ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Масюк Надія Прохорівна

01.10.1930- 13.03.2009

Місце народження: м. Київ.

1954 закінчила з відзнакою каф. нижчих рослин біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1957 – асп-ру при Ін-ті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Кандидат дис. «Флора протококковых водорослей западноукраинского Полесья» (1960). Докт. дис. «Род Dunaliella Teod. Морфология, систематика, экология, географическое распространение и перспективы практического использования» (1973). 1972-85 – зав. каф. нижчих рослин Київ. ун-ту. Звання професор отримала 1974. Викл. курси: «Нижчі рослини», «Альгологія», «Методи дослідження нижчих рослин». Осн. напрями наук. діяльності: філогенія нижчих рослин, систематика зелених водоростей, еволюційна морфологія нижчих рослин, порівняльна флористика, порівняльна цитологія водоростей, фікотехнологія. Започ. на каф. нижчих рослин функц.-морфол. та хемотаксоном. напрями досліджень нижчих рослин, створила колекцію чистих культур галофільних водоростей, розробила технологію пром. культивування каротиноносних водоростей, ініціювала ґрунтово-альгологічні дослідження. Чл. Укр. бот. тов-ва, лауреат премії ім. М.Г.Холодного.

Близько 230 праць.

Осн. праці: «Морфология, систематика, экология, географическое распространение рода Dunaliella Teod. и перспективы его практического использования» (К., 1973), «Пресноводные водоросли Украинской ССР» (К., 1984), «Водоросли. Справочник» (К., 1987), «Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей» (1993), «Водорості в системі органічного світу» (К., 2002). Л-ра: Масюк Н.П., Соломахіна В.М. Історія каф. нижчих рослин Київ. ун-ту // Мат. наук. читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного заплідення професор ун-ту Святого Володимира С.Г.Навашиним. К., 1998. 

Автор: І.Ю.Костіков

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи