ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрійченко Наталія Михайлівна

02.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1978 закінчила Київ ун-т та асп-ру при каф. історії російської літератури (1978–81). В Київ. ун-ті з 1978: асист. каф. теорії літератури та літератури народів СРСР, доцент. каф. теорії літератури та компаративістики. Кандидат дис. «Ленінське ставлення до художньої спадщини як основа становлення поезії 20-х рр. XX ст. (на матеріалі укр., білорус., рос. л-р) (1981). Викладає курси «Вступ до літературознавства» та «Історія заруб. л-ри (л-ри Сходу)». Осн. напрями наук. діяльності: генетико-контактне і типологічне порівняння укр., білор. та рос. л-р 20-х рр. XX ст.; історія л-р Сходу (шумеро-аккадська, індійська, єврейська, перська та ін.); типологія творчості М. Гоголя та Е. По. Осн. праці: У истоков единства советской многонациональной поэзии. К., 1988; Давньоєврейська література: посібник-хрестоматія. К., 2001; Поетика жахливого і комічного у М.Гоголя та Е.По // Типологія української та американської літератур на порубіжжі ХІХ – ХХ століть / За ред. професор. С. М. Пригодія. К., 2005; Ірано-таджицька література епохи Відродження (9–15 ст.). К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи