ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Осичнюк Віталій Веніамінович

25.11.1918- 17.02.1994

Місце народження: с. Михайлівка Бершадського району Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: асистент.

1952 – закінчив біол. ф-т, каф. вищих рослин біолого-ґрунтознавчого ф-ту Київ. ун-ту, 1958 – асп-ру Ін-ту ботаніки. 1952-1959 – асист. каф. вищих рослин біол. ф-ту. Кандидат дис. «Флора и растительность Среднего Побужья» (1962). Степознавець, флорист, систематик, ботаніко-географ, еколог, созолог. Осн. напрями наук. діяльності: аналіз флори східної частини Поділля, вивчення динаміки рослинності в степових заповідниках України. Висловив власні погляди на генезис і еволюцію бот.-географ. комплексів рівнинної частини Правобережної України, її ендемізм та біогеограф. особливості просторового розподілу рослинності.

Автор 80 наук. публікацій.

Осн. праці: Зміни рослинного покриву степу / В кн.: Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення. 1973 (у співавт.); Почвы и первичная биологическая продуктивность степей Приазовья. К.,1975; «Почвенно-биогеоценологические исследования в Приазовье» (вип.1, 1975; вип. 2, 1976); Ковыли Украины / В кн.: Новости систематики. К.,1976 (у співавт.); География растительного покрова Украины. 1982 (у співавт.). Л-ра: Ткаченко В.С., Генов А.П. Віталій Веніамінович Осичнюк (1918-1994) // Укр. бот. журн., 1994. Т.54. № 2-3. 

Автор: О.В.Тищенко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи