ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Зеров Дмитро Костянтинович

08.09.1895- 20.12.1971

Місце народження: м. Зіньків Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР .

У 1922 закінчив природн. відділ фіз.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат природничих наук за сукупністю наук. праць (1922). Докт. дис. «Болота УССР. Растительность и стратиграфия» (1937). У Київ. ун-ті: з 1922 – асист.каф. морфології та систематики рослин, 1933-41, 1945-57 – зав. каф. нижчих рослин. 1936 – професор чл.-кор. АН УРСР (1939), акад. АН УРСР (1948). Викладав: мікологію, палеоботаніку, болотознавство. 1946-63 – дир. Ін-ту ботаніки АН УРСР. Осн. напрями наук. діяльності: систематика, флористика та філогенія спорових рослин, болотознавство, бот. географія, палеоботаніка, історія рослинності. Засн. укр. палінологічної школи з вивчення відкладів верхнього кайнозою. Вперше запропонував схему поділу голоцену на ранній, середній і пізній і дав характеристику клімату й рослинності кожного з цих періодів. Цікавився проблемами походження та філогенії рослинного світу, систематики та походження нижчих рослин.

Осн. праці: Болота УРСР. Рослинність і стратиграфія. К., 1938; Визначник печіночних мохів України. К., 1939; Флора печіночних і сфагнових мохів України. К., 1964; Очерк филогении бессосудистых растений. К., 1972; Мохоподібні Українських Карпат. К., 1975. 1946-71 – відп. ред. «Укр. бот. журн.» і щорічника УБТ «Досягнення бот. науки на Україні». 1952-73 – голова УБТ і почесн. чл. Президії Всесоюз. бот. тов-ва (з 1968), Болг. бот. тов-ва (з 1969). Нагороди: грамота Президії ВР УРСР. Як ред. 10-томного видання «Флори УРСР» і «Визначника грибів України» був удостоєний звання лауреата Держ. премії УРСР (1970, 1983 (посмертно)). Засл. діяч науки УРСР (1965). Л-ра: Білик Г.І., Бачурина Г.Ф. Дмитро Костянтинович Зеров (До 70-річчя з дня народження) // Укр. бот. журн. 1965. Т. 22. № 6.; Ситник К.М., Бачурина Г.Ф., Дудка І.О. Зеров Дмитро Костянтинович (до 90-річчя з дня народження) // Укр. бот. журн. 1985. Т. 42. № 6.

Автор: О.С.Абдулоєва

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи