ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Антонюк Микола Олександрович

01.12.1980

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

2005 закінчив асп-ру при каф. англійської філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2007 на каф. англ. філології ІФ. 2008 захистив кандидат дис. Веде практ. курс другої інозем. мови на 2 та 3 курсах та практику перекладу з другої інозем. мови на 3 та 4 курсах, керує курсовими, бакалаврськими та магіст. роботами. Автор низки наук. публікацій. Осн. праці: Дієслівна когнітивна метафора як джерело полісемії (на матеріалі давньоанглійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу. К., 2004. Вип. 12, ч. І. С. 16–20; Особливості семантики дієслів, утворених з допомогою префікса be- (на матеріалі давньоанглійської поетичної та прозової спадщини) // Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка. Житомир, 2005. Вип. 23. С. 109–112; Давньоанглійська метафора як засіб вербалізації теологічних понять (на прикладі пам’яток англосаксонської мови) // Слов’янський вісник: Зб. наук. пр. Серія «Філологічні науки». Рівне, 2006. Вип. 6. С. 3–7.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи