ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сєвєрцов Олексій Миколайович

23.09.1866- 19.12.1936

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

У 1889 закінчив природн. відділення Моск. ун-ту; залишений для підготовки до професор звання. У 1895 – магістер. дис. «Развитие затылочной области низших позвоночных», у 1898 – докт. дис. «Метамерия головы электрического ската». Професор Юр’їв. (1898-1902), Київ. (1902-11), Моск. (1911-30) ун-тів. 1930 – організував і очолив Лаб. евол. морфології і екології тварин (з 1935 – Ін-т еволюційної морфології тварин) АН СРСР. Осн. наук. дослідження: евол. морфологія, встановлення закономірностей евол. процесу, проблемам онтогенезу. Вивчав метамерію голови і походження кінцівок хребетних тварин, еволюцію нижчих хребетних. Висунув загальновизнану теорію походження п’ятипалої кінцівки і парних плавців. Автор вчення про типи філогенетичних змін органів і функцій, про філогенетичні кореляції. Обґрунтував нові принципи еволюції. Розробив (1910) теорію філембріогенезу. Визначив 4 осн. напрями біол. прогресу: ароморфоз, ідіоадаптація, ценогенез, заг. дегенерація. Дав детальну класифікацію способів філогенет. змін органів. Довів, що єдиною причиною філогенет. змін є зміни середовища існування.

Створив вітчизн. школу морфологів. Його ім’я присвоєно Ін-ту евол. морфології тварин АН СРСР (1936).

Осн. праці: Morphologische Gesetmässigkeiten der Evolution. 1931; Морфологические закономерности эволюции. 1939; Собрание сочинений: В 5-ти т. М., 1945-1950. Л-ра: Завадовский К.М. Об учении А.Н. Северцова // Вестн. ЛГУ, сер. биол., 1953. №7.

Автор: В. В.Серебряков

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи