ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мирутенко Володимир Іванович

25.09.1930- 27.02.2001

Місце народження: с. Чоповичі, Житомирська область.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив радіофіз. ф-т Київ. ун-ту (1953), асп-ру у відділі біофізики і радіобіології Ін-ту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР (1961). Кандидат дис. «Тепловой эффект действия и некоторые вопросы дозиметрии СВЧ-импульсного электромагнитного поля» (1963). У Київ. ун-ті: з 1968 – старш. викл., 1971–95 – доцент каф. біофізики біол. ф-ту Київ. ун-ту, 1995-2000 – зав. НДЛ «Біофізики збудливих систем». Читав нормат. курс «Біофізика» та спецкурси «Основи молекул. радіобіології», «Біофіз. методи дослідження (електроніка)». У травні 1986 приймав участь в роботі по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в зоні жорсткого контролю. Наук. інтереси: вивчення фіз.-хім. механізмів взаємодії та біол. дії надвисокочастотного електромагн. поля на органному, клітинному, мембранному та молекулярному рівнях, а також на рівні цілісного організму. На поч. 60-х рр. він стояв біля витоків розвитку космічної біології на Україні. Грант Соросівського доцент (1995).

Понад 100 наук. праць, зокрема: Основи молекул. радіобіології. Навч. посіб. К., 1977 (у співавт.); Біофізичні методи дослідження. Електроніка і електробіофізика. К., 1990; Біофізика. Практикум. К., 1997. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на клетки.//Электронная обработка материалов,1985.№1(у співавт.); Влияние температуры на оптические и механические свойства гладких мышц. ДАН СССР, 1989. Т.308. №3(у співавт.); Изменение жидкокристаллического состояния липидов при действии электромагнитных полей миллиметрового диапазона.// «Экоген» (Томск), 1993. №1.(у співавт.); Petetrability change on cells membranes of microorganisms in SHF-electromagnetic fields. In: Electromagnetic fields and Biomembranes,Bulgaria, Pleven,1989, (у співавт.).

Автор: Н. В.Мирутенко-Євтушенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи