ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Степура Лариса Григорівна

21.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.

У 1984 закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту. Працювала в Ін-ті біоколоїдної хімії НАН України стажером-дослідником. У 1996 – кандидат дис. «Биофлотационное обогащение руд, в состав которых входит золото». З 1998 асист., з 2005 – доцент каф. мікробіології та загальної імунології біол. ф-ту Київ. ун-ту. Осн. напрямок наук. діяльності: вивчення антимікробних властивостей ксенобіотиків та важких металів. Читає спецкурси «Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів», «Водна мікробіологія», «Геологічна мікробіологія», «Технологічні основи мікробіол. виробництв», «Закономірності росту мікробних популяцій» та веде спецпрактикуми до них.

Має 40 публікацій, 8 навч.-метод. робіт. Осн. публікації: Цитологія мікроорганізмів (Методичні рекомендації до спец практикуму). К., 2000; Практикум із загальної мікробіології. К., 2002(у співавт.); Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти. Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.); Мікробіологія. Підруч. К., 2008 (у співавт.).

Автор: Л.Г.Степура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи