ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Карпінський Іван Федорович

 • Останні зміни:
17.06.1945

Місце народження: с. Ружниця, тепер Молдова.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1967 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Державний сектор економіки країн, що розвиваються» (1977). У Київ. ун-ті: 1976-84 асист., старш. викл. каф. міжн. екон. відносин, 1978-80 заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права, зав. відділення міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відн. та міжн. права Київ. ун-ту. Брав участь у відкритті нов. спец-ті «Міжнародні економічні відносини». У 1984-2008 доц. каф. менеджменту Київ. нац. лінгвіст. ун-ту.

Читати далі >Кириченко Василь Прохорович

 • Останні зміни:
08.05.1939

Місце народження: с. Мали Гуляки – Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 ф-т міжн. відносин Москов. держ. ін-ту міжнародних відносин МЗС СРСР. Канд. дис. «Политика США по отношению к странам Латинской Америки во время второй мировой войны (1939-1945рр.)» (1974), докт. дис. «Неоколониалистская политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70- е годы» (1981). У 1968-87 працював в Укр. с.-г академії на посадах ст. викладача, доц., проф. У Київ. ун-ті: 1987-97 проф. ф-ту міжн. права та міжн. відносин, тепер ІМВ.

Читати далі >Кирпенко Павло Федорович

 • Останні зміни:
25.01.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 Моск. держ. ін-т міжн. відносин. Канд. дис. «Соціально-економічний розвиток Афганістану в роки двох п’ятирічок» (1969). У Київ. ун-ті: 1962-2001 асист., доц. каф. нов. та новіт. історії іст. ф-ту; доц. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права та доц. каф. порівняльн. політології та регіонознавства ІМВ. Займався вивченням і викладанням історії країн Азії й Африки, зовн. політики держав Африки, досліджував проблеми сучас. соц.-екон. та політ. розвитку Афганістану. Радник Посольства СРСР у Афганістані (1978-81).

Читати далі >Кисіль Василь Іванович

 • Останні зміни:
28.10.1948

Місце народження: с. Григорівка, Обухівського району, Київської області.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1976 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Расторжение иностранных браков в международном частном праве» (1980), докт. дис. «Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві» (2001). У Київ. ун-ті: з 1976 стажист-викл., асист., старш. викл., з 1984 доц., з 2002 проф. каф. міжнародного приватного права ф-ту міжн. відносин та міжн. права, тепер ІМВ.

Читати далі >Кірсенко Михайло Володимирович

 • Останні зміни:
24.03.1945

Місце народження: м. Калуга, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Внешняя политика Греции в период Балканских войн (1912-1913 годы)» (1973), докт. дис. «Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 років (Політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки)» (1998). У Київ. ун-ті: 1971-74: викл. підготовчого ф-ту для іноз. громадян, старш. викл., 1975-96 доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Ковтун Олена Юріївна

 • Останні зміни:
13.03.1981

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Еволюція багатостороннього співробітництва держав пострадянського простору» (2008). У Київ. ун-ті: з 2004 асист., доцент каф. міжнародних організацій і дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Козьяков Сергій Юрійович

 • Останні зміни:
24.06.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1983 ф-т міжн. відносин та міжн. права, 1986 асп-ру каф. мiжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Забезпечення виконання норм міжнародного права в рамках Організації Об’єднаних Націй» (1987). У Київ. ун-ті: з 1987 асист., з 1993 доц. каф. мiжн. права та порівняльн. правознавства, тепер доц. каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Коломієць Валерій Федорович

 • Останні зміни:
21.05.1941

Місце народження: с. Лісняки, Яготинського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т автоматики та напівпровідникової електроніки Львів. політехн. ін-ту за спец. «Математичні і обчислювальні прилади та пристрої» (1965). Канд. дис. «Особенности организации вычислительного процесса в специализированных мультипрограммных вычислительных комплексах» (1979). У Київ. ун-ті: з 1991 зав. лаб. інформатики та обчислювальної техніки ІМВ, у 1993-2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Коміренко Іван Данилович

 • Останні зміни:
19.11.1939- 17.11.2013

Місце народження: с. Рижанівка Звенигородського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 Київ. держ. пед. ін-т інозем. мов, 1975 асп-ру Київ. ун-ту на ф-ті міжн. відносин і міжн. права. Канд. дис. «Алжирская трудовая эмиграция во Франции в период после Второй мировой войны (1946-1975 гг.)» (1975). У Київ. Ун-ті: з 1969 викл., старш. викл., з 1987 доц. каф. історії і зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1995-2005 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ. Заст. декана ф-ту міжн. відносин і міжн. права: у 1976-79 та 1981-82 з виховної, у 1988-90 з навч. роботи.

Читати далі >Константинов Віктор Юрійович

 • Останні зміни:
25.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1995 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Проблема європейської регіональної стабільності у контексті розширення НАТО (90-ті роки ХХ ст.)» (2000). У Київ. ун-ті: з 1997 асист., з 2003 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ. 2003-2010 вчений секретар Спеціалізованої вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальності «Політ. проблеми міжн. систем та глобального розвитку».

Читати далі >Копистира Арсеній Миколайович

 • Останні зміни:
09.05.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 ІМВ Київ. ун-ту за спец. «Міжн. екон. відносини». Канд. дис. «Тіньові економічні процеси в країнах Європейського Союзу» (2003). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., з 2005 доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Копійка Валерій Володимирович

 • Останні зміни:
05.03.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Ближневосточная политика Франции в 1980-е гг.», (1990), докт. дис. «Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу» (2004).1984-1986 – військовий перекладач в Народній Республіці Конго. 1986-1988 – референт тов. «Знання» м. Васильків Київської обл. У Київ. ун-ті: 1988-1990 – аспірант КДУ, з 1990 асист., з 1996 доц., з 2007 проф. ІМВ, з 2007-2009 заст. дир. ІМВ з навч. роботи, з 2008 в.о директора, з 2009 − директор ІМВ, з 2012 в.о. зав. кафедри міжнародних медіа комунікацій та комунікативних технологій.

Читати далі >Коппель Олена Арнольдівна

 • Останні зміни:
05.10.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1977 іст. ф-т Київ ун-ту. Канд. дис. «Особенности военно-политической стратегии США в районе Персидского залива в 70-е годы ХХ в.» (1981), докт. дис. «Проблема безпеки Перської затоки у 70-90-ті роки ХХ ст.» (1999). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., з 1985 доц., з 1999 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Кориневич Антон Олександрович

 • Останні зміни:
13.02.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2009 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту, у 2009-2011 здобувач каф. міжн. права ІМВ. Канд. дис. «Місце міжнародного енергетичного права у системі сучасного міжнародного права» (2011). У Київ. ун-ті: 2009-2001 юрист ІІ кат., що проводить наук.-тех. роботу, з 2011 асистент каф. міжнародного права ІМВ. З 2012 – вчений секретар спец. вченої ради Київ. ун-ту Д 26.001.10 по захисту дис. на здобуття наук. ступеня канд. і докт. юрид. наук.

Читати далі >Корюкалов Михайло Володимирович

 • Останні зміни:
03.10.1985

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: асистент.
2008 закінчив відділення міжн. відносини ІМВ Київ. ун-ту, 2011 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Політика ЄС із надання зовнішньої допомоги для розвитку» (2012). У Київ. ун-ті: з 2011 асист. каф. міжн. відносин та зовнішньої політики.

Читати далі >Кравчук Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
11.07.1960

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1982 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1987 асп-ру Ін-ту історії УАН. Канд. дис. «Підготовка кадрів середнього ланки для сільського господарства 1971-1985 рр.» (1990). Працювала наук. співроб. Ін-ту історії України (1987-93). У Київ. ун-ті: з 1993 викл., з 1997 доц. каф. країнознавства ІМВ.

Читати далі >Красільчук Володимир Ярославович

 • Останні зміни:
02.11.1955

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1981 відділення міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, 1988 асп-ру каф. політекономії КІНГ. Канд. дис. «Особливості дії всезагального закону підвищення потреб у країнах, що розвиваються (на прикладі країн Латинської Америки)» (1989). Працював: військовий перекладач у Республіці Перу (1981-83), ст. лаборант каф. політекономії КІІЦА (1983-94). У Київ. ун-ті: 1992-94 доц. каф. міжн. екон. відносин УІМВ. З 1994 на дипломат. службі.

Читати далі >Кредісов Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
23.01.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив екон. ф-т Київ. ун-ту (1967). Канд. дис. «Критика буржуазной теории «конвергенции» двух систем», (1970), докт. дис. «Сравнительный анализ экономических систем в институциональном направлении современной буржуазной политэкономии» (1983). У Київ. ун-ті: 1969–84 асист., викл., старш. викл., доц. каф. політекономії екон. ф-ту Київ. ун-ту; 1984-92 проф., заст. дир. Ін-ту підвищення кваліфікації Київ. ун-ту. Протягом 1992–2003 зав. каф. управління зовнішньоекон. діяльністю ІМВ.

Читати далі >Криволапов Богдан Михайлович

 • Останні зміни:
11.11.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1993 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Позовна давність в міжнародному приватному праві» (1997). У Київ. ун-ті: з 1996 асист., доц. каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Кривонос Роман Анатолійович

 • Останні зміни:
24.05.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 відділення міжн. відносин ІМВ Київ. ун-ту, 1999 ф-т культурології Європ. ун-ту «Viadrina», м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина, 2002 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Німеччина у структурі європейського співробітництва» (2003). У Київ. ун-ті: 2002-06 асист. каф. порівняльної політології та регіонознавства, з 2007 доц. каф. країнознавства ІМВ.

Читати далі >Крижанівський Володимир Прокопович

 • Останні зміни:
19.05.1947

Місце народження: с. Деренківець Корсунь–Шевченківського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Більшовицькі організації України в боротьбі за здійснення ленінського курсу партії на революційну мобілізацію мас під час муніціпальної кампанії 1917 року» (1974), докт. дис. «Більшовики і парламентаризм в Росії: історіографія проблеми» (1992). У Київ. ун-ті: з 1973 асист., з 1974 старш. викл., з 1978 доц., з 1994 проф. каф. гуманіт. дисциплін ІМВ. У 1993-2007 заст. дир. ІМВ з навч. роботи, з 1997 зав. каф. країнознавства ІМВ.

Читати далі >Крушинський Вадим Юрійович

 • Останні зміни:
10.02.1961

Місце народження: м. Орджонікідзе Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1983 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Отношения Великобритании с освободившимися странами Содружества Наций в 1960-х – 1980-х гг.» (1987), док. дис.: «Велика Британія в європейських інтеграційних процесах» (2004). У Київ. ун-ті: з 1987 асист., з 1995 доц., з 2005 проф. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Кузнєцова Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
14.12.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1993). Канд. дис. «Фінансовий механізм Північноамериканської економічної інтеграції» (1996). У Київ. ун-ті: з 1998 старш. викл. каф. міжн. екон. відносин; з 1999 старш. викл., з 2006 доц. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин ІМВ, тепер каф. міжнародних фінансів.

Читати далі >Кузьменко Лідія Рудольфівна

 • Останні зміни:
18.01.1982

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2007 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародно-правова регламентація відносин, пов’язаних із діяльністю на випадок стихійних лих» (2010). У Київ. ун-ті: з 2011 асистент каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Кулеба Дмитро Іванович

 • Останні зміни:
19.04.1981

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2003 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту., 2005 асп-ру каф. міжнародного права ІМВ. Канд. дис. «Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі у міжнародних організаціях» (2005). З 2003 на дипломат. роботі: аташе Управління юридичного забезпечення МЗС України (2003-2005), третій, другий секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні (питання ОБСЄ та UNCITRAL, 2005-2009), перший секретар, радник, начальник відділу Департаменту секретаріату Міністра МЗС України (2010-2012). З січня 2013 – радник Віце-прем’єр міністра України. У Київ. ун-ті: з 2011 – асистент каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Кулінич Микола Андрійович

 • Останні зміни:
19.07.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1976 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту, асп-ру каф. історії міжн. відн. та зовн. політики СРСР цього ф-ту (1979). Канд. дис. «Индийский океан в военно-политических планах США (70-е годы)» (1981). Вчене звання проф. отримав 2005. У Київ. ун-ті: 1979–88 асист., старш. викл., 1988–91 доц. каф. міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права; 1992–94 зав. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ІМВ; 1991–93 перший заст. дир. ІМВ.

Читати далі >Купчишин Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
12.06.1952

Місце народження: с. Перегінськ, Рожнятівського р-ну, Ів.-Франк. обл.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Закінчив 1974 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1977 асп-ру каф. міжн. права та інозем. зак-ва цього ф-ту. Канд. дис. «Влияние конституционных принципов внешенй политики Советского государства на основные принципы международного права» (1977). У Київ. ун-ті: 1977-82 викл. каф. міжн. права та інозем. закон-ва ф-ту міжн. відн. та міжн. права. З 1982 – на дипломат. роботі: співроб. Центру з прав людини Секретаріату відділен. ООН у м. Женева, Швейцарія (1982-88), слухач Дипломат. академії МЗС СРСР, м. Москва (1988-90). Другий, перший секретар відділу міжн. організацій МЗС України (1990-92), нач. Договірно-правового управління МЗС України (1992-93), радник-посланник Посольства України у Франції (1993-96), нач. Управління європ. і трансатлант. інтеграції МЗС України (1996-98), Пост. Представник України при РЄ (1998-2001), дир. Прав. департаменту МЗС України (2001-03), Посол з особливих доручень МЗС України (2003-05). – Надзвичайний та Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди, Пост. Представник України при Організації по Забороні Хімічної Зброї (2005-08). У 2008-2010 – Заст. Міністра закорд. справ України. З 2010 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Французькій Республіці, Представник України при ЮНЕСКО. З 2011 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Князівстві Монако. Нагороджений Почесн. грамотою КМ України (2002).

Читати далі >Кучер Борис Іванович

 • Останні зміни:
19.07.1949

Місце народження: м. Брест, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1972 ф-т міжнародних відносин Київ. ун-ту. Канд. дис. «Роль международного права в осуществлении экономической функции социалистического государства» (1979). У Київ. ун-ті: з 1975 асист., доц. каф. міжн. публічн. права, з 1992 доц. новоствореної каф. міжн. приват. та митного права.

Читати далі >Кучмій Олена Петрівна

 • Останні зміни:
24.10.1975

Місце народження: м. Кизил, РФ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 іст. ф-т, 2000 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжкультурне співробітництво як чинник зовнішньої та внутрішньої політики в умовах державотворчих зрушень» (2006). У Київ. ун-ті: 1999-2000 асист. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ, 2000-07 наук. співроб. ІМВ, з 2007 асист., з 2011 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Лазня Віктор Атанасович

 • Останні зміни:
19.04.1918- 02.01.1986

Місце народження: с. Янків-Ріг Охтирського р-ну Харків. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1937–41 навчався на ф-ті зх. мов і л-ри Київ. ун-ту, 1941–42 навчався на філологічному  ф-ті Об’єднаного укр. держ. ун-ту у м. Кзил-Орда (Казахстан). У Київ. ун-ті працював 1952–86: 1962–76 – викл. нім. мови ф-ту інозем. мов, пізніше – ф-ту ром.-герм. філології; з 1976 – старш. викл., доцент. каф. інозем. мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Лазня Віктор Опанасович

 • Останні зміни:
19.05.1918- 02.01.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1942 Об’єднаний Укр. Держ. Ун-т, м. Кзил-Орда зі спец-ті: «Рос. мова і літ-ра». Канд. дис. «Разоблачение германского милитаризма и фашизма в творчестве Вилли Бределя (20-е – средина 50-х гг.)» (1975). Учасник ВВВ. Після демобілізації з лав Рад. армії закінчив асп-ру Київ. ун-ту при каф. заруб. літ. ф-ту інозем. мов (1951-52). У Київ. ун-ті: з 1952 викл., старш. викл. каф. нім. філології, згодом доц. каф. теорії та практики перекладу ф-ту інозем. мов, зав. секції нім. мови; з 1960 заст. декана та в. о. декана ф-ту інозем. мов; у 1976-1986 доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права. Здійснював довготермінові відрядження до Лейпціг. ун-ту (1970-80).

Читати далі >Лапоногова Нінель Аркадіївна

 • Останні зміни:
28.01.1931

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 Київ. держ. ін-т інозем. мов, 1956 асп-ру Київ. ун-т. Канд. дис. «Глагольное аналитическое слово» (1963). Здобувала післядипломну освіту в ун-тах м. Лідс та м. Кембридж, Велика Британія як стипендіат Британ. Ради (British Council) (1963-64). У Київ. ун-ті: з 1960 викл. англ. мови на каф. англ. мови, з 1967 старш. викл., з 1969 доц. каф. теорії та практики перекладу ром.-герм. ф-ту. З 1990 доц. ф-ту міжн. відносин та міжн. права, у 1993-98 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Левищенко Олександр Михайлович

 • Останні зміни:
10.05.1949- 08.08.1989

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. «Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида Южно-Африканской Республики» (1984). Вчене звання доц. отримав 1986. У Київ. ун-ті: 1976-88 асист., доц. каф. іст. країн Азії, Африки і Лат. Америки.

Читати далі >Лещенко Леонід Овдійович

 • Останні зміни:
02.06.1931

Місце народження: с. Городниця Ладиженського р-ну Київ. обл., тепер Уманський р-н Черкас. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1954 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Провал американской политики изоляции Китая» (1959), докт. дис. на тему: «Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.)» (1984). Вчене звання проф. отримав 1992. У 1954-78: асп., мол. наук. співроб., вчен. секретар, старш. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР; 1978-91 – зав. відділу зовнішньополіт. концепцій Ін-ту соціальн. та екон. проблем заруб. країн АН УРСР; 1991-92 зав. відділу Пн. Америки ІСЕМВ НАН України. У Київ. ун-ті: 1992-93 зав. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Лисенко Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
02.01.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 юрид. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук» (2001). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доц. каф. порівняльного і європейського права ІМВ. Напрями наук. досліджень: порівняльне правознавство, порівняльне конст. право, правничі системи суч-ті.

Читати далі >
Персоналії 106 — 140 з 273
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи