ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бєлоусова Наталія Борисівна

16.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1997 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Дис. на ступінь канд. фіз.-мат. наук «Розвиток адаптивних методів ідентифікації та керування лінійними системами на основі методу функцій Ляпунова» (2005); дис. на ступінь канд. політ наук «Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства» (2009). У Київ. ун-ті: з 1999 асист., з 2007 доц. каф. міжнародної інформації ІМВ. Читає нормат. курси: «Інформаційні технології в прогнозно-аналіт. діяльності», «Моделювання та прогнозування міжн. відносин», «Інформаційно-аналітична діяльність в МВ». Осн. напрями наук. діяльності: дослідження концептів нац. та інформ. безпеки держави; функціональний аналіз політ. процесу трансформації України за допомогою емпіричних досліджень громад. думки, політ. аналіз та прогнозування. Автор бл. 70 наук. праць. Осн. праці: Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. К., 2006 (у співавт.); Основи інформаційної безпеки держави: навч. посіб. К., 2008 (у співавт.); Інформаційна безпека: контрманіпулятивні стратегії: навч. посібник. К.:2009 (у співавт.); Інформаційне забезпечення прогнозно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах: підруч. К., 2009 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи