ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Соколовський Олександр Іванович

27.08.1892- 22.05.1975

Місце народження: с. Межиріч, тепер Лебединського району Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: професор.

1916 закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Харків. ун-ту, 1923 – ВІНО, 1925 – асп-ру при наук.-досл. каф. ботаніки. В Київ. ун-ті працював з 1928: асист. каф. морфології та систематики рослин, старш. викл., доцент, професор, зав. секції морфології і систематики рослин НДІ біології, зав. гербарію, в 1936-38 – декан біол. ф-ту Київ. ун-ту, в 1942-44 – професор каф. ботаніки Об’єднаного укр. держ. ун-ту (ОУДУ) в м. Кзил-Орда, в 1962-64 – професор Київ. ун-ту. В 1935 затверджений у званні професор, в 1936 – присуджено наук. ступінь кандидат біологічних наук без захисту дис. (у 1946 підтверджено ВАК СРСР). Осн. напрями наук. роботи: флористика, геоботаніка, систематика, морфологія, ресурсознавство. В результаті експедиційних поїздок по Україні, на Кавказ та в Крим зібрав великий гербарний та посадковий матеріал для каф. та ботсаду. Обстежив піщані масиви Полтавщини, дніпровські плавні, рослинність лук заповідника Конча-Заспа, опрацював рід Trifolium L. у вітчизн. флорі, дослідив рослинність Кзил-Ординської обл. Казахстану. Автор понад 60 публікацій: підруч., наук., метод. та наук.-популярних праць. Осн. праці: Нарис роботи Київ. ун-ту в галузі систематики рослин та вивчення місцевої флори за минуле сторіччя. К.,1935; Ботанічний сад Академії наук УРСР і його колекції. К., 1951(у співавт.), статті: До флори пісків Полтавщини (1924, разом з Лепченко Л.Ф.), «Критичні зауваження до українських конюшин (Trifolium секції Ochroleuca Sib. et Belli)» (1927), «Растительность Кзыл-Ордынской области» (1945) тощо. Л-ра: Кондратюк Є.М. Олександр Іванович Соколовський (до 70-річчя з дня народження) // Труди ботанічного саду АН УРСР, 1962; Кучерява Л.Ф. Олександр Іванович Соколовський: педагог та вчений // Укр. фітоценолог. зб. К., 1999. Сер. А. № 1-2 (12-13). 

Автор: Л.Ф. Кучерява

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи