ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шмальгаузен Іван Іванович

11.04.1884- 07.10.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН СРСР, академік АН УРСР .

Закінчив Київ. ун-т (1907), працював в ун-ті до 1912. У 1913-17 – приват-доцент Моск. ун-ту, у 1918-21 – професор зоології Вороніз. ун-ту. З 1921 – професор зоології і ембріології ВІНО: організовує каф. механіки розвитку дарвінізму і генетики, читає курси заг. біології, ембріології та динаміки розвитку. Викл. у Моск. ун-ті (1938-48), одночасно в 1930-41 – дир. Ін-ту зоології і біології АН УРСР, в 1936-48 – дир. Ін-ту еволюційної морфології АН СРСР, з 1948 – в Зоол. ін-ті АН СРСР (з 1955 – зав. морфологічною лаб.). В 1913 – магістер. дис. «Непарные плавники рыб и их филогенетическое развитие». В 1915 – докт. дис. «Развитие конечностей амфибий и их значение в вопросе о происхождении конечностей наземных позвоночных». Осн. наук. дослідження присвячені евол. морфології, експерим. зоології, філогенії тварин, евол. вченню і біокібернетиці. Встановив закон параболічного росту тварин і розробив метод вирахування констант швидкості росту. Проводив широкі дослідження в галузі експерим. ембріології. Відкрив явище специфічних структур і довів провідну роль мезодерми в розвитку кінцівок. Вивчав фактори індивідуального розвитку і їх роль в еволюції. Створив теорію стабілізуючого добору(1938-46). Вивчав морфологію непарних плавців риб і розвиток парних кінцівок наземних хребетних. Почесний чл. Германської АН (Берлін); Академії зоології в Агрі (Індія). Нагороджений Золотою медаллю ім. І.І.Мєчнікова АН СРСР (1963), медаллю ім. Ч. Дарвіна Германської академії природодослідників «Леопольдина» (1958).

Автор понад 200 друк. праць.

Осн. праці: Основи сравнительной анатомии позвоночних. М., 1923; Регуляция формообразования в индивидуальном развитии. М., 1946; Происхождение наземных позвоночных. М., 1964; Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. М., 1968. Л-ра: Історія Київ. університету. К., 1959; Мазурмович Б.М. «Розвиток зоології на Україні», К., 1972; Шмальгаузен И.И. (1884-1963) / Изв. АН СССР. Сер. биол., 1964, вып. 1. В. В.Серебряков

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи