ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Вергун Володимир Антонович

 • Останні зміни:
09.10.1949

Місце народження: с. Василева Гута, Чернігівського району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1972 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1975 асп-ру каф. політекономії цього ф-ту. Канд. дис.: «Критика футурологічних буржуазних теорій» (1976), докт. дис. «Екологічні проблеми в сучасній економічній думці Заходу (аналіз світогосподарських аспектів)» (1992). У Київ. ун-ті: 1975-77 асист. каф. політекономії екон. ф-ту, 1977-96 старш. викл., доц., проф. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1994-96 заст. дир. ІМВ. З 2003 зав. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ.

Читати далі >Весела Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
15.02.1975

Місце народження: м. Обухів, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1998 ІМВ Київ. ун-ту, 2001 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Інтеграція в Латинській Америці і Карибському басейні: особливості, тенденції, перспективи» (2002). 2001-2010 мол. наук. Спів роб. наук.-дос. частини ІМВ. З 2010 – асист. каф. міжн. відносин та зовнішньої політики.

Читати далі >Виговський Олександр Ігорович

 • Останні зміни:
06.03.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив відділення Київ. держ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжн. права (2002). Канд. дис. «Правове регулювання застави цінних паперів в Україні» (2005), докт. дис. «Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві» (2012). В Київ. ун-ті: з 2005 – асист., доц. каф. міжн. приват. та митн. права ІМВ. Осн. напр. наук. діяльності: міжн. приват. право, порівн. цивільне право, міжн. фінанс. право, корпорат. право, правове регулювання обігу цінних паперів.

Читати далі >Висоцький Олександр Федорович

 • Останні зміни:
10.03.1921- 15.07.2007

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: проф. каф. міжнародного права ф-ту міжн. відносин та міжн. права (ІМВ) за сумісн. (1982-2007). Наук. інтереси: проблеми міжн. морськ. права і міжн. екон. права.

Читати далі >Відякіна Марія Миколаївна

 • Останні зміни:
25.02.1982

Місце народження: с. Лебедин Шполянського району Черкаської обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2005 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС» (2009). У Київ. ун-ті з 2008: економіст І кат., що проводить наук.-тех. розробки; асист. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Читати далі >Влялько Ілля Володимирович

 • Останні зміни:
24.01.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
2005 закінчив ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Правове регулювання державних закупівель в ЄС» (2009). З 2009 асист. каф. порівняльного і європейського права ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Войтович Сергій Адамович

 • Останні зміни:
06.07.1959

Місце народження: м. Березне, Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (1981). Канд. дис. «Принципы международно-правового регулирования межгосударственных экономических отношений» (1984). У Київ. ун-ті: асистент, доц. каф. міжнародного права ф-ту (ін-ту) міжн. відносин та міжн. права (1981-94).

Читати далі >Волошин Віталій Володимирович

 • Останні зміни:
12.10.1939- 05.01.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 екон. ф-т КІНГ, 1966 асп-ру цього ін-ту. Канд. дис. «Экономическая эффективность применения химических волокон в легкой промышленности Украинской ССР» (1965). Працював у Дослідному конструкт. бюро (рос. ОКБ) ім. О.К. Антонова (1960-63) та у пост. представництві СРСР при ООН у Нью-Йорку (1972-79). У Київ. ун-ті: 1980-81 старш. викл. каф. міжнар. екон. відносин, 1981-83 заст. декана, 1983-84 декан, 1984-90 зав. каф. міжн. екон. відносин, 1990-2003 доц. каф. управління зовнішньоекон. зв’язками та маркетингу (каф. управління зовнішньоекон. діяльністю) ф-ту міжн. відносин та міжн. права (тепер ІМВ).

Читати далі >Волошинова Людмила Вікторівна

 • Останні зміни:
05.01.1952

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ф-т франц. мови Горлівського держ. пед. ін-ту інозем. мов (1973). Працювала у сш різн. міст України (1973-78). Викл. вищої категорії Перших київ. держ. курсів інозем. мов (1978-94). Автор і ведуча телевіз. навч. курсу «Запрошуємо до Франції» (1994-95). Проходила стажування у Франції (1993, 1995, 2000). Канд. дис. «Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин» (2004). У Київ. ун-ті: з 1995 викл., з 2004 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Ворончук Елісса Єгорівна

 • Останні зміни:
26.11.1946

Місце народження: м. Відень, Австрія.
Закінчила 1971 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Навчалася в Нац. Автоном. Мексиканському ун-ті м. Мехіко, Мексика (1992-93). У Київ. ун-ті: з 1971 ст. лаборант, викл., старш. викл. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права. З 2000 дир. Центру інозем. мов ІМВ. Фахівець у галузі філології (викладач ісп., англ., фран. мов).

Читати далі >Гайдуков Леонід Федорович

 • Останні зміни:
20.02.1937

Місце народження: с. Шульгінка Старобільського району, Луганська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 1965 аспірант, старш. викл., з 1975 доц., з 1985 проф. іст. ф-ту Київ. ун-ту. 1992-2006 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ Київ. ун-ту, 1998-2001 зав. цієї каф. і голова Спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». З 2006 – проф. каф. міжн. відносин та зовн. політики Київ. славістичного ун-ту.

Читати далі >Галака Сергій Павлович

 • Останні зміни:
25.05.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1978 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1984 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Политика США в странах Карибского бассейна (1977-1985 гг.)» (1987), докт. дис. «Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці» (2006). У Київ. ун-ті: з 1981 інженер, асист., з 1992 доц., з 2007 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Галущенко Герман Валерійович

 • Останні зміни:
01.05.1973

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
В Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. міжн. приват. та митного права; з 2008 доц. каф. міжнародного приватного права ІМВ. Осн. напрями наук.-пед. діяльності: міжн. приватне право, правова допомога, міжнародне торгівельне право.

Читати далі >Ганусець Олександр Іванович

 • Останні зміни:
16.05.1923- 04.04.1985

Місце народження: с. Ворзель Києво-Святошинського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1949 Військ. ін-т інозем. мов Рад. Армії, м. Москва, 1951 Вечір. ун-т марксизму-ленінізму, м. Москва. Канд. дис. «Общественно-политическое развитие Турции в республиканский период (на основе анализа буржуазно-националистических принципов Ататюрка)» (1962). У Київ. ун-ті: 1968-74 старш. викл. каф. іст. міжн. відносин та зовн. політики СРСР, 1974-79 доц. цієї каф., 1979-85 заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Гарань Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
16.11.1955

Місце народження: м. Київ.
Закінчила 1977 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1977-96 викл. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1997 – старший викладач ІМВ.

Читати далі >Глухова Дар’я Андріївна

 • Останні зміни:
31.07.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2007 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України» (2011). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Гнатовський Микола Миколайович

 • Останні зміни:
01.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1999 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту, магістр міжн. права, 2002 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору» (2002). У Київ. ун-ті: 2002-03 асист. каф. порівняльного правознавства, 2003-07 асист. каф. міжнародного права, з 2007 доц. каф. міжн. права ІМВ.

Читати далі >Гоєр Ольга Деживна

 • Останні зміни:
06.03.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1999 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі» (2002). У Київ. ун-ті: з 2001 асист. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю ІМВ (тепер – каф. міжнародного бізнесу).

Читати далі >Головатий Сергій Петрович

 • Останні зміни:
29.05.1954

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1980 асп-ру каф. історії та права країн Азії, Африки і Латинської Америки цього ф-ту. Канд. дис. «200-мильна економічна зона в Світовому океані та проблеми її взаємозв’язку з традиційними інститутами міжнародного морського права» (1980). У Київ. ун-ті: 1981-87 – викл. каф. міжн. права ф-ту міжн. відносин і міжн. права.

Читати далі >Головченко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
02.03.1962

Місце народження: . Кам’яні Потоки Кременчуцького району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
У Київ. ун-ті: з 2001 проф. каф. країнознавства ІМВ, з 2012 ст. наук. співробітник ІМВ. З 2007 гол. наук. співр. відділу соц.-політ. історії Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Читати далі >Голуб Володимир Йосипович

 • Останні зміни:
12.07.1927

Місце народження: с. Македони Ржищевського району, Київська область.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1956 іст.-філ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Укрепление союза рабочего класса и крестьянства – незыблемая основа социалистического развития сельского хозяйства Болгарии (1958-1970 гг.)» (1971), докт. дис. «Рост роли рабочего класса Народной Республики Болгария в период перехода к строительству развитого социализма (1960-е годы)» (1984).

Читати далі >Голубій Ігор Євгенович

 • Останні зміни:
10.03.1971

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався на ф-ті міжн. екон. відносин Москов. держ. ін-ту міжн. відносин МЗС СРСР (1989-92); продовжив навчання на відділенні міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту, (закінчив 1994). Канд. дис. «Зовнішньоекономічні аспекти трансформації економіки Японії в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків» (1998). У Київ. ун-ті: 1996–2001 асист., з 2001 доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ.

Читати далі >Гон Олександр Мойсейович

 • Останні зміни:
23.02.1965

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1989 ф-т інозем. мов Луцьк. держ. пед. ін-ту імені Лесі Українки. Канд. дис. «Поетична спадщина Свінберна у контексті творчих пошуків англійських митців» (1995). У Київ. ун-ті: з 1995 викл. англ. мови, з 1998 доц. каф. іноземних мов ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Гондюл Валерій Петрович

 • Останні зміни:
16.06.1949- 19.10.2007

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1973 КПІ за фахом «радіоінженер-конструктор». Канд. дис. «Оптимізація компонувальних характеристик конструкцій радіоелектронної апаратури при автоматизованому проектуванні» (1982). На наук.-пед. роботі в КПІ: асист. каф. радіоконструювання та вир-ва радіоапаратури, проректор з навч. роботи. Протягом 1992-95 – заст. міністра освіти з питань науки та вищої школи. У Київ. ун-ті: з 1993 до 2007 зав. каф. міжнародної інформації ІМВ. З 1998 до 2006 проректор з наук. роботи. Ініціатор введення в Україні спеціальності «Міжнародна інформація».

Читати далі >Гончарук Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
02.10.1976

Місце народження: м. Миргород Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1998 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Дихотомія права: право публічне та право приватне» (2006). У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. порівняльняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >Горін Олександр Олегович

 • Останні зміни:
11.11.1956

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1978 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика США по отношению к Аргентине в 1960-е – 1970-е годы» (1982). У Київ. ун-ті: 1981-89 асист., старш. викл., з 1989 доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР, заст. декана по роботі з іноз. студентами, 1991-93 докторант ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Григоров Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
10.06.1960

Місце народження: м. Пролетарськ, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1986 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1993 асп-ру каф. міжнародного права ІМВ. Канд. дис. «Концесійні угоди: правова природа та особливості правового регулювання» (2000). Працював за кордоном у Групі рад. військ у НДР (1986-88). У Київ. ун-ті: з 1988 співроб. управління міжн. зв’язків, з 1993 асист., доц. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Григорова Олена Вілієнтівна

 • Останні зміни:
31.03.1963

Місце народження: с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1986 ф-т романо-герман. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Художній світ Патріка Зюскінда» (2000). У Київ. ун-ті: з 1988 викл. каф. нім. мови не спец. ф-тів, з 1996 викл., з 2002 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Гріненко Олена Олексіївна

 • Останні зміни:
12.11.1979

Місце народження: м. Маріуполь.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 2002 економіко-правовий ф-т Маріупольського гуманітарного ін-ту Донецьк. нац. ун-ту, 2005 асп-ру ІМВ Київ ун-ту за напрямом «міжн. право», 2007 магістратуру ІМВ за напрямом «міжн. відносини». Канд. дис. «Особливості правового статусу консула при виконанні нотаріальної функції: міжнародно-правовий аспект» ( 2005), докт. дис. «Міжнародно-правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу» (2012). У Київ. ун-ті: 2006-08 мол. наук. співроб., з 2008 наук. співроб., з 2012 ст.наук. співроб каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Грущенко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
18.06.1961

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 1983 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Социальные проблемы повышения трудовой и гражданской активности советской рабочей молодёжи в условиях современного этапа НТР» (1989). У Київ. ун-ті: 1989-98: асист. каф. політології, асист. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Губерський Леонід Васильович

 • Останні зміни:
04.10.1941

Місце народження: м. Миргород Полтав. обл.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України, чл.-кор. АПН України.
Остання займана посада: ректор.
Філософ, акад. НАН України, чл.-кор. АПН України, Надзвичайний і Повноважений посол України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. «Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма» (1975). Докт. дис. «Ідеологія як культурно - історичний феномен» (1992).

Читати далі >Гуменюк Алла Германівна

 • Останні зміни:
04.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчила 1994 іст. факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1987 лаборант каф. історії країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права, ст. лаборант навч. відділу ІМВ. Канд. дис. «Роль ООН у врегулюванні конфлікту на терені колишньої Югославії (перша половина 90-х рр.)» (2000). З 2001 мол. наук. співроб., з 2010 наук. співроб. ІМВ.

Читати далі >Гуменюк Борис Іванович

 • Останні зміни:
18.06.1953

Місце народження: смт Муровані Курилівці, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1976 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Роль и место цветного населения среди сил протеста ЮАР» (1980), докт. дис. «Проблеми подолання відсталості колишніми колоніальними країнами» (1994). У Київ. ун-ті: 1979-94 асист., доц. (1985) каф. історії та зовн. політики країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права, заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права (1986-88); заступ. дир-ра ІМВ (1989-90).

Читати далі >Дайнеко Валентина Вікторівна

 • Останні зміни:
28.09.1946

Місце народження: м. Слонім, Гродненської області, Бєлорусь.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1969 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Структурно-семантичні та прагматичні особливості англійських парних словосполучень» (1988). У київ. ун-ті: 1969-76 викл. ф-ту ром.-герм. філології, 1976-90 викл., доц. каф. інозем. мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1991 зав. к-ри іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Даниленко Сергій Іванович

 • Останні зміни:
21.10.1966

Місце народження: с. Валове Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1992 ф-т журналістики Київ. ун-ту за фахом журналіст-міжнародник. Канд. дис. «Журналістські методи забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі преси Німеччини)» (1997), докт дис. «Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та поліико-прикладні аспекти» (2011). Працював спецкором відділу міжн. інформації газети ВР України «Голос України» (1992-95), на різн. посадах у держ. органах (1997-2002). Службовець 7 рангу. У Київ. ун-ті: 1996-97 наук. співроб. Ін-ту журналістики; 2002-07 доц. каф. міжн. комунікації та зв’язків з громадськістю, у 2007-2012 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ, з 2012 доц каф. міжнародних медіа-комунікацій та комунікативних технологій.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 273
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи