ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Денисенко Ксенія Юріївна

 • Останні зміни:
09.06.1982

Місце народження: м. Свердловськ, Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2005 відділення міжн. відносин ІМВ Київ. ун-ту., 2008 асп. ІМВ. Канд. дис. «Геополітика та геостратегія Франції» (2009). У Київ. ун-ті: з 2008 політолог І кат. наук.-дослідн. частини; з 2012 асист каф. міжн. відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Денисов Володимир Наумович

 • Останні зміни:
25.12.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту (1961). Працював: з 1962 – наук. співроб.-консультант наук.-орг. відділу Президії АН УРСР. З 1964 – асп., мол. наук. співроб., вч. секретар, старш. наук. співроб., з 1984 – зав. відділу міжн. права і порівн. правознавства Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Канд. дис. «Становлення і розвиток національної державності Об’єднаної Республіки Танзанія» (1967), докт. дис. «Правові системи країн тропічної Африки, що звільнилися від британської колоніальної залежності: Історико-теоретичне дослідження» (1981). У Київ ун-ті: з 1989-1996 викладав міжн. право в ІМВ за сумісн. на посаді професора. Вчен. звання проф. отримав 1989.

Читати далі >Дергачов Олександр Петрович

 • Останні зміни:
03.11.1951

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин й міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Деятельность Организации африканского единства в урегулировании территориально-пограничных проблем в Африке» (1984). У Київ. ун-ті: 1983 – 94 – асист., старш. викл., доц. каф. історії та зовнішньої політики країн Азії, Африки і Латинської Америки. У 1992-94 заступник дир-ра ІМВ з наук. роботи.

Читати далі >Дзюба Павло Валерійович

 • Останні зміни:
10.05.1980

Місце народження: м. Шостка, Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
. Закінчив 2002 відділення міжн. екон. відносин ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК» (2006). У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2008 доц. каф. міжнародних фінансів ІМВ. У 2009-2010 заст. дир. ІМВ з навч.-вих. роботи.

Читати далі >Дикий Олександр Віталійович

 • Останні зміни:
03.12.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2002 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування конкурентних маркетингових стратегій на підприємстві в умовах глобалізації бізнесу» (2005). У Київ. ун-ті: з 2003 – асист., з 2007 – доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю ІМВ, тепер каф. міжнародного бізнесу.

Читати далі >Діброва Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
25.05.1952- 22.03.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1974 ф-т ром.-герм. філології, 1980 асп-ру каф. англійської філології цього ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Синтагматика абстрактных существительных в современном английском языке» (1982). У Київ. ун-ті: 1974-76 викл. каф. теорії та практики перекладу ф-ту ром.-герм. філології; 1976-91 викл. англ. мови, з 1991 доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права (тепер ІМВ) Київ. ун-ту.

Читати далі >Дмитрієв Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
06.04.1945

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Закінчив 1969 Харків. авіац. ін-т, 2004 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Росія та міжнародне гуманітарне право (XІX – початок XX століття)» (1995), докт. дис. «Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право» (2003). Протягом 1969-88 працював в органах держбезпеки. У Київ ун-ті: 1988-95 – помічник декана, заст. дир. ІМВ; 1992-94 – асист. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Дмитрієва Галина Кирилівна

 • Останні зміни:
09.01.1940

Місце народження: м. Ленінград, тепер Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1964 юрид. ф-т Ленінград. Держ. ун-ту ім. А. А. Жданова, 1969 асп-ру юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародно-правовий захист політичних і трудових прав жінок» (1970), докт. дис. «Взаємодія моралі і міжнародного права» (1990). Працювала адвокатом Київ. колегії адвокатів (1964-66). У Київ. ун-ті: 1969-74 ас., старш. викл., 1974-88 доц. каф. міжн. права і інозем. законодавства, 1974-76 доц. каф. міжн. права, 1976-84 доц. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1984-86 доц. каф. цивільн. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту, 1986-88 доц. каф. міжн. права та порівняльн. правознавства ІМВ.

Читати далі >Довгерт Анатолій Степанович

 • Останні зміни:
27.09.1949

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародне авторське право та країни, що розвиваються» (1982), докт. дис. «Правове регулювання міжнародних трудових відносин» (1994). У Київ. ун-ті: 1983-88 доц. каф. цивільн. права та процесу юрид. ф-ту, 1988-92 доц. каф. порівняльн. правознавства ІМВ; 1992-95 доц., з 1995 проф., зав. каф. міжн. приват. та митного права, тепер каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Довгополий Дмитро Григорович

 • Останні зміни:
13.02.1958

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика США в отношении Польши» (1985). У Київ. ун-ті: 1979-87 ст. лаб-т, асист., доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Дорошко Микола Савович

 • Останні зміни:
09.10.1962

Місце народження: с. Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1991 асп-ру каф. політ. історії для гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування керівних господарських кадрів промисловості в Українській СРР (1926-1932 рр.)» (1990), докт. дис. «Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30–ті роки ХХ століття» (2004). Працював асист. каф. історії КПРС Кіровоград. держ. пед. ін-ту ім. О.С.Пушкіна (1986-88); наук. співроб. Ін-ту історії України НАН України (1991-98); помічник-консультант нар. депутата України (1998-2001). У Київ. ун-ті: з 2001 доц. каф. порівняльної політології та регіонознавства, з 2006 проф. каф. країнознавства ІМВ

Читати далі >Дудченко Микола Андрійович

 • Останні зміни:
21.06.1941

Місце народження: смт Недригайлів, Недригайлівського району, Сумської області.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Науково-технічна революція і розвиток відносин безпосереднього виробництва при соціалізмі» (1975), докт. дис. «Характер і тенденції розвитку виробництва в умовах сучасного етапу НТР» (1991). Працював: асп., мол. наук. співроб., вч. секретар Ін-ту економіки АН УРСР (1969-76); декан ф-ту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Мін-ві економіки України (1991-92). У Київ. ун-ті: 1992–2005 проф. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Євтушенко Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
04.10.1945

Місце народження: с. Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1969 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд дис. «Парадигматический элипсис глагола to be в современном английском языке» (1985). У Київ. ун-ті: 1974-90: викл., старш. викл., доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права ІМВНапрями наук.-пед. діяльності: теорії і практики перекладу, розробка і викладання прискорених курсів англ. мови, спеціалізованого курсу «Англ. мова у банках і фінансах».

Читати далі >Єлфімов Вадим Олексійович

 • Останні зміни:
27.10.1961

Місце народження: м. Кишинів, Молдова.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1985 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Проблеми ліквідації неписемності у діяльності ЮНЕСКО у 1980-х рр. (на прикладі країн, що розвиваються)» (1991). Працював: мол. наук. співроб. Ін-ту соціальн. та екон. проблем зарубіж. країн АН УРСР, наук. співроб. Ін-ту світ. економіки та міжн. відносин НАН України (1989-92). У Київ. ун-ті: 1992-97 асист. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби, асист. каф. міжн. відносин та зовн. політики ІМВ. У 1998-2003 доц. каф. міжн. відносин ф-ту міжн. відносин Білоруського держ. ун-ту; з 2003 доц. каф. ідеології і політ. наук Академії управління при Президенті Респ. Білорусь.

Читати далі >Єременко Олексій Касьянович

 • Останні зміни:
28.03.1927- 01.01.2012

Місце народження: с.Роздолля Харківської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Боротьба французьких монополій за збільшення прибутків» (1956). У Київ. ун-ті: 1960-62 доц. каф. політ. економії екон. ф-ту. У 1974-91 доц. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1975-81 зав. цієї каф. Протягом 1976-77 в. о. декана, 1982-84 заст. декана ф-ту міжн. відносини та міжн. права.

Читати далі >Жадько Віктор Олексійович

 • Останні зміни:
16.02.1952

Місце народження: с. Іваньки, Маньківського р-ну Черкас. обл.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Письменник, публіцист, некрополезнавець. По закінченні сш 1969, працював токарем, водієм, 1970–72 служив у війську. Закінчив 1976 філол. ф-т Миколаїв. пед. ін-ту імені В.Бєлінського, 1981 відділення журналістики ВПШ при ЦК КПУ, 1983 відділення журналістики Академії сусп. наук, м. Москва. У Київ. ун-ті: 1991–96 – доцент. каф. журналістської майстерності та ред.-видав. справи ф-ту журналістики; 1996–1999 – доцент. каф. міжарод. інформації ІМВ.

Читати далі >Журавлева Ірина Олександрівна

 • Останні зміни:
30.05.1945

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1969 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Способы номинации и лексико-семантические процессы в современной французской геологической терминологии» (1991). У Київ. ун-ті: з 1975 викл. каф. романських мов та 10-місячних курсів інозем. мов Київ. ун-ту, з 1991 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Забара Ігор Миколайович

 • Останні зміни:
12.07.1967

Місце народження: м. Артемівськ, Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві» (2002). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2008 доц. каф. міжнародного приватного права ІМВ, з 2010 доц. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Забігайло Володимир Костянтинович

 • Останні зміни:
27.05.1944- 21.03.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1967 юрид. ф-т Київ. ун-ту, навчався в асп-рі Ін-ту держави і права АН УРСР за спец. «Теорія держави і права». Канд. дис. «Проблема прогалин у праві» (1972), докт. дис. «Критичний аналіз соціальної спрямованості в сучасному правознавстві» (1982). У Київ. ун-ті: з 1988 проф., 1988-92 заст. дир. ІМВ, 1990-92 дир. управління міжн. зв’язків, 1994-2003 зав. каф. порівн. правознавства ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Забігайло Костянтин Семенович

 • Останні зміни:
01.01.1915- 16.12.1996

Місце народження: м. Біла Церква Київської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1940 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Вопросы защиты жертв войны на Женевской дипломатической конференции 1949 года» (1954), докт. дис. «Вопросы международного права в практике Украинской ССР (1944-1964 гг.)» (1966).У Київ. ун-ті: 1965-94 доц. каф. міжн. права і інозем. законодавства.

Читати далі >Заблоцька Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
29.05.1950- 16.02.2008

Місце народження: м. Улан-Уде, Бурятія, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1974 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Розвиток науки міжнародного права в Київському університеті Св. Володимира» (1991). У Київ. ун-ті: з 1979 зав. асп-рою ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1986 асист., з 1995 доц. каф. міжн. права ІМВ, 2003-08 доц. каф. порівняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >Заблоцька Ріта Олександрівна

 • Останні зміни:
27.12.1966

Місце народження: с. Синешти, Унгенського району, тепер Молдова.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Канд. дис. «Проблеми ціноутворення в економічній діяльності спільних підприємств країн Східної Європи» (1993); докт. дис. «Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами» (2009). Закінчила 1989 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1994 асист., з 2002 доц., проф. каф. міжн. екон. відносин (тепер каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин) ІМВ.

Читати далі >Заборський Леонід Юхимович

 • Останні зміни:
15.02.1930

Місце народження: с. Брахлів Климовського району Брянської області, тепер РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1951 хім. ф-т, 1956 іст.-філ. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Союз коммунистической молодёжи Франции – активный помощник Французской коммунистической партии в борьбе против колониальной войны в Алжире (1956-1962 гг.)» (1966). У 1962-63 – нач. відділу зовн. зв’язків Мін-ва вищої і сер. спец. освіти УРСР. У Київ. ун-ті: 1966-67 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін, заст. декана підготовчого ф-ту; 1967-69 старш. викл., 1969-71 в.о. доцента каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР іст. ф-ту; 1971-74 в.о. доцента, доц., заступник декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Задорожній Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
26.06.1960

Місце народження: смт Красний Кут, Антрацитівський району, Луганської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1982 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Генезис і еволюція мондиалізму: міжнародно-правові аспекти» (1988). У Київ. ун-ті: 1982-89 асист. каф. міжн. права та інозем. закон-ва ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1988-90 заст. декана цього ф-ту; 1989-2007 доц. каф. міжнародного права ІМВ, з 2003 завідувач цієї каф. У 2006-08 проректор з наук.-пед. роботи. Вчене звання проф. отримав 2008.

Читати далі >Запорожець Оксана Юріївна

 • Останні зміни:
19.08.1980

Місце народження: м. Світловодськ Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат політіичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2002 відділення міжн. інформації ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі Росії та України)» (2005). У Київ. ун-ті: 2005-06 інформ. аналітик І кат., 2006-07 мол. наук. співроб., з 2007 асист., з 2012 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Зибіна Ганна Григорівна

 • Останні зміни:
03.02.1929- 07.11.1999

Місце народження: с. Ново-Георгієвськ Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1950 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика Англии в Ираке после второй мировой войны, 1945-1959 гг.» У Київ. ун-ті: 1972–93 доц. каф. історії країн Азії, Африки і Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Зленко Анатолій Максимович

 • Останні зміни:
02.06.1938

Місце народження: смт Ставище Київської області.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчив 1967 ф-т інозем. мов Київ. ун-ту. Канд. дис. «Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України» (2007). На дипломат. роботі: аташе, 2-й секретар відділу міжн. орг-цій МЗС УРСР (1967-73); співроб. секретаріату ЮНЕСКО у Парижі (1973-79); радник відділу міжн. орг-цій МЗС УРСР (1979-83); постійний представник УРСР при ЮНЕСКО (1983-87). З 1987 заст., із 1989 перший заст. міністра, а із 1990–94 мін. закорд. справ України. Постійний представник України при ООН (1994-97); Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці (1997-2000), Постійний представник України при ЮНЕСКО, член Виконавчої Ради ЮНЕСКО; водночас (1998-2000) Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португальській Республіці за сумісництвом. Протягом 2000-2003 – вдруге мін. зак. справ України, з 2003–04 радник Президента України зі спец, міжнар. питань. Представник України в комісії ООН з прав людини (2004-05), чл. Держ. ради з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, член РНБО (2000-03). У Київ. ун-ті: з 2006-2007 викл. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ, з 2008 член Наглядової ради Київ. ун-ту.

Читати далі >Зрезарцева Лілія Яківна

 • Останні зміни:
19.01.1936

Місце народження: м. Камбурлеєво, Очаківського району Миколаївна області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних .
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 історико-філософ. ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру іст. ф-у Київ ун-ту. Канд. дис. «Участие Украинской ССР в советско-венгерском сотрудничестве в области культуры и образования (1945-1970 гг.)» (1971). Працювала: лектор-методист історико-краєзнавчої секції Київ. тов-ва «Знання» (1959-64), ст. референт відділу соц. країн Українського тов-ва дружби та культ. зв’язку із заруб. країнами (1964-68). У Київ. ун-ті: 1971-78 викл., асист., старш. викл., доц. каф. історії країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжнародних відносин і міжнародного права.

Читати далі >Іванова Світлана Вікторівна

 • Останні зміни:
15.10.1963

Місце народження: смт В.-Коровинці-2 Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1986 Кіровоград. пед. ін-т ім. О.С.Пушкіна. Канд. дис. «Просодичні засоби реалізації семантики здивування в англійському діалогічному мовленні» (1998). У Київ. ун-ті: з 2003 викладач каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Ігнатьєв Павло Миколайович

 • Останні зміни:
26.11.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
1999 закінчив ІМВ Київ. ун-ту, 2002 асп-ру каф. країнознавства ІМВ. Канд. дис. «Співробітництво України з державами Співдружності націй: проблеми становлення та розвитку» (2003), док. дис. «Політика Республіки Індії в Південній Азії» (2010). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2007 доц., з 2012 проф. каф. порівняльн. політології та регіонознавства (з 2003 каф. країнознавства) ІМВ.

Читати далі >Ісакович Сергій Володимирович

 • Останні зміни:
13.02.1935- 06.02.2001

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 юрид. ф-т Київ. ун-ту, 1961 асп-ру каф. міжн. права та інозем. законодавства цього ф-ту. Канд. дис.: «Вопросы основных прав человека в деятельности организации объединенных наций» (1968). У Київ. ун-ті: з 1964 асист., з 1969-72 старш. викл. каф. міжн. права та інозем. законодавства юрид. ф-ту, з 1971 заст. декана юрид. ф-ту. Звільн. 2000.

Читати далі >Калакура Віктор Ярославович

 • Останні зміни:
07.10.1964

Місце народження: м. Коломия Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
. Закінчив 1986 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1989 – асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Кодифікація міжнародного приватного права в країнах Європи» (1993). У 1986 – стажист-дослідник відділу міжн. права Ін-ту. держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У Київ. ун-ті: з 1989 асист. каф. міжн. права, з 1991 асист., з 1995 доц. каф. міжн. приват. та митного права, тепер каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Каменецький Максим Станіславович

 • Останні зміни:
27.12.1963

Місце народження: с. Борова Фастівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1986 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Основные направления внешнеполитического курса Югославии в период между первой и второй мировыми войнами (1919-1939 гг.)» (1991). У Київ. ун-ті: з 1989 асист., з 1997 доц. іст. ф-ту, з 1998 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Капітоненко Микола Геннадійович

 • Останні зміни:
02.08.1979

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2001 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Конфліктогенність постбіполярної системи міжнародних відносин» (2004). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ Київ.

Читати далі >Карп Вікторія Сергіївна

 • Останні зміни:
04.07.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 ІМВ Київ. ун-ту, 2006 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн Центрально-Східної Європи)» (2007). У Київ. ун-ті: з 2006 асист., з 2011 доц. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю, тепер каф. міжнародного бізнесу ІМВ Київ.

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 273
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи