ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Поспєлов Володимир Петрович

22.03.1872- 01.02.1949

Місце народження: м. Богородицьк, тепер Тульська область, РФ .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР .

Закінчив Моск. ун-т (1896). Працював в Моск. с.-г. ін-ті, на Київ. ентомологічній станції і в Київ. ун-ті (1904-13). В 1913-20 – професор Вороніз., в 1930-40 – Ленінград. с.-г. ін-тів; в 1927-30 – професор Саратів., в 1945-46 – Київ. ун-тів. З 1946 – дир. Ін-ту ентомології і фітопатології АН УРСР. У 1910 – магіст. дис. «Постэмбриональное развитие и имагинальная диапауза у чешуекрылых». У 1935 присвоєно без захисту дис. вчений ступінь доктора біологічних наук. Осн. наук. дослідження присвячені заг. і експерим. ентомології. Вивчав ентомофауну України, розробляв біол метод захисту рослин від комах-шкідників з урахуванням екологічних умов Вперше встановив факт безпліддя лускокрилих і його зв’язок з екологією. Один з ініціаторів організації в Росії місцевих установ по захисту с.-г. рослин (1904) і створення в СРСР (1931) служби карантину рослин. Редактор (1912-14) першого в Росії журналу з прикладної ентомології – «Энтомологического вестника».

Осн. праці: Свекловичный долгоносик и меры борьбы с ним. Питербург, 1913; Бесплодие у бабочек в связи с экологическими условиями. Ленинград,,1939. Л-ра: Історія Київського університету. К., 1959; История Академии наук УССР. К., 1979; Зверезомб-Зубовский Е.В. Памяти Владимира Петровича Поспелова // Энтомол. обозрение, 1950. T. 32. №1-2. Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні. К., 1972. 

Автор: В. В.Серебряков

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи