ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рубенчик Лев Йосипович

22.03.1896- 14.12.1988

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

У 1922 закінчив Одес. ІНО. Після закінчення ін-ту працював лаборантом Одес. губ. відділу охорони здоров’я, асист., професор ІНО. У 1926 році захистив дисертацію «Исследования над уробактериями Хаджибейского лимана» на звання доктора ботаніки. У 1939 році ця робота затверджена ВАК і присвоєно звання доктор біологічних наук, професор.З 1929 – зав відділом Ін-ту курортології. У 1932 – зав. каф. Одес. ун-ту. У 1939 – чл.-кор. НАН України. У 1946-51 – на посаді зав. каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту.. Викладав: загальний курс «Загальна мікробіологія», спецкурс «Фізіологія мікроорганізмів». Наук. інтереси присвячені дослідженням у галузі водної та геол. мікробіології. Розкрив природу і генезис лікувальної грязі одеських лиманів. Вивчав геохім. діяльність бактерій циклу сірки, зокрема сульфатвідновлювальних бактерій як осн. агентів утворення біогенного сірководню у морях, пластових водах нафтових родовищ та ґрунтах, досліджував роль бактерій циклу сірки у процесах корозії бетонів і металів. Створив школу укр. мікробіологів, які розвивають його ідеї в галузі ґрунтової, геол. та водної мікробіології..

Підготував 40 докт. та кандидат наук.

Автор понад 180 наук. праць.

Осн. праці: Сульфатредуцирующие бактерии. М., 1947; Микроорганизмы и микробиальные процессы в соленых водоемах УССР. К., 1948; Микроорганизмы как фактор коррозии бетонов и металлов. К., 1950; у кн. Микроорганизмы – биологические индикаторы К., 1972. Нагороджений премією імені Д.К. Заболотного у 1973, премією РМ СРСР 1983.

Автор: Л.Г.Степура

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи