ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Бурбело Броніслав Іванович

 • Останні зміни:
01.08.1905- 23.01.1995

Місце народження: с. Бокиївка Проскурів. пов., тепер Хмельн. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1926 р. вступив до КІНГ. 1942 закінчив філологічних  ф-т ОДУ. У Київ. ун-ті з 1946: викл., 1949 зав. каф. романських мов, 1963–80 зав. каф. романської філології.

Читати далі >Бурбело Валентина Броніславівна

 • Останні зміни:
06.05.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1973 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1973: викл. каф. теорії та практики перекладу; викл., доцент. і старш. наук. співроб. каф. романської філології; доцент., з 2000 – професор. каф. французької філології.

Читати далі >Бурмістенко Тетяна Вікторівна

 • Останні зміни:
09.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1991 закінчила ф-т ром.-герм. філології, у 1994 – асп-ру (наук. кер. професор. Бурбело В.Б.) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1994: асист. каф. французької філології.

Читати далі >Бурмістренко Ольга Іванівна

 • Останні зміни:
27.02.1918

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1943 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1948: викл., з 1962 – доцент., 1966–71 – зав. каф. російської мови.

Читати далі >Бушина Галина Василівна

 • Останні зміни:
23.10.1923

Місце народження: с. Васильківка Васильків. р-ну Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1951 закінчила Київ. ун-т. 1951–53 – асп-ру. У Київ. ун-ті працювала 1953–58: викл. каф. англійської мови.

Читати далі >Васильченко Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
20.02.1947

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1970–75 – викл. з погодинною оплатою каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів; 1975–89 – викл., 1989–91 – доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів; з 1991 – доцент. каф. теорії та практики перекладу германських мов (з 2003 каф. теорії та практики перекладу з англійської мови).

Читати далі >Венгренівська Галина Федорівна

 • Останні зміни:
25.02.1923

Місце народження: м. Ставище Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила філологічних  ф-т Київського ун-ту, 1958 вступила до асп-ри. У Київ. ун-ті: 1961– викл., 1965 – старш. викл, 1969 – доцент. каф. романських мов; 1969 – зав. каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів; 1972–85 – зав. каф. французької мови неспеціальних ф-тів; 1988–95 – доцент. каф. ТПП.

Читати далі >Венгренівська Марія Анатоліївна

 • Останні зміни:
19.06.1950- 30.08.2012

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1972 на каф. теорії та практики перекладу; з 1983 – старш. викл., з 1998 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М.Зерова.

Читати далі >Веприцька Зоя Іванівна

 • Останні зміни:
21.01.1951

Місце народження: м. Слонім, БССР.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1973 – лаборант, з 1977 – асист. (за сумісн.), з 1982 – викл. франц. мови, з 1994 – доцент. каф. романських мов немовних ф-тів.

Читати далі >Верба Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
01.01.1954

Місце народження: м. Зіньків Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Працювала перекладачем у КДПІ інозем. мов. 1978–94 – асист., з 1984 – старш. викл. каф. інозем. мов КІІЦА. У Київ. ун-ті з 1994: викл., з 1996 – доцент. каф. теорії та практики перекладу з романських мов ІФ.

Читати далі >Верба Лідія Георгіївна

 • Останні зміни:
05.08.1947

Місце народження: с. Зубівка, Миргород. р-ну Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 закінчила Київ. ун-т, 1975 – асп-ру. У Київ. ун-ті з 1975 – викл., старш. викл., доцент., професор.

Читати далі >Вервес Григорій Давидович

 • Останні зміни:
15.04.1920- 09.01.2001

Місце народження: с. Петрове (тепер смт) Кіровоград. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Вищу освіту, в зв’язку з війною, здобував прискорено – закінчив 1942 Об’єднаний Укр. ун-т у м. Кизил-Орда Казахської РСР, далі освіту набував самостійно, в чому йому допомагали відомі науковці старшого покоління. У Київ. ун-ті працював 1996–99: професор. (1962) каф. слов’янської філології.

Читати далі >Ветвинська Тетяна Леонідівна

 • Останні зміни:
01.12.1922

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1949 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1949–58 – викл. каф. англійської мови, 1962–71 – старш. викл., доцент. каф. англійської філології.

Читати далі >Вєдіна Ірина Всеволодівна

 • Останні зміни:
09.07.1952

Місце народження: м. Київ.
У 1974 р. закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: викл., старш. викл. каф. французької філології.

Читати далі >Вєтрова-Шпігун Євгенія Іллівна

 • Останні зміни:
26.02.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Поет, перекладач. 1968 закінчила ром.-герм. відділ. ф-ту інозем. мов Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1968–71 викл. каф. англійської мови неспеціальних ф-тів, з 1971 доцент. каф. англійської мови природничих ф-тів, 1999–2004 зав. каф. англійської мови фіз.-мат. ф-тів ІФ.

Читати далі >Вишеславський Леонід Миколайович

 • Останні зміни:
18.03.1914- 26.12.2002

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Поет, перекладач. 1938 закінчив Київ. ун-т і асп-ру. У Київ. ун-ті працював на посаді викл. 1949–51 та 1961–62, читав спецкурс по творчості В.Маяковського.

Читати далі >Вишневська Валентина Миколаївна

 • Останні зміни:
08.09.1948

Місце народження: м. Київ.
1972 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працює з 1973 – старш. лаборант, з 1981 – викл., з 1994 – старш. викл. каф. іспано-італійської філології.

Читати далі >Вишневська Ніна Олександрівна

 • Останні зміни:
30.08.1921- 23.07.1994

Місце народження: м. Сапожок, Рязан. обл., Росія.
1946 закінчила МДУ за спец. «класична філологія». У Київ. ун-ті з 1950 – викл. каф. історії; старш. викл. каф. загального мовознавства і класичної філології.

Читати далі >Вільна Ярослава Володимирівна

 • Останні зміни:
18.03.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1980 закінчила філологічних  ф-т Київ. ун-ту та асп-ру. У Київ. ун-ті працює на посаді професора каф. історії української літератури і шевченкознавства ІФ.

Читати далі >Вісенте-Рівес Ганна Симонівна

 • Останні зміни:
09.04.1926

Місце народження: с. Прадекон провінції Логроньо, Іспанія.
1949 закінчила ісп. відділен. ф-ту ром. мов І-го Моск. держ. пед. ін-ту іноз. мов. 1949–65 – старш. викл. ісп. мови Київ. ін-ту іноз. мов. У Київ. ун-ті: 1965–71 – викл., старш. викл. каф. романської філології; 1971–85 – старш. викл. каф. теорії та практики перекладу. 1985 повернулася до Іспанії.

Читати далі >Віхрова Жанна Василівна

 • Останні зміни:
04.02.1940

Місце народження: м. Москва.
1962 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1962: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів.

Читати далі >


Воєводська Віра Сергіївна

 • Останні зміни:
17.05.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1970 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1974: викл., доцент. каф. романської філології, доцент. каф. теорії і практики перекладу романських мов.

Читати далі >Возна Марина Олександрівна

 • Останні зміни:
22.12.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 закінчила ф-т ром.-герм. філології та асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2002: доцент. каф. теорії та практики перекладу з англійської мови ІФ.

Читати далі >Воїнов Вадим Володимирович

 • Останні зміни:
16.05.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчив перекладацьке відділення Київ. ун-ту, 1976 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1981: старш. викл., з 1984–87 – доцент., 1987–89 – в.о. зав. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; з 1991–94 – доцент. каф. комунікації лінгвокраїнознавства; з 1999 – доцент. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови. 1979–81 читав курс з історії філології.

Читати далі >Войко Наталія В’ячеславівна

 • Останні зміни:
01.12.1947- 09.11.2007

Місце народження: м. Київ .
1974 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працювала з 1978: викл., старш. викл. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Волик Алла Іванівна

 • Останні зміни:
01.01.1927

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила Київ. ун-т, 1966 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1950–60 – викл.; 1960–62, 1963–64, 1966–71 – старш. викл., з 1971 – в. о. доцент., з 1976 – доцент. каф. англійської мови.

Читати далі >Володимиров Петро Володимирович

 • Останні зміни:
19.12.1854- 01.01.1902

Місце народження: м. Казань (нині Татарстан. Росія).
Науковий ступінь: доктор російської словесності.
Наукове звання: екстраординарний професор.
1877 закінчив іст.-філологічних  ф-т Імп. Казанського ун-ту. З 1888 працював у Київ. ун ті Св. Володимира.

Читати далі >Володимирська Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
16.11.1940

Місце народження: м. Бєльці (Молдова).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1966 закінчила філологічних  ф-т Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті працювала 1966–2002: викл., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Воробйова Сусанна Артемівна

 • Останні зміни:
11.02.1928

Місце народження: м. Олександрія Кіровогр. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1966: в.о. доцент., з 1969 – доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту; 1973–75 – заст. декана філологічного  ф-ту; 1979–89 – зав., 1989–91 – доцент. каф. російської мови та методики її викладання як іноземної.

Читати далі >Воронін Дмитро Ігорович

 • Останні зміни:
14.01.1962

Місце народження: м. Баку, Азербайдж. РСР.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1984 закінчив філологічний  ф-т, асп-ру, докт-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1984: викл. каф. російської мови підгот. ф-ту для інозем. громадян, асист., доцент. каф. російської мови філологічного  ф-ту.

Читати далі >Вронська Оксана Михайлівна

 • Останні зміни:
12.01.1970

Місце народження: м. Туркестан, Чимкент. обл., Казахстан.
Закінчила ф-т інозем. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1992: секретар-друкарка деканату; старш. лаборант наук.-орг. групи по забезпеченню навч. процесу; викл. каф. теорії і практики перекладу романських мов.

Читати далі >Вязанкіна Алла Михайлівна

 • Останні зміни:
09.05.1945

Місце народження: м. Ленінгр. (С.-Петерб.), Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 закінчила ф-т ром.-герм. філології  Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1968; 1998–2002 – заст. декана з навч.-вих. роботи ф-ту інозем. філології.

Читати далі >Гавриленко Юлія Юріївна

 • Останні зміни:
13.10.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1989 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю російська мова та література, російська мова як іноземна. У Київ. ун-ті: асист. каф. української та російської мов як іноземних.

Читати далі >Гаєвська Надія Марківна

 • Останні зміни:
27.08.1947

Місце народження: с. Аджамка Кіровогр. р-ну, Кіровогр. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1981: асист., доцент., професор. (1997) каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, заст. декана філологічного  ф-ту з навч. роботи, професор. каф. української літератури XX ст., професор. каф. новітньої української літератури, заст. дир. ІФ з навч.-метод. роботи (2001–07), в.о. зав. каф. новіт. укр. л-ри (2007–08).

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 642
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи