ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Багмут Алла Йосипівна

12.05.1929- 04.09.2008

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1952 закінчила Київ. ун-т, 1955 – асп-ру. У Київ. ун-ті: 1955–57 – викл., 1997–2004 – професор. каф. слов’янської філології. Осн. напрями наук. діяльності: експерим. фонетика, інтонація укр. та ін. слов’янських мов, фоностилістика, порівняльно-іст. мовознавство, семантико-синтаксична структура речення, мовна комунікація, лінгв. термінологія, укр.-чес. лексикографія, історія славістики. Наук.-громад. діяльність: кер. молодіж. наук.-теорет. семінару, пропагандист. Учений секретар (1964–82), чл. спец. рад по захисту докт. і кандидат дис. (1982–2003). Чл. Комісії з фонетики і фонології АН СРСР. Голова Укр. комітету лінгв. термінології при Укр. комітеті славістів, чл. Міжн. комісії з лінгв. термінології при Міжн. комітеті славістів. Автор 160 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: До історії науково-культурних зв’язків з Чехословаччиною. К., 1958; Інтонаційна будова простого розповідного речення у слов’янських мовах. К., 1970; Структура и функционально-семантический аспект интонации простого повествовательного предложения в славянских язиках. М., 1980; Семантика і інтонація в українській мові. К., 1991; Сприйняття українського мовлення в умовах шумових завад. К., 2000. Л-ра: Українська мова. Енциклопедія. К., 2000, с. 41.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи