ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кістяківський Олександр Федорович

14.03.1833- 13.01.1885

Місце народження: с. Городище Сосницького пов. Чернігів. губ., тепер Бахмацький р-н Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор кримінального права.
Наукове звання: ординарний професор.

1857 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1864 приват-доц. з предмету кримін. права та судочинства, в 1867 юрид. ф-т та Рада ун-ту обрали К. штатним доц. каф. кримін. права і судочинства, з 1869 – екстраордин. проф. каф. кримін. права і судочинства, в 1870 – ордин. проф. каф. кримін. права і судочинства. Провадив дослідження у галузі кримін. права, кримін. судочинства, порівняльного кримін. та кримін.-процесуального права, звичаєвого права, історії права. Присяжний повірений, дир. Київ. тюремного комітету (1865-70), Голова адміністрації Городищенських цукрових з-дів (1881-84), гласний Київ. думи, юрид. консультант Громади, Голова Київ. юрид. тов-ва (з 1878). Нагороджений Срібною медаллю Рос. географ. тов-ва. Осн. праці: «О пресечении обвиняемому способов уклоняться от следствия и суда, в особенности о предварительном тюремном заключении и pro venia legendi» (1864), «Исследования о смертной казни» (1867), «Историческо-догматические исследования о недопущении обвиняемому способов скрываться от следствия и суда» (1868), «О пресечении обвиняемому уклоняться от следствия и суда» (1868), «Права по которым судится малороссийский народ» (1879), «Элементарный учебник общего уголовного права» (1882). Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). Под. ред. Иконникова В.С. К., 1884; Владимирский-Буданов М.Ф. История Императорского Университета Св. Владимира. К., 1884. Т. 1; Історія Київ. ун-ту: 1834-1954. К., 1959; Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874-1885): У 2-х т. К., 1994; Мельник С. М. Учені-юристи Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка в галузі кримін. процесу. К., 2000; Володимиров В. А Ф. Кистяковский и его ученые труды // Журнал уголовного и гражданского права. 1885. Науменко В. Кистяковский А. Ф. // Киев. старина. 1885. № 2. Белогриц-Котляревский Л. С. Очерк научной деятельности профессора А. Ф. Кистяковского // Киев. старина. 1885. № 6. Лучицкий И. Труды А. Ф. Кистяковского в области истории и обычного права // Киев. старина. 1895. № 1. Фойницкий И. А. Ф. Кистяковский как криминалист // Киев. старина. 1895. № 1. Науменко В. Александр Федорович Кистяковский (Биографический очерк с отрывками рукописной биографии) // Киев. старина. 1895. № 9. П.С.Берзін

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи