ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Неволін Константин Олексійович

01.01.1806- 06.10.1855

Місце народження: Орлов В’ятської губ. .
Науковий ступінь: доктор права.
Наукове звання: ординарний професор, чл.-кор. СПб. АН.

1827 закінчив Моск. духовн. академію. Прикріплений до II-го Відділення Власної Його Імп. Величності канцелярії. Осн. місцем навчання був Берлін. ун-т, під кер. Савіньї. Крім цього відвідав і ін. нім. Ун-ти. 1835 захистив докт. дис. «О філософії закон-ва у стародавніх». Призначений 1835 в.о. ордин. проф. енциклопедії права і установ Рос. імперії Київ. ун-ту, з 1836 затверджений на цій посаді. 1837 ректор Київ. ун-ту відповідно до статуту ун-ту, обирався ще два рази і пробув на посаді ректора ун-ту до 1843. 1843 був переведений у СПб. ун-т на каф. рос. цивіл. законів. Дійсний чл. Імп. Рос. Геогр. тов-ва, чл. Комітету військ.-навч. закладів, 1854 почесн. чл. ун-ту св. Володимира, чл. при Відділенні зводу військ. постанов канцелярії військ. мін-ва (з 1852), II Відділення Власної Його Імп. Величності канцелярії (з 1853), консультант при Мін-ві юстиції (1854). Викладав в Училищі правознавства. Осн. праці: Рассуждение о философии законодательства у древних 1835 р., О соединении теории с практикой в изучении законов в делопроизводстве 1835 р., Энциклопедия законоведения 1839-1840 гг., Образование управления в России от Иоанна III до Петра В. 1844 г., Исследования о городах русских 1844 г., Об успехах государственного межевания в России до импер. Екатерины II 1847 р., О простанстве церковного суда в России до Петра В. 1847 г., Программа преподавания действующих гражданских и межевых законов Российской Империи 1847 г., О преемстве великокняжеского престола 1851 г., История Российских гражданских законов 1951 г., О пятинах и погостах новгородских в XVI веке 1853 г. та ін. Архіви: ДАК. Ф.16, оп. 280, спр. 66; оп. 373, спр. 155; оп. 469, спр. 19, арк. 404-405; оп. 479, спр. 123, арк. 352, 385. BP РНБ (СПб.). Ф. 513 (Особовий фонд); Ф. 270, Спр. 20. IP НБУВ.  Ф. VIII. № 3461-3462. РДІА (СПб.). Ф. 1261, оп. 2, спр. 133, арк. 1-108; Ф. 1405, оп. 53, спр. 1980, арк. 76—94 (Формулярний список).

Автор: О. М. Ковальчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи