ті працював до 1987: з 1952 – асист., у 1955-56 – старш. викл., з 1957–87 доцент каф. дарвінізму та генетики біол. ф-ту Київ. ун-ту. В. о. заст. декана (1957-59, 1966-72). Вчен. секретар ради біол. ф-ту (1957-72). Читав нормат. і спецкурси: «Дарвінізм», «Методи культури тканин», «Тваринництво», «Дарвінізм та історія евол. вчень», «Основи евол. генетики», «Теорія еволюції». Розробив програми курсів з дарвінізму та тваринництву. Вивчав вплив мінеральної підкормки тутового шовкопряда, сезонні зміни чутливості передньої частки аденогіпофіза птахів до впливу гормонів гіпоталамуса.

Автор 65 наук. і навч.-метод. праць, серед них 1 підручник, 5 навч. і 5 метод. посіб.

Осн. праці: Тваринництво. К., 1962 (у співавт.); Довідник з біології. К., 1998 (у співавт.). Інвалід ВВВ, ветеран праці Київ. ун-ту. Нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни І-го ступеня, почесним знаком Мінвузу СРСР «Вища школа СРСР. За відмінні успіхи в роботі», Почесною грамотою Мінвузу УРСР.

Автор: Л.М.Пазюк

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи