ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Окснер Альфред Миколайович

03.02.1898- 20.11.1973

Місце народження: м. Єлісавєтград, тепер м. Кіровоград.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор,чл.-кор. АН УРСР.

1920 закінчив природ. відділ фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту, 1926 – асп-ру при АН УРСР. Ступінь кандидат наук без захисту дис. (1935). 1942 – захистив докт. дис. Вчен. звання професор – 1943. 1934-72 – доцент та професор каф. морфолії і систематики спорових рослин (з 1944 – каф. систематики нижчих рослин). Один із засн. Ін-ту бот., зав. лаб. (згодом – відділу) ліхенології цього ін-ту, 1968-70 – дир-р Ін-ту бот. АН УРСР. Викл. курс «Ліхенологія».

Осн. напрями наук. діяльності: описав понад 100 нових таксонів лишайників і започаткував екол.-ценологічний та філогенет. напрями в ліхенології, розробив істор.-геогр. підхід до аналізу регіональних ліхенофлор. Засн. Київ. ліхенологічної школи. Один з організаторів УБТ, чл. Ради Всесоюз. Бот. Тов-ва, гол. респуб. наук. ради з проблеми «Біол. основи раціонального використання, перетворення і охорони рослинного світу». Чл. редколегії Укр. бот. журн. Засл. діяч науки УРСР. Осн. праці: Визначник лишайників України. К.,1937; Флора лишайників України. К., 1956, 1968, 1993; Определитель лишайников СССР. М., 1971, 1974, 1977. Л-ра: Блюм О.Б., Копачевська Є.Г., Макаревич М.Ф. Пам'яті Альфреда Миколайовича Окснера // Укр. бот. журн., 1974. Т.31. №2. Кондратюк С.Я. Альфред Миколайович Окснер (до 100-річчя з дня народження) // Мат. наук. читань, присвячених 100-річчю відкриття подвійного заплідення професор ун-ту Святого Володимира С.Г.Навашиним. К., 1998; Кондратюк С.Я. Життя, присвячене науці (до 100-річчя від дня народження Альфреда Миколайовича Окснера) // Укр. бот. журн., 1998. Т.55. №6. Копачевська Є.Г., Блюм О.Б. Альфред Миколайович Окснер (до 70-річчя з дня народження) // Укр. бот. журн., 1968. Т.25. №2. Лазаренко А.С. Альфред Миколайович Окснер // Укр. бот. журн., 1998, т.55, №6.

Автор: І.Ю.Костіков

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи