ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бурбело Броніслав Іванович

01.08.1905- 23.01.1995

Місце народження: с. Бокиївка Проскурів. пов., тепер Хмельн. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1926 р. вступив до КІНГ. 1942 закінчив філологічних  ф-т ОДУ. У Київ. ун-ті з 1946: викл., 1949 зав. каф. романських мов, 1963–80 зав. каф. романської філології. Кандидат дис. «З історії розвитку конструкцій з прийменником à у французькій мові» (1955). Викладав франц. та нім. мови, історію франц. мови та вступ до ром. мовознавства. Осн. напрями наук. діяльності: історія франц. мови, ром. мовознавство, зіставні дослідження історії франц. та укр. мов, лексикографія. Проводив наук.-метод. та орг. роботу по укладанню навч. планів та програм для ф-тів інозем. мов ВНЗ СРСР та України. 1960–70 чл. Ради з вищої філологічних  освіти при Мін-ві вищої та спец. сер. освіти СРСР та гол. комісії МВССО СРСР по складанню програм для ф-тів інозем. мов, заст. голови наук.-метод. ради з інозем. мов МВССО УРСР, чл. експерт. комісії МВССО УРСР та наук.-метод. комісії Мін-ва освіти УРСР, чл. ради ун-ту, чл. наук.-метод. ради ун-ту та ради по присудженню вчен. ступенів, голова редколегії «Вісника КДУ» (сер. «Іноземна філологія»). Нагороджений 8 медалями. Осн. праці: Українсько-французький словник. К., 1982; Історія Київського університету. К., 1959. Л-ра: Mamiac L., Wurmser A. L’URSS à cœur ouvert. – P., 1960 – P. 242–243.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи