ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Степанова Людмила Іванівна

20.11.1961

Місце народження: Третій лісопункт Зейського району Амурської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

У 1982 закінчила біол. ф.-т Благовіщен. держ. пед. ін-ту ім. М.І.Калініна. У 2005 – кандидат дис. «Ліпідний склад апікальної мембрани ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації». З 1990 – пров. інженер, з 2006 – мол. наук. співроб., з 2008 – наук. співроб. Київ. ун-ту. 
Фахівець у галузі ліпідології. Вивчає вплив іонізуючої радіації в сублетальних та малих дозах на ліпідний склад мембран ентероцитів, мітохондрій тонкого кишечника, гепатоцитів та формених елементів крові. 
Результати наук. роботи доповідались на вітчизн. та заруб. наук. з’їздах та конференціях. Автор 48 наук. праць. 
Осн. праці: Ліпіди мембран щіткової облямівки тонкого кишечника після впливу на щурів іонізуючої радіації // Укр. біохім. журн., 1999. Т. 71. № 1(у співавт.); Дослідження окисно-антиоксидантних процесів у крові антарктичних риб // Укр. антарктичний журн., 2005. № 3(у співавт.); Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації // Укр. радіологічний журн., 2006 (у співавт.); Вплив іонізуючої радіації низької потужності на ліпідний стан внутрішньої мембрани ентероцитів тонкої кишки // Радіологічний вісник., 2011. Т. 57, № 1. 

Автор: Л.І. Степанова

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи