ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Позур Володимир Костянтинович

26.07.1948

Місце народження: с. Морозівка Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, акад. АН ВШ України.

Закінчив біол. ф-т в 1977, в 1980 – асп-ру Київ. ун-ту. З 1976 – інженер, з 1980 – асист., з 1989 – доцент, з 1996 – професор каф. мікробіології та загальної імунології біл. ф-ту. Працював заст. декана біол. ф-ту у 1989-98, з 2001 – зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 1984 – кандидат дис. «Исследование свойств компонентов клеточной стенки стафилококка», у 1996 – докт. дис. «Імунобіологічна активність стафілококового пептидоглікану». Викладає: заг. курс «Мікробіологія», спецкурси «Імуногенетика», «Генетика бактерій».Сфера наук. досліджень: вивчення особливостей імунобіол. активностей компонентів стафілокока і псевдомонад (глікопротеїдів, тейхоєвої кислоти, ліпополісахариду, пластівцевоутворюючого фактору). Розшифрував один з механізмів імуномодулюючої дії стафілококового пептидоглікану, вдосконалив діагностику захворювань стафілококової етіології у дітей, запропонував синтетичні речовини для корегування імунної відповіді на антигени стафілокока у низьковідповідаючих генотипів. Академік АН ВШ України. Чл. експертної ради ВАК України з біол. спец. (1998-2002). Чл. спец. рад Київ. ун-ту та Нац. мед. ун-ту імені О.О. Богомольця (1998-2004) по захисту дис. зі спец. «Імунологія». Має понад 15 патентів та авт. свідотств.

Опублікував понад 160 наук. і навч.-метод. праць, 4 навч. посіб., 3 монографії.

Осн. праці: Иммунология. Практикум. К., 1989 (у співавт.); Імуногенетика. Практикум. К., 2000; Імунобіологічна активність бактеріальних пептидогліканів. К., 2002; Імунологія. Підруч. К., 2005; Мікробіологія. Підруч. К., 2005; 2008, Структура і біологічна активність бактеріальних біополімерів. К., 2003 (у співавт). Лауреат премії імені Д.К.Заболотного НАН України (2007), премія Вчен. ради Київ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка як «Кращий викладач року» (1997); премія ректора Київ. ун-ту за раціоналізаторську і винахідницьку роботу (1989).

Автор: Л.Г.Степура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи