ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Швець Юлія Вікторівна

11.06.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1995 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту, 1998 – асп-ру Ін-ту експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Працювала в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. З 2001 – асист., з 2006 – доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2000 – кандидат дис. «Подолання лікарської резистентності пухлинних клітин шляхом індукції СD-95-опосередкованого апоптозу».

Читає спецкурси «Клітинний імунітет», «Біол. основи інфекційних процесів», «Протипухлинний імунітет». Має 40 наук. робіт, 3 патенти. Осн. праці: Динаміка розвитку гуморальної імунної відповіді кролів різних порід при комбінованій схемі імунізації мікобактеріями // Доповіді Академії наук, 2007 (у співавт.); Дослідження гуморальної імунної відповіді на поверхневі антигени BCG у кролів різних порід // Імунологія та алергологія, 2007 (у співавт.). Лауреат премії НАН України (1999) та премії Президента України для молодих вчених (2003). 

Автор: Л.Г.Степура, Л.В.Гарманчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи