ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Липа Олексій Лаврентійович

17.03.1907- 19.12.1990

Місце народження: м. Кіровоград .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

В 1930 закінчив Дніпропетр. ун-т, 1935 – асп-ру, 1941 – докт-ру Ін-ту ботаніки АН УРСР. Кандидат дис. «Дендрофлора УССР. Хвойные в садах и парках Украины» (1934). Докт. дис. «Дендрофлора УССР. Пути и методы ее обогащения и применения» (1952). У 1948-78 – зав. каф. вищих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1978-84 – професор цієї каф. Відомий ботанік, систематик-дендролог. Займався питанням охорони бот. об’єктів. Чл. Експертної комісії Мінвузу УРСР, чл. наук. ради АН УРСР з проблем біосфери та Проблемної ради «Біол. основи раціонального використання, перетворення та охорони рослинного світу». Незмінний голова секції дендрології і акліматизації УБТ, голова Респ. секції охорони пам’яток живої природи, чл. 2-х спец. вчен. рад по захисту дис. зі спец. «Ботаніка»; ред. колегій і метод. комісій. Підготував бл. 20 кандидат та 3 докторів наук. Автор 2-х документ. фільмів «Заповідники і пам’ятки природи України» та «Дендрологічні багатства світу в Радянських субтропіках».

Автор понад 150 наук. праць, в т.ч. монографій, 5 підруч. і навч. посіб.

Осн. праці: Систематика вищих рослин. К. 1954; Систематика вищих рослин К., 1993 (у співавт.); Заповідники і пам’ятки природи України. Довідник. К., 1969, (у співавт.). Л-ра: Барбарич А.І., Білокінь І.П., Котов М.І. Олексій Лаврентійович Липа (до 60-річчя з дня народження) //Укр. бот. журн. 1968. Т. 25. №4.; Барбарич А.І., Котов М.І., Нечитайло В.А. Олексій Лаврентійович Липа (до 70-річчя з дня народження) //Укр. бот. журн.1977.Т. 24, №3.

Автор: В.А.Баданіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >



Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи