ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Хижняк Зоя Іванівна

 • Останні зміни:
06.07.1931

Місце народження: с. Майданівка Звенигородського райину Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1955 іст. ф-т Київ. ун- ту, 1971 асп-ру Київ. ун-ту. Канд. дис. «Києво-Могилянська академія та її роль в міжслов’янських культурних зв’язках» (1971). Працювала 1955-60 – викл. історії у сш Київ. та Кировоград. обл., з 1960 – наук. співроб., 1965-68 старш. наук. співроб. Держ. іст. музею УРСР. У Київ. ун-ті: з 1971 викл., з 1975 старш. викл., з 1978 доц., з 1987-88 в.о. зав. каф. гуманіт. наук підгот. ф-ту для інозем. громадян, пізніше УІМВ. У 1983-85 – радник декана підгот. ф-ту Гаванського ун-ту (Респ. Куба). У 1992–2002 працювала в НаУКМА: доц. каф. історії, керівник наук.-досл. центру «Спадщина Києво-Могилянської академії».

Читати далі >Хмельницький Микола Сергійович

 • Останні зміни:
01.07.1948

Місце народження: с. Радалівка, Велико-Кринківського району, Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1972 іст. ф-т Київ. ун-ту, 1978 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права. Канд. дис. «Політика США щодо Південно-Африканської Республіки 1961-1976 рр.» (1978). У Київ. ун-ті: 1978-92 старш. викл., доц. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Хоменко Григорій Дмитрович

 • Останні зміни:
15.04.1959

Місце народження: с. Шуляки, Козелецького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1983 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Політика країн Латинської Америки в ООН з проблем миру і безпеки у 1980-і роки» (1991). У Київ. ун-ті: 1987-92 асист., старш. викл. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки (див. каф. історії та зовнішньої політики країн Азії, Африки та Латинської Америки).

Читати далі >Хонін Валентин Миколайович

 • Останні зміни:
25.09.1943

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1967 ф-т автоматики та електроприладобудування КПІ, 1973 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Теория международно-правового регулирования (объект і субъект в системе межнародно-правового регулированния)» (1975). У Київ. ун-ті: з 1973 асист., старш. викл. каф. міжн. права та інозем. закон-ва ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1980 доц. кафедри міжнародного права ІМВ.

Читати далі >Цвєтков Гліб Миколайович

 • Останні зміни:
27.06.1922- 02.12.1996

Місце народження: м. Тирасполь, Молдова .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1952 ф-т міжн. відносин та міжн. права, 1955 асп-ру іст.-філос. ф-у Київ. ун-ту. Канд. дис. «Провал антисоветской политики США в период мирового экономического кризиса (1929-1933 гг.)» (1955), докт. дис. «Политика Соединенных Штатов Америки в отношении Советского Союза в 30-х годах» (1972). У Київ. ун-ті: 1955-58 старш. викл. каф. нової історії та історії міжн. відносин, 1958-69 доц. каф. історії міжнародних відносин та зовнішньої політики СРСР іст-філос. ф-ту. З 1959 заст. декана іст-філос. ф-ту, 1960-62 декан підгот. ф-ту для інозем. громадян, 1962-73 проректор Київ. ун-ту з навч.-вих. роботи зі студентами-іноземцями і зв’язків із заруб. країнами, проректор ун-ту з навч. роботи. У 1972-78 та 1980-84 декан ф-ту міжнар. відносин та міжнар. права. У 1969-90 зав. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР, з 1990-96 проф. цієї каф.

Читати далі >Циганов Сергій Андрійович

 • Останні зміни:
04.05.1959

Місце народження: м. Уфа, Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1986 екон. ф-т, 1990 асп-ру екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Вплив розподільчих відносин на розвиток соціально-економічної активності трудящих (госпрозрахунковий аспект)» (1990), докт. дис. «Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства» (2007). У Київ. ун-ті: 1996-99 докторант екон. ф-ту, з 1999 доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту екон. ф-ту. З 2000 доц., з 2007 проф. каф. міжн. валютно-кредит. і фінанс. відносин ІМВ, нині – міжнародних фінансів.

Читати далі >Ціпцюра Людмила Федорівна

 • Останні зміни:
25.09.1937

Місце народження: смт Ушумун Тигдинського району Амурської області, РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 філол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «викл. рос. мови та л-ри». Канд. дис. «Гласные и согласные изолированного русского говора с. Красиловки Киевской области УССР (Экоискание, перим.-фонетическое исследование)» (1969). У Київ. ун-ті: 1963-86 викл., доц. філол. ф-ту, потім ф-ту міжн. відносин та міжн. права; 1981-84 зав. каф. рос. мови як інозем. ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Цірат Геннадій Артурович

 • Останні зміни:
26.11.1962

Місце народження: м. Таганрог, РФ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. держ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, ф-т міжн. відносин та міжн. права (1989). Канд. дис. «Виконання іноземних арбітражних рішень» (2000). У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. міжн. приват. та митного права; з 2004 доц. каф. міжн. приват. та митного права ІМВ, нині – каф. міжнародного приватного права.

Читати далі >Чалий Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
03.04.1954

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 ф-т міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Представництво держав при укладанні міжнародних договорів» (1981). У Київ. ун-ті: 1977-84 асист., старш. викл. ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1987-89 старш. викл., доц. юрид. ф-ту, 1991-93 доц., заст. декана з наук. роботи юрид. ф-ту.

Читати далі >Чернуха Ірина Андріївна

 • Останні зміни:
07.02.1953

Місце народження: м. Краснодар, РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1976 ф-т ром-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Имплицитная предикация сложных предложений и их текстовых семантических эквивалентах (на материалах английского языка)» (1989). У Київ. ун-ті: з 1976 викл. англ. мови на ф-ті ром-герм. філології, з 1977 викл., з 1992 доц. каф. іноземних мов мов ІМВ.

Читати далі >Чернявська Людмила Назарівна

 • Останні зміни:
29.10.1960

Місце народження: м. Буськ, Львівська область.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчила 1981 філол. ф-т Дрогобиц. держ. пед. ін-ту ім. Івана Франка, 1993 ф-т практ. психології Львів. держ. ун-ту імені Івана Франка. Канд. дис. «Суб’єктність міжнародних неурядових організацій у світовій політиці» (2007). У Київ. ун-ті: 2000-09 зав. лаб. метод. та видав. забезпечення навч. процесу ІМВ.

Читати далі >Черняк Зінаїда Степанівна

 • Останні зміни:
14.04.1946

Місце народження: с. Авратин Волочиського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1965 Чернів. фінанс. технікум, 1972 екон. ф-т, 1982 асп-ру каф. управління нар. госп-вом екон. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1982–83 ст. інженер відділу впровадження НДЧ, 1983–88 асист. ф-ту міжн. відносин та міжн. права, 1988-2002 доц. каф. управління зовнішньоекон. зв’язками та маркетингу (згодом – каф. управління зовнішньоекон. діяльністю).

Читати далі >Черняк Юлія Валеріївна

 • Останні зміни:
20.04.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила юридичний ф-т Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2000). Канд. дис. «Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України» (2006). У Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка: 2007-2009 – науковий співробітник науково-дослідної частини ІМВ, 2009-2010 – асистент каф. міжнародного приватного права ІМВ; з 2011 р. – доцент каф. міжнародного приватного права ІМВ.

Читати далі >Чичкань Іван Васильович

 • Останні зміни:
14.09.1952

Місце народження: с. Балаклія Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1975 мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту, 1982 асп-ру Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН УРСР, 1999 докторантуру НаУКМА. Канд. дис. пов’язана з представленням і обробкою даних в уніфікованих засобах збереження графічної інформації (1989). У Київ. ун-ті: з 1998 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ.

Читати далі >Чугаєв Олексій Анатолійович

 • Останні зміни:
26.05.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2002 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Економічні фактори виникнення та запобігання валютним кризам (регіональний аспект)» (2006). У Київ. ун-ті з 2005: економіст І кат., що проводить наук.-тех. розробки; мол. наук. співроб.; асист. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин; доц. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Читати далі >Шаповал Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
25.05.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1970 відділення міжн. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Развитие социального законодательства в странах Восточной Африки» (1975), докт. дис. «Британська конституція: (політико-правовий аналіз)» (1992). У Київ. ун-ті: 1987-94 доц., проф. каф. держ. (конституц.), адмін. і фінанс. права, 1994-96 зав. каф. прав людини юрид. ф-ту. З 1998 проф. каф. порівн. права ІМВ (за сумісн.).

Читати далі >Швець (дів. Смірнова) Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
19.09.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Закінчила 2003 відділення міжн. інформації ІМВ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2003 інформ. аналітик І кат., з лист. 2006 мол. наук. співроб. ІМВ.

Читати далі >Швець Алла Василівна

 • Останні зміни:
04.07.1929- 25.07.1993

Місце народження: с. Новоекономічне Червоноармійського району Донецької області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 філол. ф-т Київ. ун-ту за спец. «рос. мова та літ-ра», 1955 асп-ру каф. рос. мови цього ф-ту. Канд. дис. «Синтаксические особенности произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка (на материале повестей 80-90-х гг.» (1956). У Київ. ун-ті: з 1964 доц. каф. рос. мови, з 1965 зав. каф. рос. мови для інозем. студ. філол. ф-ту. З 1966 доц. каф. рос. мови, 1971-81 зав. каф. рос. мови ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Шевченко Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
17.04.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1997 економічний ф-т Київ. ун-ту, 1997 – ф-т журналістики Київ. ун-ту. Канд. дис. «Public relations як чинник політичної культури у сфері міжнародних відносин» (2003). У Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю, з 2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ, з 2012 – доц. кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ.

Читати далі >Шергін Сергій Олександрович

 • Останні зміни:
26.08.1947

Місце народження: м. Олександровськ-Сахалінський, Сахалінська область, РФ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1974 іст. ф-т Куйбишевського пед. ін-ту. Канд. дис. «Эволюция концептуального подхода США к Юго-Восточной Азии. Политика и исследования 60-70-е гг.» (1981), докт. дис. «Эволюция концептуального подхода США к проблемам Тихоокеанской безопасности 80-е г». (1992). У Київ. ун-ті: 1993–97 проф. каф. порівн. політології та регіонознавства ІМВ.

Читати далі >Шинкаренко Тетяна Іванівна

 • Останні зміни:
09.05.1960

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1981 іст. ф-т Чернігів. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г. Шевченка, асп-ру ІМВ Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. «Український національно-визвольний рух у 1920 -1923 рр. в контексті зовнішньої політики західних держав» (1999). У Київ. ун-ті: з 2000 наук. співроб., з 2001 асист., з 2003 доц. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Шнирков Олександр Іванович

 • Останні зміни:
27.04.1956

Місце народження: м. Котовськ, Одеська область.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту (1978). Канд. дис. «Межгосударственная производственная кооперация социалистических стран в условиях экономической интеграции» (1981), докт. дис. «Конкуренція в економічних взаємовідносинах європейських країн з перехідною економікою» (1996). У Київ. ун-ті: з 1981 асист., з 1986 доц., з 1997 проф. каф. міжн. екон. відносин, з 2008 зав. каф. світового господарства і міжнародних економічних відносин, у 1996-2012 заст. дир. ІМВ.

Читати далі >Шпакова Наталія Вікторівна

 • Останні зміни:
09.11.1967

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчила 1980 іст. ф-т, 1984 асп-ру ф-ту міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Канд. дис. «Политика Народной республики Болгарии в отношении развивающихся стран в 70-е -80-е годы» (1985). У Київ. ун-ті: 1985–90 викл. підгот. ф-ту для інозем. громадян, з 1990 викл. каф. порівн. політології та релігієзнавства (з 2003 каф. країнознавства), з 2007-2011 викл. каф. міжнародних організацій і дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Шпакович Ольга Миколаївна

 • Останні зміни:
23.02.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 відділення міжн. права ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Роль міжнародних організацій у правотворчому процесі». (2004). У Київ. ун-ті: з 2001 асист. каф. міжн. права, з 2003 асист., з 2006 доц. каф. порівняльного і європейського права ІМВ.

Читати далі >Щітка Валерій Миколайович

 • Останні зміни:
24.12.1949- 16.12.1994

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 вище прикорд. Командне училище КДБ при Раді Міністрів СРСР, 1976 іст. ф-т Київ. ун-ту, асп-ру АН УРСР. Канд. дис. проблем рад.-в’єтнам. відносин (1988).З 1976 лаборант, старш. лаборант, зав. кабінетом, з 1978 викл., 1988-89 старш. викл. каф. іст. КПРС КПІ. У Київ. ун-ті: 1990–94 доц. каф. історії Азії, Африки і Лат. Америки спершу іст. ф-ту, потім УІМВ. Викладав на іст. ф-ті та ф-ті міжн. відносин і міжн. права, потім УІМВ.

Читати далі >Юнак Микола Йосипович

 • Останні зміни:
01.01.1935

Місце народження: смт Лозівок Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун- ту. Канд. дис. «Партийно-политическая работа на селе в процессе становления колхозного строя (на материалах Украины. 1928-1933)» (1980). Працював: 1961-64 заст. зав. відділу пропаганди і агітації, кер. лекторської групи Черкас. Обкому комсомолу, 1964-74 – лектор відділу пропаганди і агітації Черкас. Обкому КПУ, 1974-84 – лектор, зав. відділу пропаганди і агітації ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: 1984–91 доц. каф. теорії і методики лекційної пропаганди ф-ту підвищення кваліфікації лекторів, декан цього ф-ту; 1991–95 доц. каф. гуманіт. дисциплін підготовчого ф-ту для іноз. громадян; 1995–2000 доц. каф. порівн. політології та регіонознавства ІМВ.

Читати далі >Яковенко Наталя Леонідівна

 • Останні зміни:
11.05.1954

Місце народження: м. Новосибірськ, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1976 філол. ф-т Дніпропетр. держ. ун-ту за спец. «англ. мова та література», 1985 іст. ф-т, 2002 докторантуру іст. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Современная англо-американская историография проблемы социальной справедливости и ее реализации в СССР в 80-е годы (историко-политический анализ)» (1991), доктор. дис. «Європейська інтеграційна політика Великої Британії та міжнародні чинники її формування (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.» (2005). У 1976-1982 – перекладач на суднах закорд. плавання Чорноморськ. морськ. пароплавства (м. Одеса). У Київ. ун-ті: 1993–99 викладач ф-ту інозем. філології, з 2003 доц., 2007 проф. каф. міжнародних організацій та дипломатичної служби ІМВ.

Читати далі >Яковець Анатолій Володимирович

 • Останні зміни:
25.05.1966

Місце народження: с. Сугаки, Вінницької області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1991 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1998-2000 викл. каф. ТБ і радіомовлення, з 2000 доц. каф. період. преси ІЖ, 2001 доцент Могилянської школи журналістики НаУКМА, з 2009 – доц. кафедри міжнародної інформації ІМВ, з 2012 – доц. кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій ІМВ.

Читати далі >
Персоналії 246 — 273 з 273
Початок | Поперед. | 4 5 6 7 8 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи