ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бас-Кононенко Оксана Василівна

24.05.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1985 закінчила філологічних  ф-т, 1990 – асп-ру Київ. ун-ту. Працювала коректором, мол. ред. у вид-ві худ. л-ри «Дніпро». У Київ. ун-ті працює з 1986: стажист.-викл., асист. каф. української мови, з 1992 – асист., з 2001 – доцент. каф. сучасної української мови. З 2003 – наук. кер. лаб. експерим. фонетики (ЛЕФ) ІФ. Кандидат дис. «Склад в українському мовленні: складотворення та артикуляторна типізація (експериментально-фонетичне дослідження артикуляторної динаміки)» (1999). Викладає нормат. курси сучас. укр. літ. мови. Осн. напрями наук. діяльності: сегментна фонетика, породження мовлення, орфоепія. Вчен. секретар експерт. ради ВАК України з мовознавства (2000–03). Автор бл. 50 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Українська мова (Навч. посіб. для старшокласників та вступників до ВНЗ) К., 1995, 2002, 2004, 2006 (у співавт.); Сучасна українська літературна мова. Фонетика. К., 2002 (у співавт.), Українська мова. Теорія, завдання, тести (навч. посіб. для старшокласників та вступників до ВНЗ). К., 2009 (у співавт.);. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фонетика. Підручник. К., 2010 (у співавт.); Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. Підручник. К., 2013 (у співавт.). Л-ра: Л.Г.Скалозуб. Основні наукові досягнення: розвиток експериментально-фонетичного методу та одержані результати // Загальна та експериментальна фонетика. К., 2001.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи