ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іванишев Микола Дмитрович

17.11.1811 - 26.10.1874

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.

1835 закінчив Гол. пед. ін-т (С.-Петерб.). До проф. звання готувався в Берліні та Празі, займався під кер. В. Ганки палеографією. В ун-ті св. Володимира: з 22.06.1839 ад’юнкт, 14.08.1840 екстраордин. проф., 18.12.1842 ордин. проф. каф. законів держ. благоустрою та благочиння (за університет. статутом 1863 реорганізавона в каф. поліційного права). 1850–61 декан юрид. ф-ту, 1862–65 ректор ун-ту. Дис. «О плате за убийство в древнем русском и других славянских законодательствах в сравнении с германскою верою» (10.08.1840). 1843 виступив одним з організаторів Київ. археографічної комісії, організатор та учасник експедицій по збору актових та давніх матеріалів на Південному Заході Рос. імперії, засновник архіву при Київ. ун-ті з надзвичайно багатим фондом актових книг і давніх рукописів. У 1865–67 чл. юрид. комісії по складанню проекту судової реформи в Царстві Польському, проявив себе як крайній русифікатор. Політ. погляди відзначалися консервативністю. На посадах декана і ректора виступав ініціатором вірнопідданських полонофобських адрес і брошур, особливо в період польського повстання 1863. Одним з перших виступив за застосування порівняльно-іст. методу у вивченні питань права. Разом з О.І.Ставровським розробив проект опису давніх монументальних пам’яток України. На кошти Комісії по розгляду давніх актів проводив археол. розкопки курганів на Білокняжому полі, Трьох братів. Між Фастовом та Васильковом розкопав курган Перепетиха. Чл. РГТ (1854), дійсн. чл. Віленської археогр. комісії (1858), почесн. чл. ун-ту св. Володимира (1869). Дійсн. статський радник, нагороджений орденами св. Анни ІІ ст., св. Анни ІІ ст. з імп. короною, св. Володимира ІІІ ст. Осн. праці: Древнее право чехов // ЖМНП. 1840. №2; О древних сельских общинах в Юго-Западной России. К.,1857; Сочинения Н.Д.Иванишева / под. ред. А.В.Романовича-Славатинского. К., 1876. Л-ра: Романович-Славатинский А.В. Жизнь и деятельность Н.Д. Иванишева. СПб., 1876; Андрейцев В.І., Короткий В.А. Микола Іванішев. К., 1999; Е.А. Линёва. Предпосылки и история зарождения отечественной археологии // Vita Antiqua, 1999, №1; Дука М.В., Тіщенко І.І. Іванішев Микола Дмитрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Архіви: Інститут рукопису НБУВ, ф. 144, спр. 7.

Автор: М.В.Дука, О.Г.Таран, І.І.Тіщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи