ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Багмут Йосип Адріанович

17.04.1905- 26.08.1968

Місце народження: с. Бабайківка тепер Царичанського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

1929 закінчив літ.-лінгв. ф-т Харків. ІНО. 1924–25 учителював у вузах Харкова, під час революції учителював у Казахстані, 1943–45 служив у Рад. Армії. 1945–50 працював гол. літ. ред. Держполітвидаву України. 1951–55 – наук. співроб., уч. секретарем Ін-ту мовознавства АН УРСР. В Київ. ун-ті 1953–57: старш. викл. каф. української мови. 1955–63 – зав. Сектором перекладу Ін-ту історії партії при ЦК КПУ, 1963–68 – старш. наук. співроб. Ін-ту мовознавства. 1953 захистив кандидат дис. Мовознавець і перекладач. Досліджував проблеми перекладу на укр. мову з рос. сусп.-політ. л-ри та худ. класики, питання іст. розвитку укр. мовознавства. Ред. мовознавчих праць: «Мовознавство» (Т. 10–13), 1952–55; Рос.-укр. словник, 1956 та ін. Автор низки наук. праць. Осн. праці: Про переклади художньої літератури з мов країн народної демократії // Мовознавство. Т. 13. 1955; Дем’яненко О.О. Дослідник слова (До 60-річчя з дня народження) // Рад. Освіта. 1965. 17 листоп.; Проблеми перекладу суспільно-політичної літератури українською мовою. 1968; Учений з світовим іменем (До 80-річчя з дня народження Л.А.Булаховського) // Вісті з України. 1968. 16 квіт.; Слово і термін // Питання мовної культури. К., 1969. Вип. 3. Л-ра: Йосип Адріанович Багмут. До 60-річчя. // АН УРСР. Наук. рада з проблеми «Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй». К., 1966; Булахов М.Г. Багмут Йосиф Адрианович. // Восточнославянские языковеды. Библиограф. словарь Т. 2. Минск, 1977; Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. К., 1991; Багмут Йосип Адріанович. Українська мова. Енциклопедія. К., 2001.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи