ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Литвиненко Наталія Павлівна

 • Останні зміни:
30.03.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1979 ф-т кібернетики Київського ун-ту. Канд. дис. «Регулювання зовнішньоторговельної політики України в умовах ринкової трансформації» (2000). У Київ. Ун-ті: з 1979 інженер, ст. інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. каф. економічної кібернетика ф-ту кібернетики; з 1992 асист., з 2001 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Литвиненко Олександр Валерійович

 • Останні зміни:
27.04.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1994 ф-т прикладної математики Ін-ту криптографії, зв’язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки РФ за фахом «прикладна математика». Канд. дис. «Проблеми забезпечення інформаційної безпеки пострадянських країн (на прикладі України та Росії)» (1997), докт. дис. «Спеціальні інформаційні операції як інструмент політики національної безпеки: теоретико-методологічні аспекти» (закритий захист) (2002). У Київ. ун-ті: з 1994 здобувач, 1997-98 асист. каф. міжнародної інформації ІМВ (за сумісн.), 1998-2007 доц. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ (за сумісн.), у 2010-2011 проф. каф. міжн. відносин та зовнішньої політики ІМВ (за сумісн.).

Читати далі >Лісова Ілонна Георгіївна

 • Останні зміни:
24.07.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1991 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю французької мови)» (2001). У Київ. ун-ті: 1991-94 ст. лаб-т каф. інозем. мов ІМВ, з 1994 викл., з 2003 доц. каф. іноземних мов ІМВ. Стажувалась у Вищий школі перекладу, м. Париж, Франція (1993), в університеті Paris–VІІІ, м. Париж (1999).

Читати далі >Лукашенко Валентин Іванович

 • Останні зміни:
04.08.1937

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 іст.-філос. ф-т, 1966 асп-ру каф. політекон. та природнич. ф-тів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Усиление гнета монополий в сельском хозяйстве Франции и обострение социальных противоречий» (1966). Референт укр. тов-ва дружби та культ. зв’язку із заруб. країнами (1959-63). У Київ. ун-ті: 1966-69 викл., з 1970 доц. каф. політекон. та природнич. ф-тів, викладав ф-ту кібернетики; 1970-92 доц. каф. міжн. екон. відносин ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Лукашук Ігор Іванович

 • Останні зміни:
01.06.1926- 27.01.2007

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1947 екстерном Харків. юрид. ін-т, 1950 асп-ру цього ін-ту. Канд. дис. «Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и странами народной демократии» (1951), докт. дис. «СССР и международные договоры» (1961, м. Москва). Доц. Саратов. юрид. ін-ту (1950-63). У Київ. ун-ті: 1963-85 проф, зав. каф. міжн. права та інозем. законодавства, яка стала основою створюваного ф-ту міжн. відносин і міжн. права.

Читати далі >Лукашук Ольга Ігорівна

 • Останні зміни:
14.10.1953

Місце народження: м. Саратов, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1975 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Тлумачення норм міжнародного права» (1980). У 1980-82 доц. каф. міжн. права Москов. держ. юрид. академії; 1982-90 доц. каф. філософії Київ. держ. пед. ун-ту інозем. мов. У Київ. ун-ті: 1990-93 доц. каф. міжн. права ІМВ.

Читати далі >Луцишин Зоряна Орестівна

 • Останні зміни:
07.04.1968

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1990 Терноп. ін-т госп-ва (тепер Терноп. академія нар. госп-ва). Канд. дис. «Спільне підприємництво як фактор економічного зростання» (1993), докт. дис. «Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства» (2003). У Київ. ун-ті: 2001-03 доц., з 2003 проф. каф. світового госп-ва і міжнародних економічних відносин ІМВ. 2002-03 вчений секретар спец. Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальності: 08.05.01. Напрями наук. діяльності: дослідження проблем фінанс. глобалізації, міжн. валютно-фінанс. відносин.

Читати далі >Льовін Антон Валерійович

 • Останні зміни:
12.06.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юрижичних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2006 ІМВ Київ. ун-ту, 2009 асп-ру каф. міжнародного права ІМВ. Канд. дис. «Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів» (2009). У Київ. ун-ті: з 2009 асист. каф. міжн. права ІМВ.

Читати далі >Мазуренко Валентина Петрівна

 • Останні зміни:
23.07.1955

Місце народження: с. Єрки, Черкаська область.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1979 екон. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Індексний метод в соціально-економічних дослідженнях» (1996). У Київ. ун-ті з 1979: зав. лаб. навч.-метод. роботи і організації контролю якості учбового процесу при Навч. відділі ун-ту, асист., доц. У 1997-2002 вч. секретар спец. ради із захисту дис. на здобуття наук. ступ. кадн. та д-ра екон. наук. З 2002 заст. зав. каф. з навч. роботи каф. управляння зонішньоеконом. діяльності, тепер каф. міжнародного бізнесу.

Читати далі >Мазуренко Валерій Іванович

 • Останні зміни:
12.10.1963

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1985 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (тепер ІМВ); 1990 асп-ру ІСЕМВ. Канд. дис. «Проблемы формирования системы международной экономической безопасности» (1990), докт. дис. «Системні детермінанти світових фінансових криз» (2010). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., доц. каф. міжн. екон. відносин, тепер каф. світового господарства та міжнародних економічних відносин.

Читати далі >Майдан Іван Григорович

 • Останні зміни:
02.12.1935

Місце народження: с. Заудайка Ічнянського р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1964 Ін-т східних мов при Моск. держ. ун-ті ім. М. В. Ломоносова, 1973 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Внешняя политика Афганистана после Второй мировой войны (1945 – 1973 гг.)» (1973). В Київ. ун-ті: 1970-92: старш. викл. Підгот. ф-ту для іноземних громадян, старш. викл., доц. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Макаренко Євгенія Анатоліївна

 • Останні зміни:
03.12.1944

Місце народження: м. Прилуки, Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор політіичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1968 філол. Київ. ун-ту. Канд. дис. «Функционирование перифразов в современной украинской советской прессе (на материалах республиканских и областных газет УССР 80-х годов)» (1984), докт. дис. «Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи» (2002). Працювала: викл. Київ. вищого військ.-морського політ. училища (1968-72); ред.-референт відділу преси та інформації Тов-ва культ. зв’язків з українцями за кордоном «Україна», дослідник політ., культ.-освіт. та інформ. діяльності укр. діаспори у Пн. та Лат. Америці, Європі та Австралії (1972-75). У Київ. ун-ті: з 1975 асист., старш. викл., доц. каф. стилістики ф-ту журналістики; з 1994 доц. каф. міжнародної інформації, проф., 2001-07 зав. каф. міжн. комунікацій та зв’язків з громадськістю ІМВ.

Читати далі >Максіменцев Максим Генадійович

 • Останні зміни:
02.07.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 1998 УІМВ (тепер ІМВ), 2000 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Механізм валютно-курсової політики в європейських країнах з перехідною економікою» (2000). У Київ. ун-ті: з 2000 асист. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Манжола Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
06.10.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1984 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Ядерное оружие во внешней политике Франции (1958-1981)» (1984), докт. дис. «Ядерная политика Франции (60-е – 80-е гг.)» (1993). Працював перекладачем у Гвінеї та Алжирі (1977-80). У Київ. ун-ті: з 1984 асист., з 1987 доц., у 1994-98 та з 2001 зав. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Мариньчак Світлана Юліанівна

 • Останні зміни:
21.12.1964

Місце народження: м. Луцьк .
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1988 Луцьк. пед. ін-т (нині Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки). Канд. дис. «Аналіз ефективності інноваційних підходів» (1995). У Київ. ун-ті: з 2003 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Мартиненко Петро Федорович

 • Останні зміни:
26.01.1936

Місце народження: с. Осівці, тепер Брусилівського р-ну Житомир. обл.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1962 Саратов. юрид. ін-т (Росія). Канд. дис. «Конституция ЧССР 1960 года − новый этап в конституционном развитии Чехословакии (Некоторые вопросы теории и практики)» (1965). У Київ. ун-ті: 1965-71 викл., старш. викл., доц. каф. міжн. права та інозем. законодавства; 1976-92 доц. каф. міжн. права та порівн. правознавства, проф. ф-ту міжн. відносин і міжн. права, заст. дир. ІМВ; 1992-96 зав. каф. порівн. правознавства ІМВ.

Читати далі >Матвєєв Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
06.12.1957

Місце народження: м. Кам’янка Черкас. обл.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент.
. Закінчив 1980 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Канд. дис. «Математическое моделирование движения жидкостей из системи каналов» (1993). У Київ. ун-ті з 1980: інженер, мол. наук. співроб., с. наук. співроб. каф. обчисл. математики ф-ту кібернетики. З 1996 доц. каф. міжн. інформації ІМВ.

Читати далі >Матвієнко Віктор Михайлович

 • Останні зміни:
04.11.1961

Місце народження: с. Катюжанка, Вишгород. р-ну, Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1984 іст. ф-т, 1991 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дисертація «Политика США и стран Латинской Америки относительно центрально-американской проблемы в 80-х гг.» (1992), докт. дис. «Політика УНР та Української Держави щодо новопосталих державних утворень на території колишньої Російської імперії (1917-1921 рр.)» (2003). У Київ. ун-ті: 1992-94 асист. каф. історії та зовн. політики країн Азії, Африки та Лат. Америки (за сумісн.), 1995-97 доц. каф. міжн. організацій і дипломат. служби ІМВ; з 1997 заст. дир ІМВ, з грудня 2003 також зав. каф. міжн. організацій і дипломат. служби ІМВ.

Читати далі >Медведєва Марина Олександрівна

 • Останні зміни:
14.03.1981

Місце народження: с. Плесецьке, Васильківського р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2003 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту (магістр міжн. права), 2005 асп-ру ІМВ. Канд. дис. «Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій» (2005). Працювала: викладач Київ. ун-ту права НАН України ім. В. Корецького (2005-07). У Київ. ун-ті: з 2007 асист., з 2012 доц. каф. міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Меньшов Володимир Петрович

 • Останні зміни:
24.06.1924

Місце народження: м. Миколаїв.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1956 відділення міжн. відносин іст.-філ. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Советско-французские отношения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1965). У Київ. ун-ті: 1959-94 асп., старш. викл., доц. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР іст. ф-ту, з 1971 ф-ту міжнародних відносин і міжнародного права. У 1982-91 був заст. декана ф-ту міжн. відносин і міжн. права.

Читати далі >Мережко Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
14.02.1971

Місце народження: м. Бобринець Кіровоградської обл.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив УІМВ (тепер ІМВ) Київ. ун-ту (1994). Канд. дис. «Концепція гуманітарної інтервенції та механізм захисту прав людини в рамках ООН» (1996), докт. дис. «Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria)» (2002). У 1997-98 доц. Дипломатичної академії України при МЗС України. У Київ. ун-ті: з 1998-2005 асист. каф. міжн. права, доц. к-ри міжн. приват. та митного права, з 2006 – проф. каф. міжн. приват. та митного права ІМВ.

Читати далі >Миронова Маргарита Анатоліївна

 • Останні зміни:
20.07.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1998 ІМВ, 2001 асп-ру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Трансформація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період» (2007). У Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2010 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ.

Читати далі >Мицик Всеволод Всеволодович

 • Останні зміни:
22.04.1956

Місце народження: м. Комунарськ Луганcьк. обл.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1979 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1985 асп-ру цього ф-ту. Канд. дис. «Внутрішньодержавне законодавство в рішеннях міжнародних судових установ» (1984), докт. дис. «Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин» (2005). У Київ. ун-ті: 1979–80 зав. наук.-метод. каб., 1985–90 асистент каф. міжн. права та інозем. законодавства, 1988-90 заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права. Протягом 1992–99 та 2002-07 доц. ІМВ. У 1999-2002 докторант ІМВ. З 2007 проф. каф. міжнародного права ІМВ, з 2010 р. голова спец. вченої ради Київ. ун-ту Д 26.001.10 для захисту дис. на здобуття наук. ступеня доктора (канд.) юрид. наук.

Читати далі >Мінгазутдінов Ігор Олександрович

 • Останні зміни:
17.07.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1984 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту, 1987 асп-ру Ін-ту соц. та екон. проблем заруб. країн АН УРСР. Канд. дис. «Национально-этнические группы и формирование внешнеполитического курса США (40–80-е годы)» (1988). Працював: 1987-91 мол. наук. співроб., наук. співроб. Ін-ту соц. та екон. проблем заруб. країн АН УРСР; 1991-92 гостьовий дослідник ф-ту політики та міжн. студій Ворикського ун-ту (м. Ковентрі, Велика Британія); 1992-93 старш. наук. співроб. Ін-ту світ. економіки та міжн. відносин НАН України; 1993-95 – 2-й, 1-й секретар Управління Європи та Америки МЗС України. У 1994 пройшов курс підвищення кваліфікації у Віден. дипломат. академії (Австрія). У Київ. ун-ті: з 1995 викл., з 2000 доц. каф. міжнародних відносин і зовнішньої політики ІМВ, з 2010 заст. дир. ІМВ з навч. роботи.

Читати далі >Мірам Геннадій Едуардович

 • Останні зміни:
01.08.1940

Місце народження: м. Новозибків Орловської обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 ф-т англ. мови Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов. Канд. дис. «Сопоставительный аналіз английских и русских отглагольных существительных» (1984), докт. дис. «Дистрибутивна модель синтаксису і семантики наукового тексту для систем автоматичної обробки інформації» (1996). У Київ. ун-ті з 1999: доц., проф. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Міщенко Петро Олександрович

 • Останні зміни:
16.11.1952

Місце народження: с. Мізоч Здолбунов. р-ну Рівнен. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1975 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Політика США з питання врегулювання близькосхідного конфлікту (1967 – 1973 рр.)» (1979). У Київ. ун-ті у 1978-85: асист., старш. викл., доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики, заст. декана ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Морозов Володимир Сергійович

 • Останні зміни:
16.10.1976

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 ІМВ Київ. ун-ту, магістр з міжн. екон. відносин. Канд. дис. «Регулювання прямих іноз-их інвест-ій в ЄС» (2001). У Київ. ун-ті: з 2000 асист. каф. міжн. валютно-кред. і фінанс. відносин, з 2009 доц. каф-ри міжнародного бізнесу. Напрями наук. діяльності: регулювання прямих інозем. інвестицій, міжн. ринок праці, ФРН у сучас. міжн. бізнесі.

Читати далі >Муравйов Віктор Іванович

 • Останні зміни:
01.11.1947

Місце народження: м. Сливен, Болгарія.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1975 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Международно-правовое регулирование в системе европейских сообществ» (1981), докт. дис. «Правові засади регулювання екон. відносин Європейського Союзу з третіми країнами» (2003). У Київ. ун-ті: з 1979 асист. каф. міжн. права, з 1986 доц. каф. міжн. права та інозем. законодавства; з 1999 зав. каф. міжн. права; з 2003 зав. каф. порівн. і європ. права.

Читати далі >Намонюк Василь Євгенович

 • Останні зміни:
03.09.1983

Місце народження: с. Старосілля Маневицького р-ну Волинської обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчив 2005 р. ф-т міжн. відносин Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008 аспірантуру ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах міжнародної конкуренції» (2008 р.).У Київ. ун-ті: з 2011 р. – асистент кафедри міжнародних фінансів ІМВ.

Читати далі >Негода (дівоче – Склепова) Анна Вікторівна

 • Останні зміни:
21.07.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ІМВ Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. «Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України» (2003). У Київ. ун-ті: з 2001 викл., з 2006 доц. каф. світ. господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ.

Читати далі >Ніколаєва Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
02.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1972 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Навчання іноземних студентів професійно орієнтованого перекладу» (1992). У Київ. ун-ті: 1975-93 викл. каф. рос. мови для іноземців, у 1993 доц. каф. укр. і рос. мов, з 1994 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Ніколаєнко Іван Іванович

 • Останні зміни:
20.06.1930

Місце народження: с. Старосільці Коростишів. р-ну Житомир. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 іст. ф-т Житомир. держ. пед. ін-ту ім. І. Франка. Канд. дис.: «Проблеми організації нових форм соціалістичного змагання та ї впровадження у виробництво», докт. дис «Деятельность КПСС по внедрению в промышленное производство достижений науки, техники и передового опыта в условиях развитого социализма (На материалах УССР)» (1983). У Київ. ун-ті: 1973-74 доц. іст. ф-ту, 1975-84 декан підгот. ф-ту, 1981-95 – зав. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту. У 1990-92 перший заст. дир. ІМВ, 1992-95 зав. каф. порівн. політології та регіонознавства.

Читати далі >Овсій Іван Олексійович

 • Останні зміни:
27.06.1937- 21.01.2008

Місце народження: смт Решетилівка Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Полтав. держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка (1960), 1972 асп-ру КІНГ. Канд. дис. «Партийно-организационная и идейно-воспитательная работа Коммунистической партии на железнодорожном транспорте УССР (1933-1937 гг.)» (1973). Працював: 1960-62 − учитель Друголиманської восьмирічної школи Решетилів. р-ну, 1963-65 − наук. працівник Музею історії Полтав. битви, м. Полтава, 1965-66 − асист. каф. марксизму-ленінізму Полтав. пед. ін-ту, 1966-69 − наук. працівник Архіву Полтав. обкому КПУ, 1972-78 − старш. викл. каф. історії КПРС Київ. ін-ту інженерів цивільн. авіації (КІІЦА), 1978-82 − заст. нач. Управління викладання сусп. наук Мін-ва вищої та сер. спец. освіти УРСР, 1982-87 − старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії при ЦК Компартії України та Укр. філіалі Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, 1987-92 − доц. ВПШ при ЦК КПУ (з 1991 – Київ. ін-ту політології та соц. управління), з 1992 − старший науковий співробітник ІСЕМВ НАН України. У Київ. ун-ті: 1992–2002 − доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики, каф. порівн. політології й регіонознавства ІМВ. 2002-05 − зав. каф. міжнародних відносин і країнознавства Київ. славістич. ун-ту.

Читати далі >Ожеван Микола Андрійович

 • Останні зміни:
11.10.1947

Місце народження: с. Ломачинці, Сокирянського району, Чернівецької області.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 Чернів. мед. ін-т (нині – Буковинський держ. мед. університет). Канд. дис. «Методологический анализ гипотетико-дедуктивних концепций в теоретической биологии» (1991); докт. дис. «Концепції людини в природничо-науковому пізнанні (альтернативні парадигми людиноцентризму та людинокосмізму)» (1993). У 1974-98 працював на різних наук.-викл. посадах Чернів. мед. ін-ту, з 1998 – зав. відділу Нац. ін-ту проблем міжн. безпеки при РНБО України, з 2010 гол. наук. співробітник Нац. ін-ту стратег. досліджень при Президентові України. У Київ. ун-ті: з 2002 проф. каф. міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю та проф. каф. міжнародної інформації ІМВ (за сумісн.).

Читати далі >Осика Сергій Григорович

 • Останні зміни:
27.03.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту за спец. «юрист-міжнародник, референт-перекладач англ. мови», 1980 асп-ру каф. міжнар. права та інозем. закон-ва цього ф-ту. Канд. дис. «Категорія «ціль» в теорії міжнародного права» (1989). У Київ. ун-ті: 1981-83 мол. наук. співроб. НДС, 1983-91 асист. каф. міжн. права ф-ту міжн. відносин і міжн. права.

Читати далі >
Персоналії 141 — 175 з 273
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи